is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 14, 08-02-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II pnCM leest de advertenties in ons blad goed, want ze zijn geplaatst BB door de Middenstanders, die ons streven moreel en financieel steunen. ||| Trekt de conclusie en koopt bij hen. (Red.) BI

Firma 1.1. Westen – Musselkanaal Kerklaan – – Zandberg. OVERJASSEN. Dames- en Heerenkleeding naar maat. Pracht Dames en lieeren Stoffen. Wij knippen desverlangd alles gratis. Beddegoederen – Karpetten • Tafelkleeden Alle solide goederen tegen lage prijzen. Heeren Landbouwers. Vraagt Uwen Winkelier onze prima liiêoiwtiif ii liiiwlila. Alles voorzien van ons wettig gedeponeerd merk, daardoor garantie. Tevens onze alom bekende Teerproducten, hoog gehalte, laagste prijzen. Fa. J. G. DE HAAN & Zn. Touwfabriek – MUSSELKANAAL – Telef. 523. Winschoten, Telef. 359. Heeren veen, Telef. 273. ONDERLING BOERENBRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ N.V. Koninklijk goedgekeurd. Directeur: WARNER. Commissarissen: 1. Bs. WESTERDIIK te UITHUIZERMEEDEN, President, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Qeneraal, Oud-Voorzitter van den Groninger Landbouwbond en van den Raad van Toezicht der Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. E. VAN DER OUDERMEULEN, Secretaris en Gedelegeerde, Particulier te APELDOORN. Deze Maatschappij heeft gedurende meer dan 30 jaren bewezen dat ze voor Landbouwers en Veehouders het voordeeligste Instituut Is, om hunne vaste en roerende goederen tegen brand te verzekeren. Inlichtingen bij de Directie en bij de Agenten. Tooneelcostumes, Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOFTS Fop- en Scherts-artikelen. Het Grootst magazijn in Nederland: „FESTA” te WINSCHOTEN: Langestr. 54. te GRONINGEN: Folkingestr. 50. Vraagt gratis catalogus! WIJ ruimen onze Landbouwwerktuigen van Buitenlandscti fabrikaat op wegens invoering van eigen Hollandsch fabrikaat, 0.a.: Maalmolens vanaf f 50. met walsen, maalsehijven of steenen. Molens met maalsehijven worden thans van Hollandsch fabrikaat steenen voorzien, meer capaciteit en fijner meel. Dorschmachines met- en zonder reiniger vanaf f65.—. Windkorensorteermachines vanaf fso.—. Kunstmeststrooiers geschikt voor alle kunstmesten vanaf f65.—. Eén-, tweeen driescharige ploegen, zaadeggen, buiseggen vanaf f 12.—. Zaaimachines G. Z. M. van de nieuwste verbeteringen voorzien vanaf f 175.—. Gebruikte zaaimachines vanaf f 80.—. F. |. K. schoffelmachines voor met parallelogrammen passend achter iedere zaaimachine met zeisstalen schoffels vanaf f 115.—. Qraanmaaiers-zelfbinders, graanraaaiersafleggers, grasmaaimachines met centrale smering en op kogellagers vanaf f 165.—. Complete boerenwagens op luchtbanden. Auto-onderstellen geschikt voor boerenwagens. Tracteren, benzine, oliën, vetten. Ruwolie- en benzinemotoren. Electromotoren. Vruchtbooraspuiten en ontsmetting f 17.50 met 3 sproeiers. Melkmachines voor hand- en motorkracht op lichtleiding. Roodkoperen kookpotten tevens waschnfachine, goedkooper dan gegoten ijzer, % goedkooper in brandstof. Steeds leverbaar kachels, haarden. lerreservoirs van 5-600 Liter vanaf f 15.—. Electr. Installatie-Bureau voor licht-krachtleiding. Nog eenige Electromotoren voor spotprijs. ! F. J. KEMPER Oarst 20 – WINSCHOTEN – Telef, 55. ' Landbouwkalk I versclx gebrand en droog gebluscht, de aangewezen kalk voor Bemesting, 1 SCHELPKALKBRANDERIJ 1 Fa. B. KOITERI STADSKANAAL. I

Koopt Uw BRILLEN op advies van Uw Oogarts bij de eenigste Slijperij te Winschoten, en dat is; „OPTICO” Depót van de Zeissglazen. Alleenverkoop van de „0PT0” glazen. Torenstraat 33 – WINSCHOTEN. H. H. Loonmalers, Landbouwers en Bakkers X-. I koopt EEIV BjL]P met 5 jaar fabrieksgarantie. O. KNOLLEMA – Machinefabriek . FARMSÜM H.H. LANDBOUWERS I «run EUR PLOEIEI PROEFLEVERING EEN MAAND! A f IS.- en f 17.- per stuk at fabriek I N.V. KUNSTMEST- EN MACHINEHANOEL mm y.h. Fa. A. BEKKERING & Zonen GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL – TEL, 322

