is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er van. (Terloops zij opgemerkt dat mijn arbeider eerst droge les had genomen inde schuur, en ten tweede dat hij bijzonder lange armen en beenen heeft, eigenschappen van niet gering belang voor dezen arbeid). Conclusie : Eene machine, zooals hierboven beschreven, is in streken, waar over genoeg handen inden oogsttijd te beschikken is, niet aan te raden. Hem evenwel, die ineen streek woont, waar niet met zekerheid kan voorspeld worden, dat op een gegeven oogenblik genoeg krachten te zijner dispositie staan, om den oogst te zichten, is eene machine aan te bevelen. In laatstgenoemd geval blijft het evenwel altijd geraden, zooveel zichters en binders aan te nemen als maar eenigszins mogelijk is. De machine moet men in genoemd geval eenvoudig beschouwen als hulp in nood. Dedemsvaart, 13/6/’05. STEGEREN’s HOEYE.

457