is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 11, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R. W. BOER en H. BOSKER. (Adres der Redactie aan eerstgenoemde te Wageuingen.) Adverienü'én aan den Uitgever W. ,E. J. Tjiebk Willink te Zwolle. 1887. N°. 11. DE JUTLANDSCHE PLANTHARK. Toen de geachte Hoofdredacteur van dit tijdschrijft mij om eenige bijdragen verzocht, meende ik de lezers van het Maandblad geen ondienst te bewijzen door eenige aanbevelenswaardige en hier te lande onbekende gereedschappen te beschrijven om deze reden besprak ik in voorgaande nommers de boomzaag van Alers en de boor van Pressler en om dezelfde reden wensoh ik ditmaal de aandacht der lezers een oogenblik te vestigen op de Jutlandsche

planthark, een gereedschap dat ons in staat stelt om éénjarige grove dennen met weinig kosten en op de meest zorgvuldige wijze te verspenen en dat dus zonder twijfel een plaats verdient onder de gereedschappen van den Nederlandschen houtteler. De Jutlandsche planthark bestaat uiteen lat (v. a. w.) ter lengte van 1.30 Meter, die in doorsnede de vorm vertoont, welke door bovenstaande figuur wordt voorgesteld. Aan weerszijden der lat is een ijzeren plaatje (verlengstuk cl.) vastgeschroefd, terwijl de voorzijde voorzien is van insnijdingen die D/a cM. diep zijn en ineen Maandblad. ] \