is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 12, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAKDBOUW-TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM.

Ingezonden. Bekroond, ah cd Per transport. . . 66 93 12 21 Hooi- en stroopersen 44 Verplaatsbare stoomwerktuigen (Hh sp. kr.). ... 1 13 Voor het opmalen van water 3 6 2 Verplaatsbare sporen 53 31 Hooiladers, Elevators, Aardappelsorteerders .... 17 4 Voor het zuiveren, snijden, breken of malen van veevoeder 53 88 6 18 Voor het scherpen van messen enz 53 21 Voor beweegkracht van electriciteit, water, wind . . 26 33 8 8 Kleine vervoerbare stoombrandspuiten 16 10 21 Voor bewerking van vlas en lijnzaad 71 7 B. Werktuigen van te voren op afzonderlijke wedstrijden, in verband met deze Tentoonstelling beproefd. Graan-, maai- en bindwerktuigen 7 42 1 Grasmaaiers, schudders en hooiharkers 20 18 3 3 Ploegen 72 62 20 4 Eggen, Kluitenbrekers, Rollen, Molborden .... 35 7 8 Zaai werktuigen 12 9 2 Rijenschoffelaars, Aardappelpoters, Aanaardploegen . . 54 Aardappel- en Beetwortelrooiers 6 7 Werktuigen tot uitstrooien van Kunstmest .... 1 C. Werktuigen zonder beproeving. Voor zuivelbereiding, verzamelingen en afzonderlijke. Kuiperswerk, Ijsmachines 25 44 8 9 Verzamelingen van voertuigen 10 147 2 Hoefbeslag. Paardentuigen ]7 g 6 2 Handgereedschap voor den Landbouw 52 21 Dito voor draineeren. Grondboren 73 21 Pompen. Toestellen voor het zuiveren van drinkwater. 11 31 52 Veevoeder kooktoestellen 6 2 21 Gierwagens en pompen : 1115 23 Modellen van stallen 54 Bascules 6 111 5 Hekken. Ruiven op het land 3 17 8 3 Werktuigen ter voorkoming van hooibroeien .... 31 2 Modellen enz., inkuilen van groenvoeder ... . 3 8 Werkt, tot verwerken, spinnen enz. van stroo enz. .1 1 Andere, boven niet genoemde werktuigen 85 88 24 21 Samen. . . 531 621 118 124 Afd. VIL Leer- en Hulpmiddelen; n°. 313—321 van het Progr. Verzameling leer- en hulpmiddelen, onderwijs .... 2a 25 6 8 Boekwerken. Kaarten. Modellen enz 31 71 5 24 Paarden- en rundveestamboeten 8 44 3 Andere voorwerpen 13 19 4 g Samen. . . 74 119 19 40 Afd. VIII. Bijenteelt; n°. 322—327 van het Progr. Koninginnen 2 72 Korven enz. Gereedschappen ......... 20 44 13 Honig en Was, door de inzenders gewonnen . . . 12 40 13 Samen. . . 34 91 2 8

180