is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 3, 07-09-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V££HDAM Spreekuur 2—3.30 behalve Zaterdags 11—12 Zitting: Stadskanaal Hotel Poppens Dinsdags 9- 10. Musselkanaal Hotel Schat Woensdags 9—lo Ter Apel Hotel Beckmann Donderdags 9-10. Tandarts J. C. v. DUYN houdt eiken Donderdag van 11-l zitting bij K. te Bos, Zuid-Wendingerweg Nw. PEKELA. Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE" nabij ’t Hoofdstation Telefoon No 17 Stadskanaal Groote on kleine Zalen voor Vergaderingen, etc. disponibel Beleefd aanbevelend, J. MEUERING. Geen angst meer voor breken. zijn afdoende gebleken. POPKEN – Assen. Koopt nu een eerste klas merk RIJWIEL reeds vanaf f 46.50 bij J. E. BTAGGE Boek 24e laan – WILDERVANK. Orig Zaaitarwe Juliana j **«•*!» Imperial IIA f Wilhelmina > 100 k.g. Robusta i naaste Kruisingsangel J “d. S. DIJKSTRA GRANEN EN ZADEN Nieuwolda (Gr.). Speciaal adres voor Buikgordels Breukbanden Elastieken Kousen COR v.d. NET Ass.-Apoth. Torenstraat 16 – Winschoten Drogerijen – Chemicaliën !—: Verban dstoffen :—: Vakkundige bediening. j. B. KRUIZINGA Horlogerie – NIEÜWE-PEKELA Uurwerken, Goud en Zilver, Brillen, Reparatiën. AANBEVELEND.

LANDBOUWERS ! Wilt Gij bezuinigen ? Vraagt dan bij het inkoopen van Uw meubelen Uwen winkelier naar STOELEN van de StoeSenfabriek „Stadskanaal’1 van H. J. BERKENS STADSKANAAL Tel. 230. Oij ontvangt dan een stoel die ONVERWOESTBAAR is en voor ongekend LAGE prijzen. HEEREN LANDBOUWERS Vraagt Uwen winkelier onze goederen. Alles te herkennen aan ons wettig gedeponeerd merk. Goederen worden onder garantie geleverd. Prijzen lager dan de concurrentie. Fa 1. G. DE HUN & Zn. – Musselkanaal Telef. 523 WINSCHOTEN Telef. 359. HEERENVEEN Telef. 273. TOUWFABRIEK – ZADELMAKERIJ – TEERPRODUCTEN. Belastingzaken Controle Boekhoudingen Balans en resultatenrekening Accountantskantoor van H. W. OOSTING Jr. Lid Ned. Unie van Accountants VLAGT WEDDE TEL. 28 HUWELIJKSUITZETTEN KOSTSCHOOL-UiTZETTEN Fa. F. L. DINKLfI Winschoten Topensfp. 20 Zorgt tijdig voor Uwe Itfinterkleedlng Wij ontvingen reeds verschillende nieuwe stoffen voor Dames- en Heerenkleeding naar maat. Pracht dessins. Prijzen onder leders bereik. HARM STAVAST Buinersluis Stadskanaal. Uit voorraad leverbaar: Dorschmachines met en zonder reiniger, voor motor- en paardekracht, maalmolens voor motor-, paard- en handkracht, vanaf f 6.50. Eén-, twee-, drie- en vierscharige ploegen vanaf f 14.50. Wendploegen vanaf f 25. Opruiming van partij landbouwwerktuigen o.a. EBERHARDT ploegen, RUD-SACK eggen, cultivatoren 9-tandsch f 35.—, 7-tandsch f 30.—, alles eerste kwaliteit. Roodkoperen kookpotten, waschmachines tegen zeer lage prijzen. Opruiming landbouwwerktuigen door brand en watei beschadigd zooals zaaimachines, Ruwoliemotoren, benzine- en electromotoren, Bascules vanaf 7.50, karns, kunstmeststrooiers vanaf f 75. F. J. KEIWPER – Ga rst 20 ■W in schoten – Tel. 55 i ACCOUNTANTSKANTOOR ROSÉ & VAN KLINKEN |. ROSÉ, Accountant |OH. VAN KLINKEN, Leeraar Boekh, M. O. Belasting-Consulent STADSKANAAL, Stationslaan 7, Tei. 135 Hoofdkade 49, Tel. 36 EJVIJVIEN, Stationsstraat 1, Tel. 105. Bezoekt mijn groot Meubelmagazijn Eiken Bureaux Ministres . . . . t 25.- 4 Stoelen en 2 Crapauds . vanaf f 50.- Groote voorraad wollen Dekens – Karpetten. Slaapkamer-Ameublementen. Alle soorten Tafels, Divans, Regulateurs, Schilderijen, Electrische Lampen f2,25 per stuk. Teveel om alles te noemen. HENRY SLAGER Beëedigd Makelaar en Taxateur • WINSCHOTEN.

