is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch duurt het op deze wijze nog jaren, vooral op drogere gronden, vóórdat een volkomen homogeene bouwvoor is ontstaan. Yeel sneller en beter heeft de vermenging plaats door middel van den cultivator met veerende tanden en wel door het veld er afwisselend overlangs en overdwars mede te bewerken. Zeker zijn er nog vele andere gevallen waarin deze cultivators uitstekende diensten kunnen bewijzen. Of ze voor de koloniën geschikt zijn? Misschien wel, daar immers ook de stalen ploegen daar goed voldoen. Hieronder een opgave van gewicht, prijs enz. vaneen drietal nummers uit de prijscourant van firma H. J. Reesink en Co. te Zutfen, van welke firma ik den mijne betrok. Mert tS' bracht Gewicht Pr.je. |(R.Z. G. 55 0.70 M. 1 paard 76 KG. f3l. ■' T. C. 77 1.05 „ 2 paarden 100 „ -45.— pj C. R. 9 9 1.30 „ 2—3 „ 132 „ – 67. O ' De R. Z. G. 5 is speciaal gebouwd voor éénpaardsboeren op lichten bodem. De T. C. 7 wordt veel gebruikt op zand- en veengronden. De C. R. 9 wordt veel op zwaren kleigrond gebruikt. De oppervlakte , welke per dag kan worden bewerkt, hangt af van de werkbreedte van het werktuig en van de snelheid der paarden. Deze laatste zal ongeveer gelijk zijn aan de snelheid der paarden voor den ploeg en is dus kleiner dan bij het eggen. Met den 7-tandigen cultivator kan omstreeks 2 HA. per dag worden bewerkt. Wat de trekkracht aangaat, zijn voor den 7-tandigen cultivator zelfs inden stijfsten zandgrond 2 paarden voldoende. Het dooreggen van geploegd land kan één paard doen. Voor den 9-tandigen cultivator , welke vooral op kleiland veel wordt gebruikt, zijn zelfs inden zwaarsten en hardsten grond 3 paarden voldoende. Inden vorigen zomer bleek het, dat de cultivator „ Greif” goed werk leverde in kleigronden, welke zoo hard waren dat men er met een ploeg niet in kon komen. Het snol toenemend gebruik van den cultivator met veerende tanden is m.i. het beste bewijs voor hunne doelmatigheid. De cultivator „Greif” wordt thans nog het meest op kleigronden gebruikt ; hij is echter op alle grondsoorten te gebruiken en m.i. in het bijzonder op de zandgronden. Voor zeer lichte bodems zijn ook cultivators met niet versterkte, dus enkele, tanden, en zulke met ganzevoetscharen verkrijgbaar. Misschien verdienen deze onder sommige omstandigheden de voorkeur. Assen. • E. DRBESMAN. P.S. 'Nadat bovenstaande geschreven was, vernam ik dat de Groningsche Maatschappij van Landbouw en Nijverheid een proefneming zal houden met verschillende merken cultivators met veerende tanden, onder leiding van den heer Lako , Directeur v.h. Instit. v. Werktuigen te Wageningen. Den uitslag zien wij met belangstelling tegemoet.

390