is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fernbaumschwammes Trametes Pini (Tries). O. (Zeitschr. Forst- und Jagdw. 1904 No. 11.2 pl. , p.p. 677 715). Die Busohhornblattwespe. (Forstzeitung 1904. No. 47, p.p. 1175—1177 1 afb.) Junsoh. Die Waldbrande im Sommer 1904. O. (Forstzeitung 1904. No 481 afb. , p.p. 1197—1203). Bekampfung der Waldbrande. O. (Forstzeitung 1904. No. 50, p.p. Weber. Waldrente und Bodenrente. O. (Forstw. Centralbl. 1904. H 11 n p 621—629). ’ p‘ p’ Schwarz. In Sachen des Waldpflanzenzueht—Betriebes. O. (Forstw. Centralbl 1904. H. 11, p.p. 629—639). A. Schiffel. Waldbauliche Kontroversen. O. (Centralbl. f. d. gesamte Forstwesen 1904. H. 11 , p.p. 435—451). Fr. Baudisch. Ueber das Absterben yon Larohentrieben. O. (Centralbl. f. d. gesamte Forstwesen 1904. H. 11 , p.p. 451—453). Eulefeld. Fiohten-Pflanzung. O. (Forst- und Jagdz. 1904. H. 11 , p.p. 381—382). Ph. Sieber. Ueber einige Fragen der Forsteinriohtung. O. (Forst- und Jagdz. 1904 H. 11 , p.p. 382—389). 6 R. Laubert. Fine wichtige Gloeosporium-Krankheit der Linden. (Zeitschr. Pflanzenkr 1904. Bd. XIV. H. 5, p. 257—262 mit 1 Taf.) J. I. Lindroth. Beitrage zur Kenntnis der Zersetsungseraoheinungen des Birkenholzes. (Naturw. Zeitschr. Land- u. Forstw. 1904. Jg. 2. H. 10, p. 393 406, mit 7 F. Muth. Ueber die ïriebspitzen und Gallen der Abies-Arten. (Naturw. Zeitschr. Land- u. Forstw. 1904. Jg. 2. H. 11, p. 436—439 mit 2 Abb.) L. H. Pammel. Forest conditions in western Wisconsin. (Forestry and Irrigation 1904. X, p. 421—426 ill.) J 5 • F. G. Plummer. Forest conditions in the Black Mesa Forest Reserve, Arizona. (Prof. Pap. U. 8. Geol. Sury. Washington 1904. 40. 62 p.p. with 7 pl.) Landbouwonderwijs. J. C. Koningsberger. De Landbouwschool van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. O. (Ta. XV. 5). New live stock building at the Minnesota College of agrioulture. O. Oeill. Expt. Stat. Record XVI. No. 1.5 blz. Landbouw-oeconomie (Landbouw-crediet, bedrijfsleer, vereen igingsl even). L. RudlofF. Die Heimstattenfrage in Frankreich. O. (Fühlings Landw. Zeitung. No. 19 en volgende. Felix Nicolle. Organisation de la yente du blé. (Le warrantage et les hornhauser). O. (Journ. d’Agric. No. 41). ’ Leon Mougeot. Fonctionnement du crédit agrioole mutuel. (Rapport au président de la repubhque). (Journ. d’Agrio. No. 43). Tentoonstellingen. Verslagen. Reisbeschrijvingen. Verslag van het Nationaal Congres van den Nederlandschen Boerenbond. (De Boerenstand. No. 383 en volg.) Varia. ~ ~ Zügelung ohne Gebisz. Geill. (111. Landw. Ztg. XXIV. 82). W. C. Dickhotf. De opening van het nieuwe gebouw yan het proefstation Oost-Java te Pasoeroean op 8 October 1904. O. Geill. (Aroh. Jaya-Buikerind. XII. No. 21). Uit Wageningen. Berichten van de L. S. „Ceres”. Tot mijn spijt moet ik nog even terugkomen op de oritiek , waaraan deze rubriek m de laatste nummers van „Cultura” heeft blootgestaan. Uit de noot onder de laatste „Berichten m het Februari-nummer bleek mij toch, dat mijne opvatting aangaande deze rubriek niet geheel juist was ; ik verkeerde inde meening dat door de aanstelling vaneen vasten correspondent voor Wageningen de meer wetenschappelijke berichten met meer onder dit hoofd thuis behoorden. Blijkbaar echter is dit niet het geval en zal ook nu nog het Bestuur der Vereeniging van (J.-L. der R. L. S. in deze rubriek , oorspronkelijk ingesteld voor meer wetenschappelijke berichten, gaarne dergelijk nieuws zien.

171