is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 24, 13-07-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KARWI)MOTVL!NDER komt met de Karwij Uw huis binnen. Doodt ze zoodra mogelijk met 8he!l-Tox. Het onfeilbaar middel tegen alle ongedierte (insecten). Shell-Tox vloeistof kost per L. bus f 3.20 per 5 L. bus – 14.40 Prijs van Shell-Tox spuit is f 1.50 en f 2.50. Electiisrhe- of rugspuit in bruikleen. Ratten en Muizen verdelgt U beslist met SECTA. (Secta doodt alleen knaagdieren; voor pluimvee en gewone huisdieren is Secta on schadelijk). Secta kost per L. f 4.—. Alles franco levering één veer, orders boven f 10.— franco plaats bestemming. Beleefd aanbevelend, D. T. S. HOVINGA – Winschoten.

100 prima miskleur zandbtad Sigaren f 4.00 franco naar alle plaatsen. FOKKO TUIN en ZOON, Sigarenfabriek – Buiten Venne 35 WINSCHOTEN. H.H. Landbouwers. HET ADRES voor eigenbereide Verf voor Uw gereedschappen en Woningen is JOH. WIERTS Noorderkwartier Ommelanderwijjk Verder Gekleurde Carboleum en Teerproducten enz. Beleefd aanbevelend. Onze eerste soort zuivere Lijnolieverf heeft bewezen de goedkoopste prima verf te zijn, is geschikt voor buiten-, zoowel als binnenwerk en kost slechts 60 ct. per K.G. C. J. MULLER in Verfwaren • Musselkanaai H- BELLINGA MUSSELKANAAI – Tel. No. 672 Koperslagerij, Rijwielhandel en aanleg van Electr. licht- en krachtleiding. Reparatie-inrichting, SOLIDE en GOEDKOOP. Beleefd aanbevelend. J.B.KRUIZINGA Horlogerie ■ NIEUWE-PEKELA Uurwerken, Goud en Zilver, Brillen, Reparatiën, AANBEVELEND. Kruideniers- en Grutterswaren Sterke Dranken • Wijnen Alcoholvrije Likeuren, enz. Fijne Vleeschwaren en Comestibles H. LAAUW Oostwold COId.) TELEFOOM Mo. 6 Huishoudelijke Artikelen. Blik-, Tin, Touw- en Borstelwerk Porcelein en Aardewerk Koopt nu een eerste klas merk rijwiel reeds vanaf f 46.50 bij J. E. STAGGE Doek 24e laan – WILOEWANK. G, HOFMAN Deurwaarder – WINSCHOTEN Blijhamsterstr. 48 – Telef. 45. adviezen] BOELDAGEN, CONTRACTEN, enz.

