is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 9, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekroond door de Holl. MU. van Landb. met de GOUDEN MEDAILLE. MAANDBLAD VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE YAN E. C. ENKLAAR, R. W. BOER, Prof. Dr. AD. MAYER.

1880. N°. 9. DE KURKEIK >). Dit is alleen geschreven voor de louter nieuwsgierigen, die terecht gaarne allerlei dingen wenschen te kennen, waarvan zij niets weten en daaronder dingen, die weinig schijnen te beteekenen en toch eene belangrijke rol spelen. Ik kies de kurk tot voorbeeld; indien zij kwam te ontbreken, waardoor zou men haar vervangen ? Een vorst verdwijnt, men vindt een anderen, of in sommige gevallen vervangt men hem door eene republiek; maar stel voor een oogenblik dat de kurk ophield te bestaan, dan zou de caoutchouc haar niet vervangen kunnen. Stel u voor welk gezicht de bewoners van Champagne, Bourgogne, en Bordeaux, de wijngaardeniers van het zuiden en al de lieden zetten zouden, die iets dicht te maken hebben? Bedenkt wel, dat ik niet eens spreek van de visschers met netten of met den hengel, die niet weinig belang bij deze zaak hebben. Welnu, die zoo nuttige onmisbare, zoo algemeen gebruikte kurk, wat is zij, van waar komt zii? In ’t zuiden van Frankrijk zal men ’t u zeggen, maar naar mate men meer noordwaarts komt, zal men u negen van de tienmaal zeggen, dat men er niets van weet. Men behoort het te weten: de kurk is de schors vaneen soort van eik, die niet veel meer dan 10 meters hoog wordt. Zij is in Spanje zeer verbreid; in Frankrijk slaagt zij niet goed en heeft geene beteekenis buiten het departement du Var. Men kweekt haar daar in granietische en leiachtige gronden, waar zij noch de hoogte noch den omvang verkrijgt, die zij in beteren grond bereiken zou. Maar wat de boom in zwaarte winnen zou, zou de kurk in hoedanigheid verliezen. Op de bergen waar de eik langzaam groeit, is de kurk glad en vast, inde vlakten is zij losser en minder deugdzaam. Wanneer de bedoelde eik 15 tot 20 jaar oud is en een middellijn van 12 tot 15 centimeters heeft, ontneemt men haar haar eerste kurk, welke de arbeiders mannelijke kurk noemen. Deze bewerking geschiedt van Juli tot Augustus en somtijds tot September. Men bedient zich a) Zie de hierbij behoorende plaat op bladz. 131. Maandblad. 9