is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 15, 22-02-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE” nabij ’t Hoofdstation – Tel. No. 17 Stadskanaal Groote en kleine Zalen voor Vergaderingen, etc. disponibel Beleefd aanbevelend, «I. MEIJERING.

Mei DE GIOOT NIEUWE PEKELA TEL 215. Groote en kleine Zalen disponibel. Beleefd aanbevelend, H. PIJBES. Bezoekt te BEILEN Hotel PRAKKEN Steeds groote en kleine zalen disponibel voor alle mogelijke vergaderingen. RUIME stalling voor paarden, rijwielen en auto’s. AANBEVELEND, F. Prakken Jacz. H.H. landbouwers. Uw bezoek voor Café HOTEL CENTRAAL «. ZUIDLAREN. Prima consumptie. Minzaam aanbevelend. Bestelt Uw kleine Vergaderingen in „De Poort van Gleef” ASSEN. Polshorloges ê Nauwkeurig en elegant Alleen verkrijgbaar bij del* horlogemaker, herkenbaar aan nevenstaand Zenfßa-teeken beiri{ydnvzi&r- Alleenverkoop voor Stadskanaal, Musselkanaal, Ter-Apel en aangr. monden. BEEKMAN OCKELS, Qedipl. Horlogemaker STADSKANAAL n/b Hoofdstation. Alle voorkomende Gereedschappen en Ijzerwaren voor Land- en T uinbouwbedrij ven. Uitsluitend eerste kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen N.V, Bouwmaterialen en Ijzerwaren voorh. R. BOITEN Veendam Stadskanaal Bov. OosterdlepSS nabij Telefoon 143 ’t Hoofdstation Telefoon 77. R. ABBES Electr. Wagenmaker!) en Kuiperij naast Menistenlaan, STADSKANAAL. Soiied adres voor Nieuwe Wipkarren, Kruiwagens, Zaaibakken, Waschtobben, enz. Tevens Reparatie. Beleefd aanbevelend. 1

Groots Vuloting Osstsiheisolen Ter aflossing van de schuld op het Kerkgebouw. (Goedgekeurd door de M. v. Justitie 14 Mei 1932) Iste prijs: £en flink Landbonwpaard verder RIJWIELEN, enz. enz. Rrijs per lot f 0.50 Trekking vastgesteld onherroepelijk op VRIJDAG 27 APRIL a.s. in Hotel DEEN. LOTEN verkrijgbaar bij de bekende wederverkoopers en bij den Secr.-Penningm. der Verlotings-Commissie LAMB. HAVINQA, Oosterhesselen. .«8.0 1234 De nieuwste modellen bonkers Kinderwagens De grootste sorteering. Prijzen reeds vanaf 19.75. NEDERLANDSCH FABRIKAAT. H. H. WESTEN v h. Wed. DOHLE STADSKANAAL,. Hebt U trouwplannen ? Bezoekt onze afdeelingen: Witte Goederen voor Uw uitzet Woning-inrichting voor Uw gordijnen en vloerbedekking Bedden-afdeeling voor Uw slaapkamerdnrichting Confectie en Maatwerk voor Uw Bruidskleeding U zult verrast zijn over onze uitgebreide collecties en lage prijzen. We leveren franco en bereizen het geheele land. Alle inlichtingen gratis, zonder verplichting. Stads OPRUIMING partij Landbouwwerktuigen wegens bouwing van nieuwe werkplaatsen en magazijnen. Zaaimach. f 175. 11 rijenachterstuur Q.Z.M. f 175. Éénpaards Q.Z.M. zwaardere uitvoer. f 195. 2 M. f 210. Saxonia 2M, f 150. Kunstm. str. v. kalkdik vanaf f 50. Kelt. str. f 125. Str. br. 2 M. Cultiv. 7-tds. f 35. 9-tds. lusschen wielen werk f 35. Achter wiel. werk f 40. Buiseggen eerste kwal. zaadegg. 3-veld vanaf f 10. Stal. landroll. hlB ct, K.G. Ploegen vanaf f 17.50. Wendpl. vanaf f 22.50. PI. ijzers alle voork. pl. vanaf f 0.95. Ganzeyoeten beitels f 0.25. Cult. veer f 0.95. Zeisst. schoff. pass. in iedere schoff. mach. vanaf f 0.65. Schoff. tuig. compl. vanaf f 35, Schoff.t. één man één paard nieuwste construct, vanaf f 45. met schijven, steen, of walzen, kl. bedrijf f 65. De nieuwste kromstroopers Sorteermach. wanmolens met geruischlooze tandwiel, in ] oliebad 50 % lichter trekkr. concurr, prijzen, ruwolie- en benzinemotoren, nieuw en gebr. met centr. fugaal pomp vanaf f 150. Rood- 1 kop. kookpott. tevens electr. waschmach., prima kwal. Auto-onderstell. voor boerenwagens, op luchtbanden. Tract. ploegen, egg. cultiv. Hercules graanm. aflegg. zelfbinders, grasmaaimach, met centr. sm. op I kogellagers f 165. Zw. model lerreservoirs plm, 600 L., prijs f 15, solide uitvoer, zonder kraan of pomp, prijs kraan f3.75, f6.50 gesmeed. J Melkmach. voor hand en electr. of benzinemotoren vanaf f 185, 3 koeien tegelijk, I Erkend Installateur Electr. Install. Bureau, benzine, oliën en vetten E. J. KEMPER Barst 20 – Winschoten – Tel. 551

