is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 10, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE PRAKTISCHE WEDSTRIJDEN.

plaatste letters de navolgende ploegen en inzenders die met een eerste of tweede prijs bekroond werden, achtereenvolgens aan: A. Howard’s H. C. ploeg, door L. A. L. Kortman & C°. te Rotterdam. B. Sack’s TJniversalploeg D. 7 n°. 28, door L. Nagel & O. te Arnhem. C. Eckert’s Karploeg E. S. 4, door Ch. R. Kouveld te Amsterdam. D. Ploeg van C. Kok te Poortugaal, door C. Kok. E. Eckert’s Karploeg E. 8. 3 door Ch. R. Kouveld. F. Sack’s TJniversalploeg D. 10 S. n°. 6, door L. Nagel & C°. G. Saok’s ploeg R. 14 S. n°. 3, door L. Nagel & C°. H. Herbert’s Waalmodel, door Wed. J. C. Massée & Zoon te Goes. 1. Eckert’s Karploeg E. S. 2, door Ch. R. Kouveld. K. Sack’s ploeg n°. 17, door L. Nagel & C°. L. Saok’s Driescharige ploeg, door J. M. van den Bout Pz. te Zonnemaire. M. Eckert’s Driescharige ploeg, door Ch, R. Kouveld. Hieronder volgen de gegevens volgens welke aan deze ploegen bekroningen zijn toegekend. Aantal punten voor • e r| Ö – £ 41 I ,2 1-0 <u o o ~" ö 2 Prijs. § j2 § J ® 'g 'S >rH jS Jij H Sn 05 -d fcCrO H c.M c.M. Kgr. Kgr. I. Ondiepploegen (tot 10 c.M.) op Zandgrond. A. ƒ4o. 29 10 100 34.5 32 32 113 7 85 B. » 33.50 26 10 105 40.5 30 28 13 4 8 83 N°.3. " 45. 29 11 135 42.5 35 28 8 35 77 11. Ondiepploegen (tot 10 c.M.) op Kleigrond. C. » 38.55 30 10 110 37 28 31 144 8 85 D. » 45. 30 11 145 44 30 25 13 3 6 77 111. Ploegen voor diepere bewerking (tot 25 c.M.) op Kleigrond. E. / 40. 26 24.5 250 39 28 28 144 8 82 F. » 36. 31 26 385 48 30 23 154 9 81 IV. Diepploegen (boven 25 c.M.) op Kleigrond. G. v 47.50 32 28 475 53 35 26 16 4 9| 89» H. » 60. 42 28 475 40 31 32 144 8 89 V. Ploegen met voorschaar (25 c,M.) op Kleigrond. I. » 63.05 28 24.5 240 35 30 32 154 7 88 K. 37.50 40 24 350 36 29 31 14 . 4 9 87 VI. Twee- en driescharige ploegen. L. » 70.50 76 11 225 27 32 25 13 4 8 82 M. » 73.46 7411 175 21.5 30 30 113 7 81 N°. 3 in Afd. 1, ingezonden door C. Kok, werd wegens buitengewoon goed werk, door de Keurmeesters voorgedragen voor een bestuursprijs. Overigens blijkt uit bovenstaande tabel uit het totaal punten aan iedere bekroonde ploeg toegekend, dat behalve in Afd. II het verschil onderling tusschen dele en 2e prijs onbeduidend was. 10*

147