is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A A. NEEB.

falaga, door de Spanjaarden „la perla del Mediterraneo”, (de paarl der Middellandsche Zee) genoemd , ligt onder 360 43' R.. B. aan den oostelijken rand vaneen der uitloopers van de bergketen , die , bij Gibraltar beginnende en inde Siërra de Myas eindigende , de grenzen vormt der vlakte van Malaga, en wordt door het genoemde gebergte beschut tegen den JS’.-0., K. en R.-W. zoowel als tegen den Westelijken wind , terwijl daarentegen de zachte zeebries voortdurend over de stad heenstrijkt. Ylak aan zee gelegen, ontbreekt deze streek te eenenmale de strenge winterkoude van het hooge bergplateau in het binnenland , waar de winters door de hooge ligging veel strenger zijn dan bij ons en de vorst zich zelfs nog in Mei en Juni kan doen gevoelen , zooals uit de laatste berichten is gebleken. Daarentegen is de ontzettende zomerhitte , waarbij de hoogste stand van den thermometer de maximum-temperatuur van de warmste plaats der wereld (Massowah aan de Roode Zee), verre achter zich laat en die in geheel het binnenland van Spanje algemeen is , te Malaga zéér veel minder tengevolge der nabijheid van de zee. Onder zulke gunstige omstandigheden kan er van een eigenlijken winter geen sprake zijn en is de gemiddelde temperatuur van de wintermaanden dan ook gelijk aan die van Mei hier te lande , met dit onderscheid evenwel, dat de maximum-temperatuur op vele dagen hooger is dan bij ons in Mei en vóór alles , de bijna aanhoudende zonneschijn de temperatuur-maxima inde zon veel hooger doet zijn dan hier te lande in Bloeimaand. De wintertemperatuur is aanmerkelijk hooger dan die van alle meteorologische stations aan de Riviera; eveneens is zulks met de winterminima het geval. Wanneer in geheel Europa de lage temperatuur de rivieren doet bevriezen en den grond verdwijnen onder een dikke laag sneeuw, geniet men in Malaga temperaturen die vele graden boven het vriespunt liggen ; slechts het gebergte aan den horizon wordt met sneeuw bedekt. Onder het vriespunt is de temperatuur inde stad nog niet waargenomen,