is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 17, 06-04-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belastingzaken Contróle Boekhoudingen Balans en resultatenrekening Accountantskantoor van H, W. OOSTING ar. Lid Ned. Unie van Accountants VLAGT WEDDE TEL. 28

I Crisis en Malaise I maken den landbouwer het I leven bijna ónmogelijk -: I Koop uwe Verfwaren, ■ I Behangselpapieren, enz. m I I Firma J. H. OCKELS I E STADSKANAAL – TEL. 48. U bespaart dan veel op uwe onkosten. Kleurkaarten en inlichtingen gratis GRITZNER Naaimachines. MAX DOHLE, Stadskanaal. H.H. üonschmachinehouders Uit voorraad leverbaar alle modellen nieuwe Strooperscn. Stroopersen met gesloten tandwielkast dubbelwerkende tandwielen in oliebad. Deze persen vragen weinig drijfkracht. Strooperscn met gesloten tandwielkast enkelwerkende tandwielen in oliebad. Stroopersen met open tandwielen met V-tanden en ringsmeerlagers. Stroopersen met open tandwielen met rechte tanden gew. nastelbare lagers. Alle persen met schudbak op kogellagers. Beleefd aanbevelend, E. HUT, Machinefabriek BEERTA, I Modemagazijn E. ïoxopeus I Postweg IO – VEENDAiW. Het aangewezen adres voor: I Garneeringen en I I Dames-modeartikelen I Corsetten – Buikbanden • Jarretelles De grootste keuze, de laagste prijzen. I Electrische Plisseer- en Ajourinrichting. I Vervaardiging van Stofknoopen. Ajouren ineen uur klaar HEAE-Brasmaainiacliines. H.H. Landbouwers. Vraagt, alvorens tot aankoop vaneen Grasmaaimachine over te gaan, eerst het oordeel van de verschillende gebruikers der HEAG-Grastnaaitnachines. In het bijzonder vragen wij Uwe aandacht voor de HEAG-Ollebad-grasmaaimachine. Dit is de eerste grasmaaimachine met een „olie-omloopsmering” waardoor het geheele drijfwerk en lagergestel voortdurend met versche olie verzorgd worden. Deze inrichting is' zoo vernuftig aangebracht, dat, onverschillig in welken stand de machine zich bevindt, geen olieverlies kan plaats hebben, daar de olie steeds inde oliekamer terugvloeit. De HEAG-Oliebad-grasmaarmachine kan dus in ruststand met de punt van den disselboom op den grond rusten, zonder dat de olie eruit vloeit. De beschermkap van het drijfwerk is olie- en slotdicht afgesloten. Voorts is de HEAG-Grasmaaimachine vaneen drijfstok met automatische sluiting voorzien. Wij staan voor de goede werking der HEAG-Grasmaaimachines in en geven twee jaar schriftelijke garantie op alle deelen der machine. Onze prij ze n zij n : GRASMAAIMACHINE MET OLIEBAD; 4'i vt. met normaalbalk . . . . f 160. Vl .... ..... 155.— GRASMAAIMACHINE ZONDER OLIEBAD: 4!4 vt. met normaalbalk ..... 140. 3‘4 » „ .. ..... 135. Extra voor midden- of fijne vingerbalk • 5. N.V. KUNSTMEST- EN MACHINEHANOEL v|h. Fa. A. BEKKERING & ZONEN MUSBELKANAAL.