Groote Japonnen, Blouses, Ooruiminsr Cost-Rokken vpiuimmg Pullovers en verdere Zomer-Artikelen, . tegen ongekend lage prijzen Winschoten. F«i. Wölii R. POTS, Planten Groote voorraad Planten, als; Moesplanten, Raapknolplanten, Spruitkoolplanten, Knolselderieplanten, Witte, Roode, Savoye en Bloemkoolplanten. C. NIENHUIS „Graaf Adolf’ Kweekerijen – Heillgerlee. De HERCULES voorwagen. Het zichtmachine V ,-V-lUa paard of de paar-' , heeft door jaren- den bunnen 200 lange ervaring van w’P'{ar °f bewezen aan de ploeg voor de hoogste eischen . ' machine worden te voldoen. gespannen. Dus Steeds uit voor- [jsiPMjjgf tijdsbesparing! raad leverbaar, Prijs van voor-1 van de nieuwste a/ wagen Hercules verbeteringen ~ zichtmachine, voorzien, met compleet uit voorraad leverbaar f 30.—. Nog eenige PUZENAT gras-en graanmaaimachines met en zonder aflegapparaat, met centrale smering op kogellagers, door brand en water beschadigd; evenzoo zichtmachines, prijzen reeds vanaf f 60.—. Ook te huur! Onderdeden van alle voorkomende machines uit voorraad leverbaar. Verder ploegen, cultivatoren, eggen, wanmolens, maalmolens, aard.rooiers, roodkoperen kookpotten, electr. i roodkoperen waschmachines, ruwolietractoren, benzine-ruwoliemotoren, auto’s w.o. CHEVROLET luxe- en vrachtwagens. Benzine, oliën en vetten, banden. Boerenwagens op luchtbanden; nog eenige gebruikte autostellen voor boerenwagens met banden; elevatoren, grijpinrichtingen. F. J. KEMPER, Garst 20, WINSCHOTEN. % Tel. 33. Meubelfabriek Ter-Apelkanaal Tel. No. 9. Speciaal ADRES voor Goedkoope MEUBELEN Dressoirs, Eiken Linnenkasten, Theemeubels, Tafels enz. Levering uitsluitend aan den handel. AANBEVELEND, J. G. SCHOEMAKER. UW ADRES voor Stoomen en Verven fs Ververij VOORDENHOUT WILDERVAMK. LAGE PRIJZEN. – VLUGGE AFLEVERING. r^IA^^ITTER0! Visschersdijk – WINSCHOTEN – Teief. 31 mmmwflmmHwmawni I Speciaal Autospuitinrichting I I CENTR. VERWARMING. I WINSCHOTEN STOOM W ASSCHERIJ ' Boschslngel 17 H. B. HEDDEJWA Telefoon 312 TARIEF : DROOG TOEGESLAGEN EN GEHEEL OPGEMAAKT ; GEMANGELD: » ct». per stuk. ö ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes 2 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt. le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd. 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. Hppft I I ipfc nnnHifT in Tafel" Brood- of Zakmessen, llCCll U IClo IIUUUIg Scharen, Lepels en Vorken, Likeur-of Koffielepels, Soep-, Saus- of Roomlepels, Nikkel Theestoofjes, Wekkers, Bloemvazen, Bloempotten, Roomstellen, Thee- of Koffiekannen, Theegoed, Theebladen, Borstelhangers, Schalen, Wijn-, Vruchten-of Likeurglazen, Thermos-flesschen, Waschstellen, Melkkannen met bijpassende Bekers, enz, enz. Ga naar: Fa. B. G. MEIJER – OUDE-PEKELA. WIELRIJDERS ! ! Wenscht U een le klas en goedkoop Rijwiel, eigen fabrikaat compleet vanaf f 24.7S met volle garantie I Groote voorraad FONGERS, GRUNO en JAC. SULTER RIJWIELEN in gebruik bij Politiecorps enz. Tevens groote voorraad Lampen, Banden, Stuurtasschen, Jasbeschermers, Beenkappen, enz. Lage prijzen. Aanbevelend, JAC. SULTErJ lijwielmagaziju – Engelschestrut 32 • WINSCHOTEN.

T. SCHIPPER houdt zich beleefd aanbevolen voor het uitvoeren van Electriclteits» Koperslagers- en I «o Waterleidingwerken. Rijwielhandel en ‘ Reparatie-inrichting, enz. STADSKANAAL (O.) Hoofdstr. 62a. Telef. No. 83. Wed. DRENTH. I ; H. Koenes Postweg – Veendam Complete ; Woning inrichting * Verhuizingen onder volle ’ garantie. 5 D. J. Witkop houdt zich beleefd – aanbevolen voor l hel uilvoeren van: Electriciteits-, ; Koperslagers-, Sanitair- en Waterleidingswerken .STADSKANAAL j Semsslraat – Tel. No. 154. ’ F. N. Bakker Stadskanaal – Pekelderweg Telefoon Mo. 203. » “ Koper-, Lood-, Zinkwerken, Electriciteitswerken, Walergeleidingen voor Woonhuis en Veestallen, 1 Bliksemafleiders. ■ Verlichtings-, Verwarmings- en ! Huishoudelijke artikelen. Beleefd aanbevelend, j • H.H. landbouwers! UW ADRES op ’t gebied van I Landbouwwerktuigen, ' klein of groot en tevens Kachels en Huish. Artikelen Is 1 W. HIJENBBINKS. Emmsn H.H. Landbouwers! Sluit Uw 1 Brand- en Storraverzekering bij een solide Mij. x tegen billijke premie. H. LINZEL, Uitbreiding – Stadskanaal. Corresp. Gron. Brandw.borg Mij. I P. HELMAN l Hoofdstraat 68 I t Drogist – STADSKANAAL j . Speciaal adres voor; BANDAGES f BUIKGORDELS 1 RECHTHOUDERS BREUKBANDEN met en zonder veer. [ Bestelt heden Uwe benoodigde , eerste kwaliteit Brandstoffen. ; le soort Wales p. 1000 K.G. ƒ 39. , 2e „ „ , 1000 „ i 35.50 , 1 Langebrahm 30/50 l per 1000 K.G. f 32. J ' Wilhelmina 20/30 i per 1000 K.G. f 32.50 „ 30/50 „ 1000 „ f 30.50 1 Eierkolen , 1000 „ f 18.50 i Parelcokes per H.L. f 0.70 ■ Levering franco bergplaats. Onder beleefde aanbeveling, J. E. %VIID, Langestraat 09 <— Winschoten.

