is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 4, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GARAND ERENDE ZAADHANDELAEEN.

d. Kr op aar. v.d. Bosch. Geliraiksw. nog niet opgegeven maar minstens 36 pCt. ƒ 0.80 e. B eemdlanghloem. Prijs 1 Kg. zuivere Naam der firma’s. Zuiverheid. Kiemkracht. Gebruiksw. per< waar kost. v. a. Bosch. ao pCt. 80 pCt. 72 Pct. ƒ o.ao ƒ 1.25 Het voorgaande jaar was de door ons berekende prps van 1 Kgr. zuivere Beemdlangbloem nog ƒ 2.30, dus juist bet dubbele, ofschoon de prijsopgave lager was; zoo aanzienlijk is dus de gebruikswaarde vermeerderd. Yoorloopig is liet zeer zeker zaak, om zich van hetkoopen en zaaien van zaad van andere grassen te onthouden, tot tijd en wijle mogelijkheid gebleken is, om ook deze onder garantie van eene bepaalde gebruikswaarde verkrijgbaar te stellen. 11. Klaverzaden. a. Roode klaver. 1. Europesche. Gegarandeerde Prijs 1 Kg. zuivere Naam der firma. Zuiverheid. Kiemkracht. gebruiksw. per Kg. waar kost. va. Bosch. 98 pCt. 86 pCt. 84 pCt. ƒ 0.80 ƒ 0.95 „ 98 „ 84 " 82 « » 0.90 » 1.10 leupen. 99 » 89 – 88 " " 0.67 » 0.76 TST , , Qj* qq „ 90 // * 1-35 " 1.39 van Waesherghe. 96 " no Duintjer. 97 – 90 * 87 " " Bereken. 98 » 91 " 89 . " " ' Kobus. 98 . 84 . 83 » " 0.70 – 0.85 Schilthuis, I. 98.9 » 88 » 87 – ontbreekt de pnjs-opgave. „ 11. 98.8 » 86 " 85 » dito. „ Hl. 97.5 " 83 » 80 » dito. Kappelle. 95 – 89 – 85 – / 0.60 / 0.71 2. Cowgras. v.d. Bosch. f 180 3. Amerikaansche klaver of van onbekenden oorsprong. Leupen. 96 pCt. 88 pCt. 85 pCt. ƒ0.56 ƒ0.60 van Waveren. 96 . 95 . 91 * " 0-60 ; 0.66 Schilthuis. 96.5 • 84 – 81 » ontbreekt de pr.js-opgave. de Poorter 96 – 88 – 85 « ƒ 0.56 ƒ 0.66 de loortel- „ 0,60 " 0.70 b. Witte klaver. V.d. Bosch. 97 pct. 82 pct. 79 pCt. ƒ 1-20 ƒ 1.51 Leunen 96 . 70 , 67 » ” 0.99 » 1-48 Fw QR . 48 » 47 – ” 1.00 » 2.13 van Waveren. 98 " , 99 „ 53 „ 53 " " 0.80 « 1.54 Duintjer. 98 » 65 – 64 » ” 0.95 " Bereken. 95 . 74 » 70 » .1.10 ; 1.57 Schilthuis, I. 98.5 . 62 » 61 . ontbreekt de pnjs-opgave. „ 11. 97 * 62 » 60 » dito. „ 111. 92.0 » 52 » 48 • dito. 4*

51