is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 3, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GARANDERENDE MESTSTOEHANDELAREN.

111. Meststoffen met opgelost phosphorzuur. a. Superphosphaten. Deze worden door vele firma’s verkocht. Naam der firma. Bijzonderenaam van het PCt. oplost. p _ Prijs v l Kg. superphosphaat. phosphorz. J phosphorz. Salomonson . . Superphosphaat 11 ƒ 6.75 ƒ 0.61 d°. d°. 13 » 8.50 » 0.65 d°. d°. 15 – 9. » 0.60 d°. d°. 16 » 9.50 « 0.59 d». d°. 19 » 11.— » 0,57 Krol .... d°. 11 » 6. » 0.55 d°. d°. 15 » B. " 0.53 d°. d°. 19 » 10.— » 0.52 Ohlendorff . . Guano-superphosphaat 16 » 8.50 » 0,53 Verweij . . . Superphosphaat van kalk 18 « 10.— » 0.55 Rietschoten . . Opgeloste beenderen 12 » 8.47 « 0.77 d°. Superphosphaat 20 » 10.85 » 0.54 d°. d°. 18 » 8.80 » 0.49 d°. d”. 11 » 6.46 » 0.59 de Waard. . . d». 15 » 8.50 . » 0.57 d°. d°. 17 " 9.50 » 0.56 d°. d°. 19 »' 10.50 * 0.55 (1) ? Merck . . d°. 15 » 10.— » 0.67 IV. Kalimeststoffen. a. Chloorvrije Stassfiirter zouten worden geleverd door Krol, Yerweij, Preston, Boeke en de Waard, en wel tegen de volgende prijzen: Naam , ... pCt. kali- -.. Prijs v. 1 Kg. der firma. Waam der meststof- gehalte. PllJs’ kali. Krol. . . Gereinigde zwavelzure kalimagnesia 25 ƒ 13.85 ƒ 0.53 d°. Tweemaal geraff. zwavelzure kali 48 Preston. . Gereinigde zwavelzure kali 50 » 17.— " 0.34 Boeke . . Gezuiverde zwavelzure kalimagnesia 28 " 14.50 « 0.52 de Waard . Zuivere d°. kali 50 // 16.— " 032 }>. Chloorarme Stassfiirter zouten. Krol. . . Gereinigde zwavelzure kali 38 ƒ 13.35 ƒ 0.35 Preston. . d°. d°. d°. 38 » 15.25 " 0.40 Boeke . . Gezuiverde d°. d°. 38 // 15.— " 0.39 (1) Het vraagteeken toont aan, dat wij omtrent deze meststoffen geene nieuwe opgaven hebben ontvangen en daarom in ’t onzekere verkeereu, of de van het laatste jaar afkomstige cijfers nog geldig zijn. 3*

35