jj || Buitengewoon uitgebreid is voor dit jaar onze sorteering | j| Stoffen voor Heerenkleeding lil lil naar Maat. .111». .Uil. IDe prijzen zijn zeer laag en vallen ü zeker mee ! ■ Wij leveren reeds een Costuum voor 35 Gld. Coupe en Afwerking le klas, lllUl |j|||i Vraagt stalen of zichtzeuding coupons! ii J. KETEL – Wiidervank i r Telef. 422 N.V. P. A. M. QODGE – Qe kwaliteitswagen ! Vertegenwoordiging voor de Provincies Groningen en Drenthe: N.V. D.A.M., Appingedam. Tel. 32, LUXE AUTO’S 4-, 6- en 8-cylinder. VRACHTWAGEN», van 2 tot 8 ton. t . iv TRUCKS voor Tractorgebruik, tot 20 ton frckvermogen. TRAILERBOUW van 4 tot 12 ton, ook met Schommelassen. Eigen fabrikaat, goedgekeurde oprij– koppelingen en automatische remmen op de Trailers. Ook worden deze zware trailers geleverd met Westinghouse of Bosch Dewandre 1 u c h tdrukremmen. Onze werkplaatsen zijn voorzien van de nieuwste machines, kotterbanken, slijpmachines, draaibanken, autogeen en electrische laschapparaten enz. Voor het uitkotteren van cylinderblokken en inzetten van nieuwe zuigers of lagers, het richten van krukstangen en krukassen, zijn we speciaal ingericht. Het uitkotteren kost bij ons per cylinder slechts f 2.—; voor den handel korting. Aanbevelend: ; N.V. P. A.1V1., ApplngËdam – Dir. P. SMITH Tzn. Voor KINDERWAGENS WIEGEN, LEDIKANTJES en LOOPHEKKEN bezoekt men het grootst gesorteerd Magazijn van Fa. D. J. DE RUITER De Millystraat – Tel. 16 franco le vering over Torenlaan – Tel. 22 25UIDLAREIM. de geheele provincie»- BORGER. I ZATERDAG 1 APRIL | ■ – SENSATIE PRIJZEN is onze COURANTE GOEDEREN BELANGRIJKE KORTING I I GROOTS OPRUIMING – ALLEN INAAR I begonnen “ J. BLEKER, I I wegens verplaatsing der zaak ■ llw RrJI een ervaren opticiën. IVUUpI UTT Dl II Het spaart U geld en ergernis!! Beleefd aanbevelend: Wed. F. KEMPKES & Zn., T—■**.«»■ ~CHOTEN. (P.S. Brillen op recepten van H.H. Oogartsen. Kan op gewacht worden 1) Repareeren van alle soorten Uurwerken. Vakkundige garantie. HORLOGES WEKKERS.

'l G. Heerenkleeding naar maat en Confectie Hoeden en Petten – Mode-Artikelen Telefoon 54 Giro 80260 ■ ——■■■■ – ■ Heden ontvangen; de eerste zending nieuwe Stoffen, I waarvan Costumes geleverd worden vanaf f 37.60. Voor kwaliteit en pasvorm wordt ingestaan. A. WITTER LAWGESTR. 99 ■ WINSCHOTEN IM. METSEMt -1. Pekila. I I HEEREN CONFECTIE I ■■ ■ ■ ■■■ • I Heden ontvangen: I De Nieuwe Keeren Costumes I S Bii ons de grootste verscheidenheid en n de LAAGSTE prijzen; ook Corpulente per■ sonen kunnen bij ons EEN PASSEND ■ COSTÜÜM krijgen. VRAAGT ZICHTZENDING. Gebruik steeds bij ’t melken Uiervaseline if' reuk. en smaakloos, 'I nooit ruwe handen, per Kilo 50 ct„ per 5 Kilo 45 ct. p. Kilo. RIIDOLF BOSSINA ■ Museumbruf Goedkoop en solied adres voor VERFWAREN en TEERPRODÜCTEN. GROIMirVOEIV – Telef. 2307 IHI Bietenverbouwers! 300-698 K.G. Kalkstikstof per H.A. 1-2 week vóór ‘I zaaien geeft: 1, Een goede stikstofbemes-2. Een belangrijke arbeidsbesparing, doordat de bieten in schoon land opkomen. Inlichtingsbureau voor Kalkstikstof GUMMEN.