tiet adres te Wiidervank in Kinderwagens vanaf ff 20,50, verder Borstelgoederen, Zeemleer, Emmers en Tobben, Turfbakken, Potten en Pannen, is Wed. K. BAAS C 97 – Wildervank. Iheinz MOSTERD OE BESTE Fabriek Musselkanaal Koopt Uw liillii bij on. Lage prijzen. Ie kwaliteit glazen. Aanbevelend, Fa. t. DE WUL tegenover ’t café KOOPS ZUIDLAREN Corrigeerende Steunzolen en Steunzolen naar gipsmodel _oi Met onze groote ervaring staan wij U steeds ten dienste. Fa. L SCHREUDER SCHOENHANDEL Af cl, Orthopaedle. ASSEN. Tel. 196. Gev. 1864. H. Koenes Postweg ■ Veendam Complete Woning-lnrichting i ’ Verhuizingen onder volle j garantie. H.H. Landbouwers! Het aangewezen adres voor het aanschaffen van Uwe ploegen is E. DE JONGE, Mr. SMID, Nieuw-Buinen. De ploegen zijn met goud bekroond op proef van goede werking. Tevens handel in alle soorten landbouwwerktuigen. Concnrreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. G. HOFMAN Deurwaarder • WINSCHOTEN Blijhamsterstr. 48 – Telef. 45. ADVIEZEN, ! BOELDAGEN, CONTRACTEN, enz.

WINSCHOTEH STOOJVIWASSCHERIJ i Boschsingel 17 H. B. HEDDEAIA Telefoon 312 TARIEF : DROOG TOEGESLAGEN EN GEHEEL OPGEMAAKT : GEMANGELD: 8 ets. per stuk. 6 ets, per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes 2 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt. le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd. 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. Koopt thans I I Spaansche Kalizoutin I 20 – 40 pCt. en KAINIET. I U steunt daardoor de concurrentie! H ZWARTSENBERG I fl KUNSTMEST n.v. I Stadskanaal, Tel. 19 » Hoogeveen, Tel. 11 Ruischerbrug, Tel. 14. Autobussen en Luxe Verhuur met en zonder chauffeur. Billijke tarieven. MUNTENDAM – Tel. 630 W. R. STIKKER. Het Accountantskantoor VAN W. BIEZE ■ Postweg 62 ■ VEENDAM, TELEFOON 206, belast zich met alle Accountantswerkzaamheden. F. VEENSTRfI &. ZONEN Machinefabriek – Winschoten, vervaardigen en herstellen alle onderdeelen voor hoogdruk DIESEL Motoren en Tractors, ten dienste voor Industrie en Landbouw. – . De outillage onzer fabriek stelt ons in staat alle deelen te maken, zelfs de fijnste sproeiers. I Modemagazijn E. ïoxopéus I Postweg lO – VEENDAM. , I Het aangewezen adres voor: I Garneeringen en I | I Dames-modeartikelen I Corsetten ■ Buikbanden – Jarretelles De grootste keuze, de laagste prijzen. S Electrische Plisseer- en Ajourinrichting I ■ Vervaardiging van Stofknoopen. Ajouren ineen uur klaar 1 fSBHSnHBBBBHBBB i loopt bij de adverteerders ie dit blad. De Samenwerkende Boerenbonden. i mm

I D. J. Witkop houdt zich beleefd aanbevolen voor hef uifvoeren van: Eiectriciteits-, Koperslagers-, Sanitair- en Waterleidingswerken STADSKANAAL Semsstraat – Tel. No. 154. F. AALBERS Nw. BUINEN Koper- en Zinkwerken, Veedrinkwaterleiding, Electr. Licht- en Kracht-installaties. Beleefd aanbevelend. KR ACH TW EN PITTIG WITKOPVERDUURZAAMDE MEERMAL EN bekroonde zü, die nog nergens baat vonden bij huiduitslag, jeuk, exceem, voor aambeien, hoofdroos, probeeren eens mijn beroemde ZALF en ge zijt van zoo een last ontheven. As s, Apo t h. Estié Venema, WILDERVAIMK Vele dankbetuigingen ter inzage. F. N. Bakker Stadskanaal – Pekelderweg Telefoon IV’o. 205. Koper-, Lood-, Zinkwerken, Electriciteitswerken, Watergeleidingen voor Woonhuis en Veestallen, Bliksemafleiders. Verlichtings-, Verwarmings- en Huishoudelijke artikelen. Beleefd aanbevelend. IWij steunen de boeren met beste kwaliteiten en lage prijzen. = Beleefd aanbevelend, A. FQKKEMA en Zn. Ijzerhandel, Assen. Telefoon 439. —: H.H. Landbouwers! Sluit Uw Brand- en Stormverzekering bij een solide Mij. tegen billijke premie. H. LINZEL, Uitbreiding – Stadskanaal. 1 Corresp. tiron. Brandw.borg Mij.

landarts DE VRIES