is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 4, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekroond door de Holl. M'i. van Landb. met de GOUDEN MEDAILLE.

MAANDBLAD VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDEK REDACTIE VAN E. C. ENKLAAR, R. W, BOER, Prof. Dr. AD. MAYER. 1879. N°. 4. ]VTededeeliug,en van het Rijks proefstation. DE PRIJSCOURANTEN DEK GARANDEERENDE ZAADHANDELAARS IN NEDERLAND. Ten vervolge van de mededeeling in n°. 10, vorigen jaargang, van dit Maandblad, geven wij hier weder een kort «verzicht van den toestand van den zaadhandel, in verhand met de laatste opgaven der verschillende handelaren, die zich onder controle van het proefstation gesteld hebben. De namen der laatste en de datums waarop zij hunne verklaringen inzonden zijnde volgende: 1. E. van den Bosch te Goes. 1 Februari 1877. 2. Wed. J. Leupen en Zn. te Haarlem. 3 Maart 1877- 3. L. van Waesberghe Janssens te Hulst. 24 Dec. 1877. 4. H. H. van Waverente Hillegom. 26 Februari 1878. 5. M. M. Duintjer Ez. te Yeendam. 8 Maart 1878. 6. C. R. Fercken te Rozendaal. 21 * 1878. 7. K. Kobus te Deventer. 22 * 1878. 8. A. Roodzant Jz. te Dirksland. 23 » 1878. 9. J. Schilthuis UGzn. te Groningen. 21 Januari 1879. 10. F. de Poorter te Tiel. 26 * 1879. 11. Wed. D. Kappelle te Deventer. 28 » 1879. 12. Jb. Mesdag te Groningen. 17 Februari 1879. Door vergelijking met de vorige medegedeelde lijst blijkt, dat zich sedert weder 4 handelaren onder controle stelden, Maandblad. 4