is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 3, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LACTIHA BOWICK.

Op raad van den Heer Reimers de Lactina afgeschaft, en koemelk gaan voederen. (De Lactina werd geheel volgens voorschrift hereid; 1 kilogr. Lactmameel, 2 kilogr. kokend, 5 kilogr. koud water tezamen.) (Het kalf werd niet gewogen om reden de bascule in reparatie was en met denkende dat de Lactina hij andere nog goed zou kunnen voldoen.) Van 16 tot 22 December 9 liters koemelk per dag. (Gewicht 22 December 60 kilogr.) Van 23 December tot 2 Januari 1883 10 liters Lactinamelk per dag. (Gewicht onveranderd, maar op het oog verarmd.) Van 3 tot 16 Januari per dag 9 liters koemelk. (Gewicht 16 Januari 78 kilogr.) Van 17 tot 30 Januari 1883 gevoederd naar berekening volgens levend gewicht van het dier, dat 30 Januari 92 kilogr. woog. Verkocht. N°. 2. Het Kalf van Primes, geboren 2 November 1882, woog 8 November 19 kilogr., kreeg melk van zijn moeder tot 17 November en woog dien datum 23.5 kilogr.; verder tot 25 November gewoon koemelk zoo veel het dier henoodigd was. Van 25 November tot 15 December 1882 4 liters Lactina ’s morgens, 3 liters koemelk s avonds. (De Lactina gew-oon klaar gemaakt; de verdere omstandigheden gelijk als met het kalf van Marie.) Van 15 tot 22 December 7 liters koemelk per dag. (Gewicht 22 December 35 kilogr.) Van 22 December 1882 tot 2 Januari 1883 per dag 8 liters Lactinamelk. (Gewicht 2 Januari 33.5 kilogr ) Van 2 tot 16 Januari 1883 7 liters koemelk per dag. (Gewicht 16 Januari 48 kilogr.) N°. 3. Het Kalf van Anna, geboren 4 April 1883, woog 5 April 38 kilogr., kreeg de benoodigde hoeveelheid melk van zijn eigen moeder tot 20 April, tot 7 liters per dag en woog dien datum 49.5 kilogr. Van 20 tot 24 April 5 liters melk en 4 liters Lactinamelk. (De Lactina volgens voorschrift klaar gemaakt. 1 liter Lactina, 2 liters kokend en 5 liters koud water.) 25 en 26 April 4 liters melk en 6 liters Lactina. 27 April 3 liters melk en 7 liters Lactina. 28«2» » " 8 » 29 » als 28. (De Lactina steeds gewoon klaar gemaakt.) 30 April 7 liters Lactinamelk en 1 liter koemelk. 1 Mei 71 « // // 1 » » 2 tot 5 8 liters Lactinamelk per dag, li kilogr. Lactinamecl, 3 kilogr. kokend water en kilogr. koud water. (Gewicht 5 Mei 49 kilogr.) 6 Mei 8 liters koemelk. 7 „ 4 „ „ en 4 liters Lactinamelk. Ben 9 • » • " " " * " (Dezen dag inde weide.) 10 tot en met 28 Mei dagelijks gelijk aan 7 Mei. , .„ ... (Het kalf woog den laatsten dag 60 kilogr., terwijl een ander kalt, bij gewone melkvoeding, in deze 23 dagen 26 kilogr. aanwon.) Het dier kreeg verder van 29 Mei tot 14 Juni per dag 7 liter eens geroomde melk en 0.6 kilogr. Maïsmeel. (Gewicht 14 Juni 86 kilogr.) Verder Gras en Lucerne. Wanneer nu de Heer y. d. Bosch beweert, dat deze proefnemingen niet met ernst zijn geschied, zoo heeft ZEd. in zeker

37