is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 20, 18-05-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DROGISTERIJ LOÜRENS HOEVENS Het adres voor Winschoten en Omstreken in Zielcenverplegings-artikelen Verbandstoffen Gummiwaren voor Dames en Heeren Spuiten voor verschillende doeleinden Inlichtingen worden gaarne gratis verstrekt. Denk om het juiste adres; Hoek Boschstraat WINSCHOTEN. FONGEBS en GRUNO RIJWIELEN. Groote voorraad bij I. v. i SCHANS en Zn. N. Laan 26 VEENDAM. Koopt nu een eerste klas merk RIJWIEL reeds vanaf f 46.50 bij J. E. STAGGE Hoek 24e laan – WILDERVANK. Kweekerij „FLORA” VEENDAM. LEVERT ALLE SOORTEN Bbamrim voor iedere gelegenheid, benevens alle voorkomende benoodigdheden voor tuinaanleg en beplanting. Aanbevelend: A. L. KIERS. ASSEN De Ijzerwinkel voor den Drentschen LANDBOUWER. D.H.DERKSEMA Beleefd aanbevelend. Burgers, Padvinder en Gruno ■HEI vanaf t 46.50. Ei REU HIGH VEEIVPAiVt. H.H, Landbouwers! Het adres voor Frisco en eigen merk Rijwielen is D. OSSEI bij Stationsbrug – Musselkanaal. TEVENS ALLE ONDERDEELEN tegen concurreerende prijzen.

Speciale Aanbieding inde maand MEI. Dames en Heeren! lederen dag wordt er zooveel en zoo goedkoop aangeboden, zoodat het voor U moeilijk wordt, om daaruit een geschikte keuze te doen bij wien en waar te koopen. Wij durven gerust zeggen; koopt ineen van onze zaken geen reiskosten – geen kosten voor veranderingen geen buitenlandsche goederen alleen Nederlandsch fabrikaat 1 Vergelijkt onze prijzen met elders. Enkelen maken er een praktijk van om steeds voor oprijzen aan te bieden wat voor goede klceding niet bestaan kan. Zulks wordt dan ook altijd een teleurstelling. ' Zooals iedereen gaarne gekleed wil gaan: chique, degelijk en goedkoop, dat is bij ons thans mogelijk. i Betere Kleeding voor lageren prijs is ons systeem. i Ziet thans onze Etalages en ü krijgt een klein overzicht van de lage prijzen. Waar U loopt of waar U ’t haalt Overal wordt er meer betaald, ; En daarvan heeft U later spijt, Want is ’t goedkooper dan gaat het ten koste van de kwaliteit. Koopt inde omgeving en eischt Nederlandsch fabrikaat, ’t Is voor Uw voordeel en onze eigen industrie is er mee gebaat, ’t Is niet te laat, ook niet te vroeg Koopt ook Uwe kleeding naar maat bij FIRMA M. OÜDGENOEG WEIWERD en DELFZIJL. . 111 ■ H. de Groot Poststraat – STADSKANAAL. I WT NAAR I EGBERT GROLs I Groote Jubileum Meimaand-actie. I I Jubileum-bonnen met mooie cadeaux. I Dezer dagen ontvingen wij een nieuwe groote zending I MANTELS EN JAPONNEN. I Prachtsorteering. stoffen. I Ziet onze groote voorraad H I Heeren- en Kinderkleeding I I en Stoffen naar maat. I I Komt in deze maand. Honderden profiteerden reeds. I I MUSSELKANAAL, Marktstraat. I I Liet van ouds bekend modern Kleedmghuis. I

Tandarts J. houdt eiken Donderdag van 11-l zitting bij K. te Bos, Zuid-Wendingerweg Nw. PEKELA. D. J. Witkop houdt zich beleefd aanbevolen voor het uitvoeren van: Electriciteits-, Koperslagers-, Sanitair- en Waterleidingswerken STADSKANAAL Semsstraat ■ Tel. No. 154. Onze eerste soort zuivere Lijnolieverf heeft bewezen de goedkoopste prima verf te zijn, is geschikt voor buiten-, zoowel als binnenwerk en kost slechts 60 ct. per K.G. C. J. MULLER in Verfwaren • Musselkanaal. HEINS MOSTERD OE BESTE Fabriek Musselkanaal K. BAKKER ttoofdkade 7 : Hoofdstr, 22. Stadskanaal, Telef. 116. Beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende werken Electro, Gas, Koper, Zink, Mastiek en Waterleidingen Geen angst meer voor breken. Zijn afdoende gebleken. POPKEN – Assen. H. Koenes Postweg – Veendam Complete Woning-lnrichting Verhuizingen onder volle garantie. „HET MODEHUIS” P. BOITEN Kerkstr., VEENDAM. Speciaalzaak; Heeren Costuums „ Regenjassen „ Modes Populaire prijzen, Accountantskantoor J. J. NANNING STADSKANAAL bij het Hoofdstation, Telefoon 122. Belastingzaken Balansen Boekhouding

GRITZNER Naaimachines. MAX DOHLE, Stadskanaal. Verzekert Uw PAARDEN en Uw VEE door tusschenkomst van den Agent H. HARTMAN, Middenweg, MUNTENDAM, bij de „Groningen” I Paarden- en Veeverzekering Directie: I Opgericht Leopold, Catharijnesingel 75 Kracllti in 1903 UTRECHT. Reserve | W Lage Onderlinge en Vaste premie!! -»i 1 i «MBa» F. VEENSTRA & ZONEN Machinefabriek – Winschoten, vervaardigen en herstellen alle onderdeden voor hoogdruk DIESEL Motoren en Tractors, ten dienste voor Industrie en Landbouw. De outillage onzer fabriek stelt ons in staat aile deelen te maken, zelfs de fijnste sproeiers. W DAMES! 1L | KOOPT UW jjjjlEl Eli MPOWSTOFftk – BIJ – „RIVAL,” Stadskanaal LEVERING NAAR MAAT. GRATIS KNIPPEN. j|P Groote prijsverlaging. Grasmaaimachines, Iste soort . . f 11.— Mestgrepen m/steel, 4 O tanden . – 1.10 Mestgrepen „ 4 ronde tanden – 1.20 Waschfornuisjes, per stuk ... – 3.50 Vlechtwerk: hoog 180 c.M., maaswijdte 5 cM., per rol SO M. f 5.75 „ 180 „ „ 8 „ „ „ 50 ~ – 4.25 .. 90 „ ~ 5 „ „ „ 50 „ – 3.25 Franco levering. HUGO HUISMAN ■ Appingedam. HEEREN LANDBOUWERS Vraagt Uwen winkelier onze goederen. Alles te herkennen aan ons wettig gedeponeerd merk. Goederen worden onder garantie geleverd. Prijzen lager dan de concurrentie. Fa. J. G. DE HAAN & Zn. – Musselkanaal Teef. 523 WINSCHOTEN – Telef. 359. HEERENVEEN – Telef. 273. TOUWFABRIEK – ZADELMAKERIJ – TEERPRODUCTEN. _________________________________________________________________________ _____ I. G. SCHOLTENS Boschstraat 6 WINSCHOTEN H.H. Landbouwers! Uw ADRES voor Bindertwine I. G. SCHOLTENS Boschstraat 6 – WINSCHOTEN