is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 14, 23-02-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEZOEKT Schoenenhuis Veendam Winschoten; Kerkstraat 6 – VEENDAM. Zwarte en Bruine Heeren Mollières vanaf 12.75. Luxe Dames Lakschoenen 1 2, 2.50, 2.85 enz. Vetleeren Bnttines vanaf I 3.45. Eigengemaakt, waterdicht gegarand. f 5.35. i

| Kklder |1(1106011166(1109 | Si |-|oopop |in loden en gummi, im ij HET GROOTE MODERNE KLEEOINGMAGAZIJN ® ® EJUIVIEN HOOFDSTRAAT 39 GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL – TEL. 333

H. BROUWER voorheen E. PANMAN HOEK MIDDENWEG VEENDAM. Manufacturen – Confectie – Beddegoederen Mode-Artikelen – Bébé-Artikelen. J Glasgordijnen – Overgordijnen _ Schitterende sorteering H Vitrages | – Levering compleet – SOLIEO ADRES. VAKKUNDIG ADRES. OVERAL TE ONTBIEDEN. Gebrs. SMIT Touwslagers en Zadelmakers. Het van ouds bekend adres. Grindweg 26, Winschoten. Moderne Meubileering C. W. BARTHEL MUSSELKANAAL. Het adres voor solide net afgewerkte Meubelen in alle uitvoeringen —a tegen uiterst lage prijzen. DROGISTERIJ P. RINKET GEDIPLOMEERD DROGIST Langestraat 40 – Telef. 256 – WINSCHOTEN. Chemicaliën, Drogerijën, Specerijen, Lolodinsche Levertraan, Binnen- en Buitenlandsche Specialité’», enz. H.H. Landbouwers! Wij hebben af te geven van de Loodsen: Veendam, Dwarsdiep, Spoorloods Wilder vank en Ruinen. Kaiuiet Chilisalpeter K. Zout 20 % Zw. Ammoniak K. Zout 40% Leunasaipeter P. Kali Kalksalpeter Superfosfaat Ultra Kalkainmousalpeter Thoraasslakkenmeel Kalkstikstof en Algiersfosfaat Kalkmergel. AANBEV,.LcinU, N.V. VEENDAMMER KUNSTMESTHANDEL VEENDAM TEL. I3S. Tapijten en Loopers ons concurrentie artikel. Voor het a.s. Voorjaar ontvangen, een geheel nieuwe Collectie TAPIS BELGE \ HA ARC AREN j KST 0611611. AXMIINSTEH ) 1 Zeer mooi Is onze keuze in Gang- en Traploopers. Prijzen voor elke beurs. Steeds iets nieuws, zoowel inde betere als inde goedkoopere kwaliteiten. Firma H. van der Veen en Zoon t-o. Hoofd Station – STADSKANAAL,. Wellner’s Silvella Steeds ruime keuase. Kent ü de WELLNER VITRINE van f 34.75? Schitterend! KRAMER – Stadskanaal.

Coupe O Bewerking .... voorname punten PnjS voor Uw Kleeding Is U over één van deze 3 niet tevreden, probeert het dan eens bij ons. STADSKANAAL Heeren- en Dames Kledingmagazijn. Onze Coupeurs bereizen het geheele -tand. Zaad-Centrale- Slochteren (Medewerkend lid van den Groninger Boerenbond), Landbouwers en mede-leden van dezen reeds machtigen Bond. Daar door ons veel wordt gedaan voor de uitbreiding van den bond, vragen wij anderzijds ook gaarne Uwe medewerking als steun van onze „centrale verkoop” van alle soorten Zaden, Fr. Kieipoters en Zaaigranen. tn bijna alle plaatsen zijn wij vertegenwoordigd. Indien onze agenten U vragen om de gunst, wilt U ze dan niet zonder order afwijzen. Wij leveren U franco huis tegen scherpe prijzen. Onze zaden staan onder voortdurende contröle van het Rijksproefstatioa te Wageningen. Hoogachtend, ZAAD-CENTRALE. Naar „RIVAL” om een goed Corset alle soorten Kousen Tricotages Stadskanaal Gebruikt: ZViuslcatorvoeders voor Uw vee, varkens en pluimvee. STEEDS MEERDEREN ZIEN HUN VOORDEEL IN DE ONGEËVENAARDE KWALITEIT DER MUSKATOR-MENGVOEDERS DAAROM IS DE MUSKATORFABRIEK OOK DE GROOTSTE VAN GEHEEL EUROPA. Verkrijgbaar bij lederen molenaar en fouragehandelaar.

