is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 5, 20-10-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pootaardappelen uan de Friesche klei, in alle maten, Ie kwaliteit, tegen sterk verlaagde prijzen, zoowel gekeurd als ongekeurd. N.N. Kunstmest hand el VLAGTWÊDDE (Telef.7)

Zaaigranen en Pootaareappelen inde allerbeste kwaliteit, zouwel gekeurd als ongekeurd, levert U N.V. J. L. ROBERTIS’ Zaadhandel WINSCHOTEN. BIJ AANKOOP KALIZOUTEN VOOR DIRECTE OF LATERE LEVERING Alsmede STERMERK SLAKKENMEEL VRAGE MEN ONZE PRIJZEN AAN sHToSr DJ. KUNSIMESIHANOEI RUISCHERBRUG v.h, FIRMA HARDENBERG-ZWARTSENBERG mgaßjaag EEjmsssmßß KTiiassritma mmsmam HET AANGEWEZEN ADRES VOOR EEN GOEDE FOTO op allerlei gebied is H. DE JONG Fotografie en Fotohandel Langestraat 64 – Winschoten. Ê&SSM&mSBÊ fiH&QÉBBBSBB EGB. BOITEN Kerkstraat 37 VEENDAM. Ijzerwaren, Huish. Artikelen, Gereedschappen, E. M. Jaarsma Haarden, Junker & Ruh Kachels en andere le klas fabrikaten. adr^^^wnTj Damesmantels i Japonnen ■ Regenkleeding i Japonstoffen 1 Zijden Stoffen. I N.V. vli. D. Droge Zonen j Winschoten. Zoekt Uw voordeel. BIJ liet inkoopen van Eetserviezen, Luxe Artikelen, Theeserviezen, Galanterieën, Ontbijtserviezen. Speelgoederen, eez. ' i* dit HET ADRES: v A. KUIPER Engeistilstraat – WINSCHOTEN.

I IN DEZEN CRISISTIJD I ook Uw adres voor prima ||| I MEUBELEN I fes voor het laagst in prijs, dan naar LEVIE SIMONS MEUBELMAGAZIJN Engelgtüstraat 14 Winschoten. ||f Bezichtigt onze enorme toonzalen. ||fi Oppervlakte 600 M2. 8 Toonkamers, Eigen Meubelmakerij en Stoffeerder!}. Haarden en Kachels. Uitsluitend Ie klas fabrikaten, als: E, M Jaarsma, lilversum Ejoorrlpii Becht en Oyserinck, Amsterdamf nddlUull Tlger Juno Demoulin KACHELS. Levering franco onder garantie. N.V. Bouwmaterialen en Ijzerwaren v.h. R. BOITEN STADSKANAAL – b[h. Hootdstation – Teleph. No. 77. Meubelmagazijn Stoffeerderlj Vraagt onze : Moderne Crapaud – garnituren, bestaande uit 2 Crapauds, 4 Stoelen, vanaf f 69.00. I 1 jFaJLJJ(RIJIT^ I 1 in streng moderne en antieke stijlen. I le klas meubelmakerswerk tegen scherp concnrreerende prijzen. Het van ouds bekende adres. I É Electrische Meubelfabriek I IR. VAN ZWEDEN, lij Garsfestr. 3 (bij 1 Raad f. Arbeid) Winschoten i I GORDIJNEN, KARPETTEN, MATRASSEN. I E. FRUMMEL Schoolstraat 149 Musselkanaal. Houthandel* Geregeld groote voorraad Hout, Kalk, Scherpzand en Cement, Asphalt, Triplex, Asbest, enz. Ijzerwaren, Baas» enz. Verdert WaschmacSiines en Wringers Scherp concnrreerende prijzen. BELEEFD AANBEVELEND. Goedgekeurde Pootaardappelen Inde allerbeste kwaliteit voor den laagsten prijs levert U K. JANSEN & Zn. Ml4 WINSCHOTEN Vertegenwoordiger der Z. P. C. te Leeuwarden. !j | Het koopen vaneen || Cosfuum, Demi of I Winterjas i | is en blijft een zaak van vertrouwen. Wij genieten : I dat vertrouwen reeds meer dan 40 jaar. i| Wilt U dus verzekerd zijn, naar genoegen bey y diend te worden, koopt dan Uw kleeren bij |l ' onderstaand adres. I) A. WITTER 4 Langestraat 99 Winschoten.

