is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 3, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekroond door de Holl. M'i. van Landb. met de GOUDEN MEDAILLE.

MAANDBLAD VOOR DEÏT NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN E. C. ENKLAAR, R. W, BOER, Prof. Dr. AD. MAVER. 1879. N°. 3. IVCededeelingen Tan het proefstation. DE YOORJAARSPRIJSCOUR,ANTEN DER GARANDERENDE MESTBTOEHANDELAREN, opgemaakt vanwege het Proefstation. Wij beginnen ons overzicht wederom met de firma’s op te noemen, welke nu alleen in Nederland garantie geven, onder toezicht van het Rijks proefstation. Zij zijn ook nu weder gerangschikt volgens de anciënniteit, d.i. van het tijdstip, dat zij zich onder controle verklaarden. Lijst der garandeerende Heststofliandelaren. 1. H. H. Salomonson, Capelle a/d. IJssel bij Rotterdam. 15 Sept. 1877. 2. Gr, J. Krol & CO., Zwolle. 15 " 1877. 3. Alexis Serruijs, Rotterdam. 24 » 1877. 4. Ohlendorff & CO., Rotterdam. 29 » 1877. 5. N. Verweij, Tiel. 1 Oct. 1877. 6. Kruidenier & CO., Charlois bij Rotterdam. 24 Dec. 1877. 7. van Rietschoten en Kouwens, Rotterdam, 16 Jan. 1878. 8. Preston & C°., Rotterdam. 1 Pebr. 1878. 9. Boeke & Huidekoper, Groningen. 19 » 1878. 10. J. J. Kortman, Rotterdam. 1 Maart 1878. 11. G. J. de Waard, Assen. 1 April 1878. 13. R. Merck, Melle (Hannover). 23 '» 1878. 18. D. de Vrieze, Muntendam. 1 Sept. 1878. Maandblad, 3