8.96 ’n Pracht Wintermantel Groote Bontkraag Prima Wollen Stof Nieuw Model Geheel op zijde gevoerd Lengte 115-120-125 cM. Nog een zeer kleine voorraad. Waarde van deze Mantels 18 tot 25 Gulden. Men haaste zich voor zoo’n klein prijsje zich nu nog te voorzien vaneen mooien Mantel, afneembare Bontkraag. Fa F. (EIEIt Stadskanaal. Bon. Elke lezer van dit blad, die met deze bon komt, kan bekomen, zoolang de voorraad strekt; een zware Naaisters Trapmachine rondschuit, merk Cohlner, f 80.—, een prima V. S. Cohlner Handmachine f 55.—, een Handraachine V. S. groot model Oritzner f 50.—, een Extra Prima Handmachine groot model f 38.—, met 10 jaar garantie. RUDOLF SACHS Vlagt wedde. Groote voorraad Rijwielen, Transport- en Driewieler Bakfietsen. De beste kwaliteit voor den laagsten prijs. Tevens het beste adres voor U in Waschmachines. Handmachines 30 gulden, Electrisch 75 gulden, eikenhout. Betaling desgewenSchtin overleg. Kom ons bezoeken, vrij zicht. Het Rijwielhuis JAN KAP, Nienw-Buinen. H.H. Landbouwers! Sluit Uw Brand en Stormverzekering bij een solide Mij. tegen billijke premie, H. LINZEL Uitbreiding – Stadskanaal. Corresp. Gron. Brandw.borg Mij. Hoest niet meer! Smit s Hoestpoeders Schenken oogenblikkelijke verlichting Nemende lastige prikkeling weg Maken het slijm los Verruimen de ademhaling en Genezen met één enkele doos poeder de hardnekkigste verkoudheid Prijs per doos 60 ct. Ornq. THEOD. SWIIT KERKSTR, 66 VEENDAM

| tl. E FEDDEMAI I Sluisstr. 103 – MUSSELKANAAL. I II iiiiiiiiiiiii S jfl Voor het Voorjaar B ontvingen wij I de Nieuwste Cessies, | Komt eens onze Collectie zien. I Pracht Dessins in Wollen I I en Katoenen Mousselines. I Laagste prijzen. N.V. Zaadtiandßl y.h. B. H. v MUNSTER & Go. GRONINGEN Speciaal adres voor Rood en Wit Inlandsch Klaverzaden Verder soorten Klaver, Gras- en Bietenzaden Prijscourant en monsters gratis op aanvrage Schoorsteenmantelklokken en Regulateurs Ruime keuze Lage prijzen J. BLEKER ■ Stadskanaal Iste ktas Reparatie-inrichting. roenkraag en Rosé Voederbietenzaad. Gele en Roode Eckendorfer e.a. Mangelzaden. eimp. Deensch Barres Sludstrup Mangelzaad, eimp. „Bangholra” en Eigen Teelt Koolrapenzaad. ele Lupine, Zaaiwikken, Serradelia en Spurriezaad. ras- en Klaverzaden voor aanleg Weiland, eregeld voorraad van alle Landbouwzaden. egarandeerd puik kiemend en soortecht. VAN DE MEENT, Zaadhandel, Sclieemda, Telef. 22, ij wenscht goede oogsten ? ebruik dan prima Zaaizaad! ratis prijsopgave en monsters. IHet adres voor Rijwielen, Motoren en Reparaties is en blijft J. D. LANDEWEER Bov. Westerdiep 121 = VEENDAM üüü — Agent UNION Rijwielen I DE ZWOLSCHE I I Paarden- en Veevenekering-Mij N.V. I en de Stamboek-Onderlinge 3 gevestigd te ZWOLLE, goj Directeur: Dr. O. H. J. TERVOERT. EENIOSTE MAATSCHAPPIJ IN NEDERLAND, die verzekeringen sluit VAN JAAR TOT JAAR met VASTE PREMIËN vanal 11.40 p, ItOO met schade|| vergoeding tot 100 o/0. i| DE GROOTSTE. DE BESTE. || BbS In het bijzonder vestigen wij er de aandacht op, dat |H Bi „DE ZWOLSCHE” geen onderlinge maatschappij is, ||| maar verzekert tegen vaste premiën, zoodat het Bad heffen vaneen omslag is uitgesloten. Bij de meeste onder-Ww linge Mij.en verbindt men zich voor 3 jaar en langer, |gi hetgeen zeer onaangenaam is en teleurstellingen veroor- gp| zaakt, gevoegd daarbij het risico vaneen omslag, B-i H Wij geven U dén raad: vraagtalvorensUwe verzekeringafte M H sluiten inzage van verzekeringsvoorwaarden en tarieven. || ADVIES: Verzekert uitsluitend bij een vaste H premie-maatschappij en wel van jaar tot jaar. Vertegenwoordigers gevraagd.