is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 4, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANLEGGEN VAN GRASLANDEN,

Op de hectare Klei. Zand. Zandig veen. Kropaar 3 Kgr. 4 Kgr. Engelsch Raaigras 7 " 7 " 6 Kgr. Italiaansch " 5 » 6 // 7 " Fransch » 4 » 3 » 6 Timothee . ... 3 » 3 » 4 » Vossestaart 2 » Hard Zwenkgras 13 2 Schapengras I Beemdlangbloem (Fesiuca praicnsis) 6 » 5 » 5 " Beemdgras (Poa). . . 4 » 4 " 4 * Strnisgras (Agrostis). . " 2 '/ 2 » Wollig Zorggras ... 3 » Witte Klaver.... 1 " 2 » 4 " Bastaardklaver . . . 2 // » 1 » Hopperupsklaver. . . 1 » 2 » 1 » Roode Klaver. ... 2 » IVageninyen, 20 Maart. MEDEDEELINGEN VAN HET RIJKSPROEFSTATIOJST (1). A. De garantiecijfers der garandeerende zaadhandeiaars, Voorj. 1882. De bedoelde zaadhandeiaars zijnde volgende, in volgorde naar den tijd dat zij hun handel onder controle van het Proefstation gesteld hebben: 1) E. van den Bosch te Goes. 2) Wed. J. Leupen en Zoon te Haarlem. 3) H. H. van Waverente Hillegom. 4) M. M. Duintjer Ez. te Veendam. 5) K. Kobus te Deventer. 6) Roodzant en Overgauw te Botterdam. 7) J. Schil thuis UGzn. te Groningen. 8) L. de Poorter te Tiel. 9) G. Mesdag Jacz. te Groningen. 10) C. S. Heerma van Toss te Eozendaal. 11) Gebr. Dries te Sappenieer. 12) Zaadnoordijk te Alkmaar. 13) G. A. Riepma te Groningen. 14) G. Bezemer te Dinteloord. 15) Ant. Heijnen te Roermond. 16) Rijkens & Leopold te Groningen. I. Graszaden. a. Engelsch Raaigras: Leupen 73 (0,6); van Waveren 49 (1,9): Kobus 39 (0,4). b. Italiaansch Raaigras: Leupen 46 (0,1); van Waveren n°. 1 36 (0,3); n°. 2 42 (0.4). c. Timotheegras: Leupen 77,6 (0,1); v. Waveren 82,0 (0,0); Kobus 94 (1,2). d. Kropaar: v.d. Bosch 32 (2,0). e. Beemdlangbloem: v.d. Bosch 72 (1,0). 11. Klaverzaden, alle met garantie vrij te zijn van Cuscuta. a. Roode Klaver. 1) Europeesche: Van den Bosch n'. 1 86,2(0,5); n°. 2a 80,4 (0,5), n”. 2b 81,3 (0,8); Leupen 94,7 (0,1); v. Waveren 94 (0,0); Duintjer 85,3; Kobus 85 (0,8); Schilthuis n°. 1 90, (1) Volgens officiële opgaven, welwillend door den Direktenr verstrekt. Bed.

56