Een Maat-Costuum voor Uw figuur is duurzaam en daarom niet duur. Vraagt en draagt Kieeding naar Maat van H. KIEL – WEDDE MANUFACTUREN Wortelboer’s Kruiden cn Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortelbocr, verdrijven gal, slijm, verstopping, koortsigheid, hoofd- en maagpijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden enz. enz. Wortelboer’s Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboer’s Pillen 60 cent per doos. Overal verkrijgbaar Gedurende de maand Febr. 1934 j geven wij op alle • Emaille Artikelen 10% korting, op Stromatrassen 20% en Rietstoelen 10 % op Porselein- en Aardewerk ook 10 %. Alle soorten Touwwerk wordt | indien gewenscht gratis gesplitst. Hoogachtend, F. MEIJER, Viagtwedde.'

ij GEBRUIKT DE ECZEEIMZALF VAN ESTIÉ VENEMA, DROGISTERIJ, WILDERVANK, HET MIDDEL tegen jeukenden Huiduitslag en Aambeien. Oe Hl Hagelverz.-Mij. „De Onderlinge van 1B87" Réassurantie-Mij. der Onderlinge Hagelverz.-Mij. gev. te Nieuwe Schans Kantoorlioudende DEVENTER, Boedekerstr. 19, Tel. 2316 vraagt actieve Vertegenwoordigers H.H. Landbouwers en zij die goed bekend staan bij de landbouw kunnen zich een aardige bijverdienste verwerven dooreen vertegenwoordiging te nemen. Vraagt p. o. inlichtingen bij de dir. te Deventer,

> \lmmn I Croote I I Pitps-Prijsvraag. I I Biarlita Kruistocht I 5 I tegen de verspilling, 9 Deze Prijsvraag stelt het Nederlandsche publiek in staat, de | 9 stroom "verspilling door zoogenaamd goedkoope lampen te berekenen ■ ■ ■ 9 Vraagt Inlichtingen ibij; H I TECHNISCH BUREAU I Ir. F. BOVEN I 2e HOOFDSTRAAT 30 – MEPPEL 9 ' 9 (Speciaalzaak Philips’ producten). r . . I-, ; H.H. Landbouwers. Weet U dat ik Uw Korenzakken herstel a 3 ct. per stuk ? Weet U dat ik van Uw Kalks.p.zakken Dekkleeden maak in elke gewenschte grootte a 10 cent per zak? Weet U dat ik steeds genegen ben om Uw Kunstmestzakken te ruilen ? Weet U dat ik de hoogste prijs voor Uw Kalksalpeterzakken betaal ? AANBEVELEND, O. LANDLUST ZAKKENHANDEL EN REPARATIE-INRICHTING TE N. PEKELA. | ORIGINEELE I GOUDGERST en UNICA-ERWTEN c I UITVERKOCHT I Orders op Orig. Svalöfs Adelaar-, Zege-, Goudenregen 11-, ||| m| Ster-, Orion 11- en Siriushaver, alsmede óp Svalöfs ||| Zegegerst, de nieuwe Zomertarwe 01002 en Blenda lijnzaad ||i GAARNE SPOEDIG —: met het oog op tijdige levering. N.V. LANDBOUWBUREAU I M. WIERSUM – GRONINGEN | MBMmMMH9H9BB9—M H.H. Landbouwers! Minstens 50 V, besparing op Uw touwwerk. Vervaardigt zelf Uw touwwerk thuis met een TOUW MACH INE van \ L. ELZEN – Nieuw Beerta Hiermede maakt U alle maten, dikten en lengten, onverschillig' —welk touwwerk in Uw Landbouwbedrijf. Minimum aanschaffingskosten. —...i-.i Demonstraties gratis en overal zonder eenige verplichting. Een goed HORLOGE behoeft niet abnormaal duur te zijn. De kwaliteit kan alleen door vakmenschen worden beoordeeld. Schenk Uw vertrouwen aan onderstaand adres en U zult zoowel over de prijs als over de gangresultater# tevreden zijn. Beleefd aanbevelend, E. HOLLE, Horlogemaker – HOOGEZAND en MARTENSHOEK. Steeds voorradig prima merken SIGAREN, als: REGAL BEN-HUR GESTAAF ADOLF STAATSRAAD Vraagt prijs oï bezoek. Per kist reductie. KOOS DROST Sigarenhaadel Stadskanaal.