is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 10, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AARDAPPELZIEKTE EN DE BOUILUE BORDELAISE.

Indien dit laatste middel werkelijk voldoet en de goede resultaten, met de bouillie bordelaise verkregen, voor alle aardappelsoorten op de verschillende grondsoorten geteeld, bevestigd worden, zal men vrij zeker op den goeden weg zijnde zoo gevreesde Peronospora infestans voor goed te beteugelen. Er zijn hiertoe nog noodig eenige goed geleide proefnemingen, verbonden met een scheikundig onderzoek van het product, dat van zoo groote beteekenis voor de volksvoeding is. Wij eindigen dit opstel met eene statistiek van het jaarlijksche aardappelverhruik per hoofd in verschillende landen, welke ons een beeld geeft van de belangrijkheid dezer cultuur: lerland 660 kilo. Duitschland • • 530 „ Nederland, België 290 „ Frankrijk 275 „ Schotland 195 „ Engeland 60 „ Italië, Spanje 27.5 v Breda, September 1890. maïs en beendermeel als voedsel yoor MEST VARKENS. De „Milchzeitung n°. 32” van dit jaar deelt de resultaten mede van voederingsproeven bij varkens, door prof. Henry aan het proefstation te Wisconsin uitgevoerd. Bij alle proeven werden enkele dieren alleen met maïsmeel gevoederd, omdat maïs het hoofdvoedsel der varkens in West-Amerika is. De overige dieren kregen maïs met andere voedingsmiddelen gemengd, en wel gedroogd bloed, erwten of andere eiwitrijke stoffen, zooals zemelen en afgeroomde melk. Het doel was de werking van eene uitsluitende maïsvoedering op het lichaam, de ingewanden en de beenderen, te vergelijken met de werking van gemengde rantsoenen. Het maïs-rantsoen bestond uit maïsmeel, zout, (hout-)asch en water en het gemengde rantsoen uiteen gedeelte maïs met vele eiwitrijke stoffen (zemelen, erwten, afgeroomde melk of gedroogd bloed), benevens asch, zout en water. De resultaten der gedurende drie jaren genomen proeven waren de volgende: 1. Met het oog op den marktprijs en de kosten van verbouwen is maïs zonder twijfel het goedkoopste voedingsmiddel voor varkens. 2. Varkens kunnen langen tijd leven en sterk in gewicht toenemen bij een uitsluitend maïs-rantsoen. 3. De uitsluitend met maïs gevoederde varkens worden spoedig vet. Begint men ze te mesten als het lichaam nog slechts zeer onvoldoende ontwikkeld is, dan nemen zij den aard, den vorm en het uitzicht van volwassen varkens aan, ofschoon zij een dwergachtige grootte behouden. 4. Houdt men de varkens met maïs, met of zonder asch, in den stal, dan zijn zij rustig en tevreden. Na het eten gaan zij stil liggen om de volgende voedering af te wachten.

150