is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 10, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWERKING VAN DEN GROND DOOR STOOMKRACHT.

eigenlijken ploeg, zich zelf een weinig voortbeweegt. Het spreekt van zelf, dat door het gebruik van twee stoomwerktuigen, de kosten van het aanschaffen aanmerkelijk hooger zijn, dan wanneer men het werk met ééne stoommachine doet. Echter worden, ook bij het ver-

beterde, in fig. 6 voorgestelde stelsel met ééne stoommachine, een gedeelte der kosten voor de tweede locomotief vervangen door die voor de grootere lengte der dure en hierbij tevens spoediger aan slijting onderhevige kabel, verder voor den ankerwagen en eenige kleinere wagentjes (Seilrolle en Seiltrager in fig, 6). Ook zijn er meer arbeiders bij noodig, terwijl, wat wel het grootste voordeel van het stelsel met twee locomotieven is, het werk hiermede eenvoudiger en spoediger geschiedt, het laatste omdat men veel minder oponthoud heeft door het herhaaldelijk verplaatsen der „Seilrolle” en kabeldragers. Het wordt dan ook tegenwoordig algemeen erkend, dat het stelsel met twee locomotieven steeds de voorkeur verdient, wanneer de uitgestrektheid grond, die ineen jaar bewerkt moet worden groot genoeg is. Fabrikanten of ook vereenigingen met aandeelen, die stoomploegen verhuren, brengen dan ook steeds het tweelocomotievenstelsel in toepassing. Een voorbeeld van het toenemen van verhuren van stoomploegen levert het feit, dat de Heer Heucke te Hausneindorff, die in 1872 begon met één stoomploeg er in October 1880 reeds 6 verhuurde. In ieder geval is liet eender grootste van de talrijke verbeteringen, door Fowler inde laatste jaren aan zijne stoomploegen aangebracht, dat bij het stelsel met één stoommachine deze laatste mede een straatlocomotief is, in dit geval van twee trommels voorzien, waarop de kabel opgewonden wordt en natuurlijk ook in andere onderdeelen eenigermate anders ingerioht. Het zeer tijdroovende vervoer van èn stoommachine zelf èn de overige werktuigen naar en van het land, dat bij het oude stelsel met eene stilstaande stoommachine onvermijdelijk was, vervalt thans geheel, daar de locomotief dit doet. Bovendien is deze straailocomotief ook beter geschikt om voor ander werk dan grondbewerken te dienen, b.v. om dorsch- of andere werktuigen in beweging te brengen dan die van vroeger, hoewel het dor-

156

ïig. 6,