is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING VAN DE VEEBOERDEKIJ.

Volgens den marktprijs der voedergranen in Januari 1881 gerekend stellen wij 1 = x 7.34 cent per kilogram. derhalve 1 kilo Koolhydraat = x 734 cent 1 » Eiwit = 6 x 44.04 » 1 » Vet = 2±x = 18.35 » Wanneer wij nu de waarde van middelmatig hooi, volgens deze gegevens berekenen, dan krijgen wijde volgende uitkomst voor 1000 kilogram. 411 X + (6 X 54 x) + (2.5 X 9 x) * = 7 34 411 X 7.34 = 30.1674 54 X 6 X 7.34 = 23.7816 9 X 2.5 X .... 7.84 = 1.6515 55,6005 = / 55.60 Volgens dezelfde berekening zou de 1000 kilogram uitmuntend hooi eene waarde hebben van 431 1 + (6X 9? x) + (2.5 X 12 x) x = 7.34 431 X 7.34 = 31.6354 93 X 6 x 7.34 = 41.1418 12 X 2.5 X 7.34 = 2.2020 74.9792 = / 74,979 Terwijl hooi van geringe kwaliteit eene waarde zou hebben van 349 x + (6 X 34 x) + (5 X 2.5 x) x = 7.34 349 X 7.34 = 25.6166 34 X 6x7.34 = 14.9736 5 X 2 5X7 34 = 0.9175 41.5077 = ƒ 41.507 per 1000 kilo. „Hooi is hooi, zegt de boer,” maar wanneer men begint te rekenen dan ontwaart men, dat tusschen hooi en hooi, een groot verschil in waarde is. Volgens bovenstaande voorbeelden, kan men met behulp van de veevoedertafel in Ötaring’s Almanak, alle verschillende veevoederstoffen als haver, gerst, lijnkoeken enz. berekenen. Kan men middelmatig hooi tegen / 41 per 1000 kilo koopen, dan kan men x = 5.5 stellen, derhalve 411 x + (6 x 54 x) + (2.5 X 9 x) ~ x = 5.5 411 X 5.5 = 22,605 56 x 6 X 5.5 = 17.820 9 X 25 X .... 55 = 0.562 40.987 = / 40.987 per 1000 kilo. Naar dezelfde verhouding zou hel haverstroo moeten kosten. 374 X + (6 X 13 *>+(2sX6 *) #=ss 374 X ..... 55 = 20.570 13 X 6 x 5.5 = 4.290 6 X 2.5 X 5.5 = 0.825 25.685 = ƒ 25.685 per 1000 kilo. Hieruit blijkt dat men de waarde van de verteerbare voederstoffen m hooi en stroo lager kan stellen dan in granen en koeken.

126