is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 7, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVE VAN J. B. WOUTERS, TE GRONINGEN. | INSECTENSCHADE OP BOUW- EN WEILAND, eene Handleiding voor de kennis van de kleine vijanden van akker- en weidebouw, door Dr. J. RITZEMA BOS, Leeraar aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen. Met 100 houtsneden. Prijs f 2.50. Franco per post f 2.65, N E D E R L. bh VERZINKFABRIEK, Hooischelven met bew. dak. DORDRECHT. Galv. op I O O n. Afdaken voor Mestvaalten en Gegalvaniseerd Ijzeren Daken, Bergplaatsen. WÊ Zijbekleedingen, Ijzeren Schuren, Vraagt Catalog. BSB Emmers, Tobben enz. VAN DErHmMNDEN & C°. Ter galvaniseering bij de agenten aanbiedend, vrachtvrij heen en terug.

Dr- V. BR UI NS MA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, Noordhoff & Smit. ƒ 1.50. Bij VAN HENGEL & EELTJES te 'Rotterdam en de voornaamste Boekhandelaren is verkrijgbaar: LAND en DOLLARS IN MINNESOTAenDAKOTA. Inlichtingen voor Landverhuizers DOOE J. KNUPPEL Prijs 30 Cent.

BASCULES*”-* becker&buddingh, ARNHEM. EMIL LICHTENAUER, te Grötzingen (Baden), verlangt een Hoofd-Depothouder YOOR DE Gierverspreifler van L Kiihn en twee andere artikelen. Zie de beschrijving in No. 7 van dit Maandblad.

Handboek voor den Bloementuin, dook H. WITTE. 2‘ herziene druk, ing. ƒ2.90, geb. ƒ3.25. TUINBOEK. Volledige beschrijving van het tuinwerk in het algemeen, van het kweeken van meer dan 70 verschillende Tuingewassen en van de broeijerij onder vlak glas. doge E. C. ENKLAAE. TWEEDE HERZIENE DRUK. Prijs ƒ 0.90.