is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 1, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEEVOEDERING.

Inde hier volgende tafel heb ik 21 verschillende voedermiddelen opgenomen, de prijs is per 100 kilogr. berekend en volgens de handelsprijs in October 1881 naar de markt te Groningen. Volgens haudelsprijs in Octoher 1881. B. 100 Kilogram kost in: Koolhydraten Eiwit. Vet. le kwaliteit Hooi f 4.045 f 24.38 f 10.115 2« , ....... – 528 » 81.68 18.20 3» » 5.30 » 31.80 » 13.25. Tarwestroo 6.36 • 38.16 • 15.90 Roggestroo •. 7.37 » 46.23 « 18.43 Zomer-Gerststroo . . ... » B.— * 30. » 12.50 Haverstroo ... .... ./ 5.565 * 33.40 13.91 Tarwe » 10.81 » 64.86 – 27.02 Rogge , 9.295 »' 55.78 ». 23.34 Gerst – 8.67 » 52 03 31 67 Haver " 8.18 -- 49.08 ■> 20.45 » 5.03 " 30.13 " 13.55 Voedererwten . •• 4.39 " 29.53 « 13.30 Boekweit « 10.80 » 64.80 » 27.— Maïs – 7.69 » 46.14 i 19.22 Lijnkoek . 7.23 » 48.38 » 18.07 Raapkoek « 5.47 " 33.83 « 13.58 Aardappelen •/ 5.89 • 35 34 •• 14.73 Koewortelen (peen) ~ 8.13 • 48.73 </ 30.30 Koolrapen ■/ B. » 48.— – 20 Mangelwortelen » 7.52 •> 45 13 » 18.80 Wanneer wij nu dit tafeltje overzien, dan staan wij verbaasd over het groote verschil inde handelswaarde, met betrekking tot de daarin voorkomende verteerbare voedselstoffen in verschillende voedermiddelen. Waarom kost in tarwe 100 kilogr. eiwit . . f 64.86 en in paardeboonen slechts „30.12. Kost in boekweit de 100 kilogr. eiwit . . . „ 64.80 en in haver slechts „ 49.08. Welnu dan geen boekweit voederen, maar haver. Boekweit is een goed veevoeder, maar veel te duur. Haver is een uitmuntend veevoeder en als zoodanig, niet te duur. Kost in lijnkoek de 100 kilogr. eiwit. ... ƒ 43.38 en in raapkoek slechts „ 32.83 dan geen lijnkoek voederen, maar raapkoek. Met te haastig, deze stelling gaat niet op. Lijnkoek is in alle opzichten een uitmuntend, voedzaam en gezond veevoeder, en voor kalfdragende en melkgevende koeien, mestvee en kalveren veel gezonder en veel beter dan raapkoeken, Raapkoek is een geschikt en voedzaam voedsel voor geldekoeien, Vaarzen en ossen en voor dat doel met het oog op den betrekkelijk lagen prijs, aanbevelingswaardig.

5