is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 10, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Augustus tot 14 September 1886, ’s morgens 8 uur. Bar 15 1617 1819 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 123456 7 8 9 10 111* 13 14 pip ' “ ro g- jsssssmSmßss! aaasßßS 15 Windneht i n Bewolking 30427 10 0201107100000103322200010 Opmerkingen; Begen gezamenl. slechts 13 m.m. Zeer gelijkmatige barometerstand (blijkbaar uit de geringe oppervlakte van bovenstaande liguur!). Thermometerstand bijzonder hoog, zoodat het te „weinig” aan warmte in het voorgaande tijdperk (16 Juli—l4 Aug.) wel ruimschoots door het „te veel” in dit zal vergoed zijn. Daarbij veel onbewolkte lucht (zie onderste rij cijfers, meest alle laag) zoodat het niet te verwonderen is dat de nog in het tijdperk van groei verkeerende gewassen, zooals de late Aardappels, ook het gras inde weiden, veel van de droogte leden. De 8 m.m. regen van 5 Sept. hielp wel wat, maar toch op lange na niet genoeg. De vroeg gezaaide Stoppelknollen en Spurrie staan echter vrij goed en de Suikerbieten geven evenmin reden tot klagen. De weinige appels die er zijn (algemeen gesproken) en de druiven m het Westland, profiteerden van de stovende nazomer-zon. v. i*. ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 cent. RITTER-& LANDGÜTER 0^T#s?Vec,ll“gsiV?ii4NT' versehiedene, in Westfalen & am Rlieill, 64 bladz. ƒ 0.50. zur Grösse von 400 bis 1000 Morgen. —„ p„.lo„ . i? ■ Weizenboden, sind preiswerth anznkaufen Dr V. B R UINS M fl, De Boter-en Kaasund als vortheilhafte Kapitalsanlage bestens bemdlntJ met afbeeldingen, Groningen, zu empfehlen. Naheres durch Noohdhofp & Smit, ƒ 1.50. WILH. GERWINN, Soest i/Westf. BASCULES bSB^E"tB"D^NGH' A xv iN Jti Ji. iVL. Bij W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle, is verschenen de tweede, verbeterde en vermeerderde druk van D*. EMIL WOLEE, Praktische Bemestingsleer, MET BENE INLEIDING OVER DE ALGEMEENE VOEDINGSSTOFFEN DER PLANTEN EN DE EIGENSCHAPPEN VAN DEN BOUWGROND, Een algemeen verstaanbare leiddraad tot de kennis der LANDOUW SCHEIKUNDE. Haar den negenden Hoogduitschendruk bewerkt door F. J. VAN PESCH. Prijs ƒ 2.50, fr. p.p. / 2.625. Alle boekhandelaren nemen bestellingen aan.

159