is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewassen. Evenals het onkruid in staat is den bouwgrond tegen afspoeling te vrijwaren , zoo is dit ook te bereiken door de teelt van bepaalde gewassen tusschen de rijen van het bestaande plantsoen. Ofschoon het tot heden nog geen of weinig toepassing vindt, verdient dit systeem misschien wel de aandacht , vooral nu wij zoover zijn gekomen, dat op vele ondernemingen de bijcultures niet meer versmaad worden. Het spreekt echter wel vanzelf, dat van dit systeem alleen sprake kan zijn bij gewassen met ruimen stand (zooals Liberiakoffie, cacao, nootmuskaat e.a.) , terwijl het bij die met engeren stand (Javakoffie , thee , kina e.a.) niet op zijn plaats is. Bij de keuze van zoo’n tusschengewas komen slechts zulke planten in aanmerking , welke zich laag bij den grond vertakken of aldaar bladeren vormen en a. h. w. tot heggen ineengroeien, zonder het bestaande plantsoen te benadeelen en welke ons zoo mogelijk geldelijk voordeel bezorgen , als de ananas en dergelijke stengellooze planten met vleezige bladeren. De ananas (Ananassa sativa) heeft toch het voordeel, dat zij zoowel in liet open veld als onder schaduw wil gedijen, terwijl hare uitloopers ook een gemakkelijk voortkweeken verzekeren. Winstgevend zal dit gewas echter alleen kunnen zijn , wanneer men gelegenheid heeft de vruchten aan een fabriek te slijten , die zich met het inmaken in blik bezighoudt; een bedrijf, dat sinds jaren te Singapore met voordeel wordt uitgeoefend , maar in onze Oost nog steeds op zich laat wachten. Ook hebben de bladeren van de ananasplant als vezelstof nog zekere waarde. F. A. YON STURLER. (Wordt vervolgd).

461