is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 5, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDEE REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R, W. BOER en H. BOSKER. 1882. N°. 5. VEETOEDEEIÏfG, door H. BOSKER. (Vervolg van bladzij 39). Volgens ons voederlijstje hebben wij voor de paarden niet veel keus van voedermiddelen; voor de herkauwers is de verscheidenheid ruimer, de constitutie van de machine waarmede wij nu te doen hebben, verschilt zeer veel van de voorgaande. Waarom moet men het paard eerst hooi en daarna krachtvoeder geven ? Wel! om de eenvoudige reden, dat het dier slechts één maag heeft, zonder eenige verdeeling, en nog wel een betrekkelijk kleine maag; geeft men het dier nu eerst krachtvoeder en daarna hooi,

zal er dan gebeuren? De maag is met krachtvoeder niet geheel b’ovuld, het dier eet heel smakelijk hooi, propt de maag vol en het krachtvoeder wordt naar de darmen verdrongen, vóór dat het genoegzaam met maagsap bevochtigd en verteerd is. Geeft men eerst krachtvoeder, daarna water, dan spoelt een geeelte van het voeder naar de darmen; dus eerst hooi, dan water en daarna krachtvoeder. De runderen zijn voorzien vaneen zeer groot pakhuis, verdeeld niet minder dan vier appartementen, geen wonder dus dat die dieren gulzig vreten, dat gaat maar: heden slokken, later kauwen. Geeft men de koeien eerst hooi, dan wordt de eerste af-Maandblad. 5

Kiep tooi het wegen Tan hooi en stroo op de kleine bascule. Schaal 1 a 26.