is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, 1881 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. Over het voorkomen van phosphorzuur inde vloeibare uitwerpselen van het rundvee 117 Bladvulling 119 Verbetering van de veeboerderij . .120 Rijkslandbouwschool te Wageningen . 128 Ter aankondiging en //allerlei”. . . 130 Advertentiëu . . .182 Een en ander over de bewerking van den grond met behulp van stoomkracht 133 Verbetering van de veeboerderij . .137 Coöperatieve vereenigingen . . . .142 Nog iets betreffende het vleeschmeel. 144 Aankondiging en allerlei 145 Advertentiëu. . . 148 Ter nagedachtenis van Z. K. H. Prins Erederik der Nederlanden . . .149 Be akkerbouw ........ 149 Een en ander over de bewerking van den grond met behulp van stoomkracht . .... 153

Bladz. Naar aanleiding van het landbouwverslag 158 Het bewaren van groene maïs. . .160 Het rijstmeel van R. C. Rickmers te Bremen 161 Ter aankondiging ontvangen . . .162 Advertentiën 164 Be akkerbouw 165 Ontginning van sommige heidevelden door middel van water. (Vloeien.). 170 Proeven met dennen in het duin. . 174 Naar aanleiding van het landbouwverslag 178 Advertentiën 180 Be zuivering van klaverzaden . . .181 Naar aanleiding van het landb.-verslag. 183 Internationaal adresboek voor veestamboeken 185 Correspondentie. 187 Allerlei 189 Ter aankondiging . 190 Advertentiën 192

I N HOUD,

IV