is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STIEREN. Melktype. Melk- en Vleeschtype. Priesch- Groninger IJselslag. Hollandsch. blaarkop. Stier I. Stier 11. Stier 111. Lichaamsdeel. -3 t< 'j'j s s S § S ë ss § ISS I j S — | ft. Vorm, oogen, neus. I b—o 4,9 6 a—b 5,4 55 4 K°P- | 2. Horens. J> c _4 b J_ d Totaal aantal punten voor den q j() g 6 [2 4 k°P’ /3. Borst—hals. 5 " b-o 3,5 ’ 6 b 4,8 ’ 5 b 4 1 4. Schouder—schoft. 6 b 4,8 Tab 6,3 o ‘l, . \ 5. Ribben—flanken. 8 c 4,8 , 6 a 6 6 a-b 5,4 Romp. '6. Rug—lendenen. 9 b 7,2 9 a 9 8 , ]7. Kruis (bekken). 10 alO 10 b 8 12 b—c 8,4 18. Dijen (broek). 7 b 5,6 6 a—b 0,4 , [9. Staart-banden. _4 b a-b c 4^ Totaal aantal punten voor den 44| 49 38 o romp. ** ’ Benen. 10. Stand—ontwikke- Q , 79 0 o, 54 9 a 9 9 o U,4 hng— en gang. y 0 'b _ _l_ Totaal aantal punten voor de o o 79 ( e# . . -S’ b M <V.U ’ Alelk- ) j2_ Zak—zaadspie- . ~ „ teekenen. j onz_ 4 a—b 3,6 5 b 4 j 4 b3^ Totaal aantal punten voor de 96' 10 7 4 melkteekens. 10 9,0 14 / 13. Evenredigheid, _ , ~ . I type etc. 15 bl2 15 a-b13’515 d – Algemeen ; {4. Ontwikkeling met voorkomen. J betrekking tot den 1 . \ leeftijd. J» c 5 b 4_ j 5 a o Totaal aantal punten voor het _ , _ JOA k algemeen voorkomen 20 15 20 17,0^20 Totaal der punten 100 77 100 88.7 100 61,8 Deze letters komen overeen met de cijfers 10/10, 9/io, 8/iCb "’lUii b!m 5/w eIJ 0 van het maximum aantal punten, voor elk onderdeel m de puntenschaal toegekend. Zoodra dus de keurmeester de letters heeft ingevuld , volgt het aantal punten vanzelf, door het maximum 'aantal punten van elk lichaamsdeel al naar gelang van de toegekende letter te vermenigvuldigen met 10 , 9 , 8 , 7 , 6,5 of 0 en door 10 te deelen, hetgeen de berekening zoo gemakkelijk mogelijk maakt. Desgewenscht kan men nog een toeslag geven voor melkproductie, alsmede voor de afstamming; voor deze laatste bijv. Ij2 punt voor elke bekende generatie van den stamboom.

150