is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 9, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTI EN. Prijs per regel 20 cent.

2000 GROENVOEDER kan men zeer gemakkelijk, groen en frisch bewaren door MAYFARTH’S FEIMENPRESSE geheel compleet 63 gulden. Keeds zijn 800 stuks in gebruik, terwijl even zooveel getuigschriften en sroedkeunngen van verschillende autoriteiten op verlangen gratisen franco worden verstrekt door PH. IVSAYFARTH & C°,, Frankfurt a. M. en Berlin N. st°asslS2eÈ SEZAMKOEKÊN VOOR VEEVOEDER VAN C. L. SCHERP & ZOON te Rotterdam. Gegarandeerd 47 pCt. eiwit en vet en goede zuiverheid, onder contróle van de proefstations m Nederland. Bij onderzoek door verbruikers werd bevondenvan 35 6 tot 38.5 pet. Eiwit, 16.2 tot 17.33 pCt. Vet en 18.1 tot 21.4 pCt. Koolhydraten. ■Pvijs f 8.75 per 100 kilo netto, franco op te geven station in Nederland, bij wagons van 10.000 KG Monsters, Prijscouranten en Prospectussen worden op aanvrage franco toegezonden.

Asphalt- Dachpappen (ASPHALI-DAKPAPIER.) Bijzonder sterke en duurzame dakbedekking, wordt vervaardigd en tot zeer matige prijzen geleverd door 9, A. W. ANDERNACH, Heuel ajd Rijn [JDwitschland). Monsters, prijsopgave en handleiding tot het vervaardigen der daken gratis en franco. VRAAG PRIJSOPGA VE van asph.al.tdakpapier franco en tolvrij tot aan het naastbijgelegen station. Dr. V. B R UINS M A, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, P. Noordhoff. f 150. BASCULES bij BECKER& BUDDINGH ARNHEM

SCHAPEN. j (Oxf 'ordshire down ras.) Lammeren en fokschapen te koop. Vleeschdragend en zeer gemakkelijk te weiden ras. H. KUHN, Naarden. Zeven Eerste Prijzen verwierven de laatste 3 jaren op groote Landbouwtentoonstellingen de Zuivere Raap- en Lijnkoeken gemerkt van CLAAS HONIG & ZOON te Koog a/d Zaan. kosteloos oadersoet aan 4e Proefstations.