is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEKBHTEKING VAN DE VEEBOEUDEBIJ.

in eenen abnormalen toestand, het heeft bepaald last van datgene wat niet verteerd kan worden. Om te weten te komen hoe wij daaromtrent met onze voedermengsels staan, nemen wij cijfers van de veevoedertafel van Emü Wolft over, (zie Starings almanak bladz. 111), hierdoor wordt het berekenen zeer eenvoudig. Wij trekken op een gelinieerd blad papier negen verticale lijnen onderling op gelijkraatigen afstand, de voorste kolom 3 maal zoo breed als de andere, zie onderstaande tafel. Vooraf moet ik nog doen opmerken, dat één deel vet gelijk staat met 3Va deelen koolhydraat, zoodat de som van het vet met 2lli moet worden vermenigvuldigd. Dit product bij de som der koolhydraten opgeteld en deze laatst bekomen som gedeeld door do som eiwit, geeft de verhouding van eiwit tot koolhydraten. De som eiwit gedeeld door vet, geeft de verhouding van vet tot eiwit. Percentswijze samenstelling der veevoedermiddelen. c* Verteerbare £ stoffen. S O fc 1* . 3 •S -5 O -rt bO 55 BESTANDDEELEN % ~ £ • 'S “ *S S "es w oJ o-g rH £ TEN HONDERD VAN > < e . 2 . f-2 « « w S -a « u S & S m È£ « » « w £ r* ° ts w 'o Sa •< 03 o co ' m M £ Middelmatig hooi. . 14.3 C.2 79.5 5.4 41.1 0.9 7.9 °/„ X 6 Haverstroo 143 4.0 81 7 1,3 37.4 0.6 29.9 °/„ X 5 .. , , , Hakvruchten 88,0 0.8 11.2 1 1 9.1 0.1 8.5 °/o x2O Mangelwortelen Haver 14.3 3.7 83.0 9.0 41.8 4.7 6 0 °/° X3 «"koolrapen. Lijnkoek 11.5 7.9 80.6 23.8 29.0 8.9 2.2 °/„ Xl 0.858 0.372 4.770 0.324 3.466 0.054 Hooi. 0 715 0.200 4.085 0.065 1.870 0.030 Stroo. 17.600 0,160 2.240 0.220 1.830 0.020 Hakvruchten. 0.286 0.054 1.660 0.180 0.836 0.094 Haver. 0.115 0.079 0.806 0.338 0.290 0.089 Lijnkoeken. Voor de melkkoeien . 19.574 0.865 13.561 1.027 7.282 0.287 Totaal. 0.286 0.034 1.660 0.180 0.836 0.094 Haver. 0.115 0.079 0.806 0.238 0.290 0.089 Lijnkoek. Voorden raest-os. . 19.975 0.978 16.027 1.445 • 8.408 0.470 Totaal. Verhouding van stikstofh. tot stikstofvrij = 1-771 . . Vetstof: Eiwitstoffen —l. 3 S9 | voor de koeien' Stikstofh. tot stikstofvrij = 1:6.5 1 Vetstof: Eiwitstoffen = i . 3,07 ƒ voor den os-

124