is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 12, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R. W. BOER en H. BOSKER. (Adres der Bedaetie aan eerstgenoemde te Wageningen.) Advertentien aan den Uitgever W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle^ 1887, N°. 12. EEN AANBEVELENSWAARDIG GEREEDSCHAP OM ZAAILINGEN TE YERSPENBN. Bij de beschrijving van de Jutlandsche planthark werd met een enkel woord het Pflanzen-Yerschulungsgestell van Eek vermeld

en er op gewezen dat dit laatstgenoemde gereedschap boven de Jutlandsche planthark te verkiezen is, wanneer de onderlinge afstand der plantjes aanmerkelijk meer dan 5 cM. moet bedragen. Maandblad. 1"