is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 23, 29-06-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. BELLINGA MUSSELKANAAL – Tel. No. 672 Koperslagerij, Rijwielhandel en aanleg van Electr. licht* en krachtleiding. Reparatie-inrichting. SOLIDE en GOEDKOOP. Beleefd aanbevelend. Voor MOOIE Bloemen en Planten is Uw aangewezen adres BLOEMKWEEKERIJ SEMPERFLORENS GEBR. ANSMINK N.b. Gemeentehuis Stadskanaal Tel. 138,

I Manufacturen, Confectie, Mode-artikelen, Complete Beddenvak, Gordijnen, Karpetten, Loopers, enz. enz. Vanaf Maandag 3 Juli begint de IGroole Zomer-Opruiming tegen ongekend lage prijzen. IN ALLE AFDEEÜNGEN REUZENKOOP|ES. Koopt nu, daar prijsstijging op komst is. Ziet de Etalages Nergens zoo goedkoop S. Topper 24e Laan – Wildervank „Het Ledikantenhuis” KERKSTRAAT – VEENDAM Speciale afdeellng in Elastieken Kousen • Breukbanden Buikgordels • Suspensoirs – Rechthouders Polsbandjes en andere meest voorkomende Bandages Ook op advies van H.H. Doktoren. Profiteert thans van onze i Groote Opruiming in Dames-Confectie. Extra laag zijn onze prijzen gesteld, binnen ieders bereik. Fa. J. L. DRENTH, Stadskanaal Telegoon No. 78. S Bezoekt onze Groote Zomer-Opruiming I Aanvang Zaterdag I Juli Reuzen koopjes in alle afdeelingen. Geen zicht Geen ruiling Contant E.fl. MULDER & Zn., Ommelanderwijk. Voor goedkoop en degelijk "Ei? | SCHOENWERK, en voor in het Landbouwbedrijf: Gummilaarzen, Land- en Chroomvet-Schoenen Is Uw adres: A. G. WIENK voorheen W. FERINGA Hoofdstraat 16 – Stadskanaal. Schoen reparaties worden vlug en billijk uitgevoerd.

r’ * —■» Y3 Fa. WEIJER – Wildervank 1 , Zomer=Opruiming | Uw voordeel is: Overal Rijken – BIJ ons koopen! _U g* – aE f I T '

MfirnPßQ verzorgt U en InUtUtno Uwe kinderen de huid met MEDINA. Tegen ruwe schrale huid, zomersproeten, bruine vlekken, zonnebrand en alle huidaandoeningen. MEDINA is aangenaam in ’t I gebruik en zeer voordeelig. MEDINA maakt Uw huid zacht en blank en is beter dan ieder Buitenlandsch artikel. Vraagt uitsluitend MEDINA bij Uwen drogist of kapper in flac. van 30 of 60 Cf. MEDINA j.mmen. H.H. Landbouwers I Het van ouds bekend adres voor prima Achterbinden legen concurreerende prijzen. Touw- en Leerwerk. Wij leveren: Prima zwarte tuiglederen Halsbogen voor fé.— „ roodlederen Halsbogen, rekvrij, voor f3.75 „ katoen en met leer overnaaid voor f3.50 Roodlederen Stalhalsters vanaf f I. Prima zwarte tuiglederen Hoofdstellen, koperen gespen, f 1.50 Zeeuwsche Kettinghalsters f 1.50 Prima Ploegstrengen per paar vanaf f 0.40 „ Ploeglijnen „ f 0.60 Hoorntouwen per dozijn f 0.70 Onder beleefde aanbeveling, Tj. HOLVAST & Zn. Touwslagen] – Zadelmakerij NIEUWE PEKELA. iets nieuws. Oralit glaswerk RUIME KEUZE J. BÜBSCHER, v/h Fa. A. LAÜRO, Kerkstr. 32 – VEENDAM. Luxe en Huish, Artikelen, Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen. H.H. Landbouwers. Komt U in VEENDAM, bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie. Groote en kleine vergaderzalen disponibel. Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, tevens Agent der N. Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. Contractbouw. Voor de Zaadteelt nog af te geven. eenige perceelen ronde knolzaad. Aanbiedingen worden ingewacht bij K. VELDMAN, Weiwerd (Gron.). Hoofdvertegenwoordiger N.V. Gebr. Sluis te Enkhuizen.

S Weet U, dat het adres voor al Uwe Huishoudelijke Artikelen, Landbouw-benoodigdheden en Timmergereedschappen al sedert 30 laar Is en blijft, P. KOSTER, Ijzerhandel, Wildervank, tenminste indien U prijs stelt op de beste kwaliteiten tegen den laagsten prijs.

L, ’itoniMß NW BUINEN KOOPT vanaf n .£“1. COStUUffl ■ai vervaardigd van stoffen van uitsluitend ■■■ — Groote sorteerlng stoften Prima kleermakerswerk ALLES NAAR MAAT. AANBEVELEND, «JL BWEERB «Jl**

D. A. KUILMAN Mzn. Electrische Smederij – OUDE PEKELA Handel in Landbouwwerktuigen en toebehooren. Zeisen, Zichten, Planeten, Schoffels, Hooivorken, Korenvorken, Haartuigen, Strekels, Wetsteenen, Zeisboomen, Zichthechten, Bikken, Harken, Grasperkmachines, enz. enz. Scberp concurreerende prijzen. Sigarenmagazijn HHMHHHHHH IN VPR V P R u°m stationab,,|,o I [\ Y LIV Y LIV MUSSELKANAAL I Steeds groote voorraad Kwaliteitsmerken I JUU begint de Groote Opruiming in bet Magazijn DE VLIJT VEENDAM. Dames- en Heeren Confectie, Stoffen, Tricotages, Mode-artikelen, Witte goederen, Karpetten, Loopers, Vitrages, Linoleum, Cocos-matten, Gordijnen. Eigen Atelier. – Telef. 160.

OPRUIMING ■ CONFECTIE Regenmantels, Regenjassen, Heeren- en jongenscostuums, Damesmantels, geheel op zijde gevoerd, vanaf f 8.75 Kindermantels, alle maten, spotgoedkoop. H. H. BLANKE Postweg – VEENDAIH. Halve Prijzen Velen probeerden reeds van onze Halve Prijzen-Reclame. Ook U reeds? Wij hebben alles wat voor deze Reclame in aanmerking komt uitgelegd en overzichtelijk geprijsd. Spoftkoopjes in Dames- en Meisjes-Confectie Pracht-Coupons; Stoffen Zijde, Georgette, Katoentjes, Mousseline, Schortebonten, Mantelstoffen, enz. Pullovers, Mode-artikelen, Kragen, Gespen, Zijden Linten, Schorten, Corsets, enz. enz. voor Halve prijzen. Fa. F. VENEMA, Stadskanaal. I Zaterdag 1 Juli I IGroole opruiming | J. P. KUIPER I Kerkstraat – Veendam Speciale aanbieding I Lakens en Sloop I ven onze bekende prima kwaliteiten. — " 1 " Sloopen Lakens K grootemaat SSL c. prima f 1.64 Op goederen welke niet speciaal I zijn geprijsd 10 °/0 Korting. I