Frans Fröling Speciaal Dameskapper Langestraat 12 WINSCHOTEN. Het adres voor Permanent-Wave, geheel compleet I 5.00, Sensationeel! Onze Opruiming is iets sensationeels Prijzen zoo laag b.v. Aardige Zijden japonnen 2.00, 3.00, 4.00 en hooger Wol Japonnen 1.25, 1.73, 2.25, enz. enz. Zijden, Linnen en Katoen Japonnen 39 cl., 02 et., 98 et., enz. Kinderjurken 29 cl, 31 ct., 39 et. Resteerende Zomermantels, Regenmantels, Melsjesmantels, Mantelcostuums VOOR HALVE PRIJZEN. Fa. F. VENBAIA, STADSKANAAL,. ' GASTELAARS’ BUSSEN VERF ’t Hoogst in kwaliteit ’t Laagst in prijs 10.50, f 0.70, #1.20 Niet langer gewacht, ’t is nu de tijd Uw Huis, Schuur, enz. enz. te verven. DROGISTERIJ, VERF-EN GLASHANDEL f. lISmiUB • ILDEIHII Dames Pols-Horloges vanaf f 3- tot f 60.- Heeren Pols-Horloges vanaf f 2,75 tot f45 – Wekkers vanaf f 1.25 tot f 7.50. Meer dan 200 modellen van boven* staande Uurwerken voorradig. Gouden Ringen, Zilverwerken, enz. Beleefd aanbevelend, „OPTICO” van I4» W. BËHRENS Torenstraat – WINSCHOTEN. Meubelfabriek Stoffeerder!) G. J. WILDEMAN Jzn. LANGESTRAAT – WINSCHOTEN Ruime keuze TAPIJTEN, UNOLEUAIS, GORDIJNEN, PERZISCHE K LEE DEN. Meubelen naar eigen ontwerpen in alle houtsoorten. H. DRENTH – Winschoten Perceel voorheen: H. QROENIER W.zn. LANGESTRAAT 16 – Tel. 450. Ook Uw adres voor; Kleeding naar maat. Hoeden, Petten, Mode-Artikelen, Regenkleeding, Confectiebroeken. Gegarandeerde pasvorm. > Concurreerende prijzen. Costuum naar maat vanaf f 35.—. Vraagt Stalen of bezoek. „Het ledikantenhuis” Kerkstraat * Veendam Speciale afdeellng in Elastieken Kousen ■ Breukbanden Buikgordels ■ Suspensoirs • Rechthouders Polsbandjes en andere meest voorkomende Bandages Ook op advies van H. H. Doktoren

Tandirli BE (BIES ' VEEHOftM – Spreekuur 2—3.30 behalve Zaterdags 11—12 Zitting: t Stadskanaal Hotel Poppens 5 Dinsdags 9 10. Musselkanaai Hotel Schat Woensdags 9—lo Ter Apel Hotel Beckmann , Donderdags 9-10. liotel-Café-Restaurant „BELLEVUE” nabij ’t Hoofdstation ( Telefoon Mo 17 Stadskanaal 1 firoote en kleine Zalen voor Vergaderingen, etc. disponibel i Beleefd aanbevelend, J. MEIJERIN6. Hl Landbouwers! Het aangewezen adres voor het aanschaffen van Uwe ploegen is E DE JONGE, Mr. SMID, IMieuw-Buinen, De ploegen zijn met goud bekroond op proef van goede werking. Tevens handel in alle soorten landbouwwerktuigen. Concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. Speciaal adres voor Buikgordels Breukbanden Elastieken Kousen COR v.d. NET Ass.-Apoth. Torenstraat 16 – Winschoten Drogerijen – Chemicaliën : Verbandstoffen : Vakkundige bediening. ARN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten. Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal lulianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso’s Adviezen „GEKA” PUDDING aan de Spits. Vraagt Uwen winkelier. ALOM VERKRI|OBAAR. Puddingfabriek „GEKA”, R. KOOPS – Nw.Buinen Burgers, Padvinder en Gruno RUUIIELEH vanaf t 46.50. E. REURICH VEEIVDAM. H.H. Landbouwers! Oogstverzekering Laagste Tarieven. Soliede afwikkeling. Uw adres hiervoor is: E KRAMER, Oostwold (OM.) H.H. Landbouwers! Het adres voor Frisco en eigen merk Rijwielen • is» O. OSSEL bij Stationsbrug – Musselkanaai. TEVENS ALLE ONDERDEELEN tegen concurreerendc prijzen.