IChic, vlot en modieus zijn onze modellen I MANTELS en JAPONNEN. 9 Natuurlijk: Welke vrouw is eleganter dan zij, die uit onze enorm H gevarieerde collectie haar keus deed? De beste Confectie vindt U, zooals bekend, bij ons. En het laatste, onschatbare voordeel is, dat onze zéér lage prijzen nimmer bereikt werden ten koste H van kwaliteit of afwerking. I Firma B. REUDINK. I WINSCHOTEN. I ' Hel Ipeciaal-kis Stoffen: en leifeei®. Faa«T Iliir PfJ] bij een ERVAREN opticiën. IVUUpi UYY Dl 11 Hef spaart 1 geld en ergernis!I Beleefd aanbevelend; Wed. F. KEMPKES & Zn., Torenstr. 18, t.o. Oogarts. (P.S. Brillen op recepten van H.H. Oogartsen. Kan op gewacht worden I) Repareeren van alle soorten Uurwerken. Vakkundige garantie. HORLOGES WEKKERS. H.H. Landbouwers Denkt U over aanschaffing vaneen LI „OIIDEM" Aafdsppelsortserder IJ iJ of „SAXONIA” Zaïiiaiiie ? b] Komt dan eerst bij ons zien I jml Het is Uw eigen voordeel. Sterk verlaagde prijzen. || | Verder in het magazijn voorradig 11 ij alle soorten Landbouwwerktuigen, als: 1 | II Kunstmeststrooiers en brekers. | I Verschillende soorten MeeEmolens met Electro motor off Ruwolie motor. ■ 1 Alleen bij het „Landbouwhuia” van |J 1 H. KORNELIUS f| MUSSELKANAAL. p I Wi Doet Uw voordeel. Doet Uw voordeel. || I

I UW ADRES voor Landbouw touw- en leerwerk is onderstaand. Ie soort roodleer zeelen f 4.50. Zwartleer zeelen met dubbele borst f 6.00. Roodleer stalhalsters f 1.50. Kettinghalsters f 1.75. Roodleer hoofdstellen f 1.25. Bitten 80 cent. Roedekken 50 cent. Zware paardedekken met singel f2.50. Vetleer werkschoenen f 3.75—f 5.00. Chroomvetleer werkschoenen f 5.50. Rubber knielaarzen f 7.50. FRANCO ZENDING NAAR ALLE PLAATSEN. Beleefd aanbevelend, O. J METZ STADSKANAAL, n.b. Hoofdstation, v.ta. JOH. EIZINCA. Asthma – Bronchitis» Zenuwen Genezing door mijn luchtveranderingstoestel (Ned. Octrooi). Eenvoudige aanwending, zelfs door kinderen en bejaarden. I Prijs compleet 1 60.-. Vraagt kosteloos inlichtingen, j S. WIJNBERG Oosterpark 4S Amsterdam-O. j Een greep uit de talrijke, genezingen: Hilda Bakker, Chr, Oeref. Pastorie, Ilmuiden (asthma-genezing), Mej. S. W. M. van Dijk, Nic, Maesstr. 82, Amsterdam. F. A. Reichmann, Prinsengracht 1055, Amsterdam (asthmai genezing). M. van der Woning, v. Oldenbarneveldtstr. 86, Amsterdam (genezing meerdere gezinsleden; hart, bronchitis, hoofdlijden). ! Dames Wigbout, Coehoornstraat 35, Hilversum. ; Ds. H. Woudsfra, predikant te Woerden. Bovenstaanden bevestigen gaarne aan elk die zulks verlangt, Idat zü hun genezing verkregen bij: % WIJNBERG .* Uoateïpark 49 m ASBSttiWUbfi*

GEERT MULDER MUSSELKANAAL ; Koper-, Lood-, Bliken Zinkwerken. Levering van 'alle soutien Pompen, gegalvaniseerde Goten, [ Waterleiding, enz. enz. Beleefd aanbevelend. BENZINE 1 KOOKTOESTELLEN KITCHENKOOK en ULOR zijnde beste. ■ Beide van fabrieken met jarenlange : ervaring. Verbruik 2f cent per uur J per brander. Eiken dag demonstratie. Fa. E. WIBBOLDUS Sm. VISCHMARKT 29 Ml GRONINGEN BI