is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 4, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEEL INÖEN VAN HET KIJKSPROEESTATION.

I. Stiksfofhoudende meststoffen. HANDELAAR. NAAM DER MESTSTOF. Kali. StitóTTholplorz1 Vcrweij, Chilisalpeter. ƒ 21. 15,9 °/Q ƒ 1.32 Meijers, « " 20. 15,6 « " 1.28 Jt Pateer, « " 19.40 15 « " 1-29 Verweij, Zwavelz. ammoniak, « 27.50 20 « • 1.38 Fti Meijers, » " 26.50 20 • u 1-33 Pateer, " " 27.10 20 « " 1.36 11. Teruggeg. en half opgeloste Phosphorzuur. , Yerweij, Wetzlarer superphosph. f 20. 42 °/0 ƒ0.48 » Meijers, Superphosphaat. «5.50 14 « «0.39 k Pateer, « " 5.95 13 « ~~ * 0.46 * , « 16.10 35 « 0.46 111. Meststoffen met opgelost Phosphorzuur. Salomonson, Superphosphaat. f 19.50 18 °/0 • 0.35 L ~ « 14.72 32 « » 0.46 L Ohlendorff, Guano-superphosphaat. «8.50 16 « " 0.53 „ „ « 5.90 11 « " 0.54 Yerweij, Superphosphaat van kalk. « 10.40 19 « " 0.55 Boeke, Wetzlarer dubhel-superph. « 20. 42 « " 0.48 l0t) Kortman, Superphosphaat. « 9.55 20 « " 0.48 |le] « 8.40 18 « " 0.47 k „ « « 7.35 16 v 0.46 iït| „ ~ « 6.45 14 « 0.46 „ « « 5.75 12 « 0.48 « Engelsche mestst. « 5.50 10 « «0.55 . Vorster, Opgeloste Mejill. guano. « 9.90 19 « «0 52 W « Beenderk. superphosphaat. « 7.80 13 « " 0.60 n Superphosphaat n°. 14. « 6. 10 « «0.60 R ~ « n°. 12. « 5.60 8 « 0.70 fti „ « n°. 10. « 5. 6 « "0 83 U Meijers, Superphosphaat. « 5.50 12 « " 0.46 i" Pateer, « – 6.62 « « 0.49 „ ~ « 7.08 15 « 0.47 '*Bl IV. Kalimeststoffen. a. Chloorvrij. Boeke, Gezuiverde zwavelzure kali- J,, magnesia. ƒ8 40 27 % J\ „ ik b. Vrij van schadelijke bestanddeelen. I Verweij, Chloorkalium. ƒ 12.50 50 « j Boeke, 5 X gecunc. kalizout. « 12. 50 « I Kortman, « « 12.60 50 « T'* Meijers, Chloorkalium. « 11.— 50 « Pateer, « « 12.70 _ 50 « c. Onzuivere Stassfurier zouten. Boeke, 3 X geconc. kaliz’out. ƒ 890 30 « M1 « Geconcentreerde kali. * 840 25 « I « Zwavelzure kalimagnesia. « 4.75 15 « Kortman, 3 X geconc. kalimest. « 8.20 30 « « Zwavelzure kalimagnesia. « 4.30 15 « « Stassfurter kaiuiet. •> 2.85 13 « k « Pu we zwavelzure kali. «3.05 9 « Vorster, « « 3. 9 « I , « Buwe zwavelz. kalimagnesia. « 445 16 «

58