is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum-teraperatuur 1880—1889. Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Deo. 1880 4. 7.5 B. 8.2 10.— 15.5 18.— 18.— 17. 12.5 7.5 5.7 1 2. 7.2 10.— 9. 10.5 14. 20. 18.2 17. B. 52 3. 2 4. 6.2 7. 10.2 11.2 15.5 17.7 18.5 18.2 9.5 7.2 4.6 3 6._ 5, 0.2 8.2 9.7 14.7 17.3 19. 15.3 10.5 8.3 1.2 4 4.9 6.9 6.5 8.3 9.9 14.3 18.9 19.3 16. 10.6 5. 3.7 5 0.0 8.2 7.3 6.7 11.3 16.1 15. 18.— 13.2 8.4 B. 6.1 6 2.9 3.3 8.8 8.5 12. 14.9 17.1 19.4 16.1 10.8 B. 5. 7 4.2 3.9 5.5 6.9 11.9 16.4 20.4 20.9 14.5 8.7 7.6 2.5 8 2.8 3. 5.8 9.3 13.4 16. 18.2 19.- 16.6 13. 8.9 7.7 9 3.4 4.9 5.4 8.5 11.9 13.6 19.4 20. 16.9 11.— 5.1 5.4 gemidd. 3.42 5.61 6.45 7.38 11.18 15.10 18.20 19.03 15.58 10.30 7.08 4.48 Hieruit blijkt dat de gemiddelde temperatuur van Malaga voor de maanden Dec., Jan., Febr. en Maart hooger is dan de gemiddelde temperatuur te Ylissingen; de voorjaars-, zomer- en berfst-wmimMOT-temperatuur zijn lager, met uitzondering van Aug.; deze maand heeft de gemiddelde der minima hooger dan de gemiddelde temperatuur te J lissingen. De minima van 0.0 en 0.2, waargenomen in 1883 en 1885, blijken duidelijk uitzonderingen te zijn. Men kan gerust aannemen dat vorst te Malaga niet voorkomt. Maximum-temperatuur 1880—1889. Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. J7ov. Dec. 1880 20.2 23. 23. 26.2 29.7 38. 43. 36.5 36. 31. 24.5 21.5 1881 225 26. 27.5 28. 31.2 33.- 37.7 43.2 34.5 30. 28. 21. 1882 19 24. 24. 32. 31.7 35.2 36.5 38.5 34.2 28. 25. 21. 1883 21 22.7 27. 27.5 33. 33.5 37.9 33.4 34.2 27. 26.4 22.1 1884 21.1 20.8 21.9 24.1 32.9 38.4 35.9 36.5 33 28.5 23.2 19.8 1885 18.4 23.6 22.8 26. 32.1 33.9 33.2 37.2 33.7 29.6 25.8 23.4 1886 18.8 22.8 26.2 28. 31.9 36. 39. 38. 34.8 82. 25.9 22.1 1887 20.2 20 1 28.1 24.4 29.9 35.8 35.7 35. 28.8 25.1 23.5 18.1 1888 19.5 20.1 23.1 23.9 26.9 35.2 35.9 37.5 30. 29.1 21.1 19.8 1889 18.2 26.4 24.9 25. 28.4 26.5 36.2 39.1 29.9 28. 22.1 17.8 gem. 19.89 22.95 24.85 26.51 30.77 34.05 37.10 37.49 32.91 28 83 24.55 20.66 Deze maxima zijn zeer hoog, doch zijnde gemiddelde temperaturen voor de vegetatie van meer belang. Geen der maxima komen inde betreffende voorjaars-, herfst- en wintermaanden ooit bij ons voor. Malaga heeft evenals alle andere plaatsen, gelegen inde warme gematigde luchtstreek van Europa, een drogen zomer; doch is dat jaargetijde toch niet absoluut zonder regen. Meermalen komen ontzettend zware regenbuien inden zomer voor, waarbij van 30 tot 80 mM. en meer per dag valt. Totale regenval iu mM. Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar 1880 69 5 30 52. 58.5 58.5 5. 8.5 38.5 254. 29.5 604.0 1881 171. 169.5 124. 184. 22. 115 19.5 47.5 2. 32.5 783 5 1882 50 40.5 22.5 17.5 64.5 86. 3. 130.5 414.5 1883 74 B. 80.— 54.8 24.3 0.5 0.7 54. 2. 141. 439.3 1884 4. 41.5 64.3 134.3 19.5 33. 4. 49.5 74.5 219.3 31.5 674.4 1885 44.1 66. 141. 60.5 61. 2.5 24.5 14 19.6 9.1 442.3 1886 88.— 22. 19. 76 5 1.5 6. 0.6 5. 41.5 112. 23.3 395.6 1887 32.6 3. 63.8 91.2 40.7 7.5 67. 7.5 153.5 175. 741.8 1888 67. 20.5 79.5 162.5 3.5 3. 81.— 25.5 115 118.5 676.0 1889 109. 40. 76.5 48. 3.4 41.5 79. 101.5 64 553.9 gem. 70.92 44.10 71.66 88.78 23.79 14.75 3.67 4.46 38 15 42.31 86.69 74.60 571.53

496