„GEKA” PUDDING aan de Spits. Vraagt Uwen winkelier. ALOM VERKRIJGBAAR. Puddingfabriek „G E K A”‘ R. KOOPS – Nw.Buinen Wortelboer’s Kruiden en Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortelboer, verdrijven gal, slijm, verstopping, koortsigheid, hoofd- en maagpijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden enz. enz. Wortelboer’s Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboer’s Pillen 60 cent per doos. Overal verkrijgbaar Delfia Producten K.T, F. Diermeel Prima Gras- en Klaverzaden Zaaigranen enz. levert ü tegen scherp concurreerende prijzen LB. WALLINGA MIDWOLDA (0.) . TELEF. 14 Vertegenwoordiger der K. V. j, L. ROBERTUS – WINSCHOTEN. Inrichten, bijhouden en controleeren van administraties Behan deling van alle belastingzaken ADMINISTRATIEKANTOOR E. UFKES WEBTERLEE (aangesl. b/d Nederl. Br. v. accountants) TELEFOON No. 7 ai Landbouwers! Schelpkalk de bemesting. Steeds in yoorraad prima Landbouwkalk in papierzakken van 40 K.G, J. «IKÉfil Ezn. BUINERVEEN. Koopt Uw Goud- en Zilverwerken, Uurwerken en Brillen bij Fa. G. DE WAAL , tegenover ’t Hotel CENTRAAL I ZUIDLMIE N. H.H. Landbouwers. Begunstigt de adverteerders van Uw blad. GA DAAROM VOOR Hoefbeslag, herstellen van uw werktuigen benevens het aanschaffen van Landbouwwerktuigen, naar A. v.d. VELDE ROLDE.

I EXTRA BERICHT! S ■ Gratis koopt» I! Gratis koopw!! S Om nog meer bekendheid te geven aan onze AFDEELING MEUBELEN, hebben wij besloten H gedurende 14 dagen (vanaf 26 Februari) Heen extra Reclame-verkoop te houden. M H GRATIS KOPPEN!! f|i Bij aankoop vaneen bepaald bedrag, geven wij U de gelegenheid uit onze artikelen nog geheel gratis iets uit te zoeken, geheel naar eigen keuze. Na aankoop van f s.—tot 10.— kunt U gratis koopen ter waarde van f I. ” ” ” 19’ ” » » » n n n 11 “ 2. ” ” » ‘■o. „ 40. „ „ „ „ „ „ „ – 4. » » » ‘ 40. „ 50. „ „ „ „ „ . „ – 5. ” ” ” ~ » . Z®- 11 » >, II II n II – 7.50 * ” ” .I9’ ” ,99' » » » » » ii ii " TO.— SKI M M ” ’OO’ 11 j|hO* n il II il li 1111 – 15. * ” ” '99' »999' ” ” ” « ” » » "20. ” ” ” * oen'- ” onn* * » » » ii ii ii *25. * * “ ” oen' * ” » » » » » * 35. IMS f n » n OÜU. „ 350. n n n n n n n "40.— » » » 350. „ 400. n » » » » „ » " 50. enz. Een buitengewone aanbieding dus voor hen die gaan trouwen of verhuizen. Men koopt b.v. voor f 600. en kan daarnaast gratis nog voor plpa iSsai f 75. uitzoeken, zoodat men dan voor f 675. goederen ontvangt en slechts f 600. betaald heeft. j|AB Van deze aanbieding zijn Balatum en andere merkartikelen uitgesloten. 111 Het grootste en best gesorteerde Magazijn voor Winschoten mm H en Omstr., in Tapijten, Gordijnen, Beddegoederen en Meubelen. ||| Het Winschoter Tapijt- en Beddenmagazijn | Firma FLINT LTS"1.” j|

Heden ontvangen: de eerste zending nieuwe Stoffen, I waarvan Costumes geleverd worden vanaf f 37.60. Voor kwaliteit en pasvorm wordt ingestaan. A. WITTER LANGESTR. 99 – WINSCHOTEN

N. V. H. J. HAACK’s Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel Groningerbrug ASSEM, Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen. I———— 1 '■% Wij steunen de boeren met beste kwaliteiten en lage prijzen, z=3 Beleefd aanbevelend, A. FOKKEMA en Zn, Ijzerhandel, Assen. ! Telefoon 439. t

Wij leveren uit voorraad s De beste Heeren Costumes naar maat f 40.f 45.f 50.- Prima Confectie Costuums, alle maten f 15.f 20.., f 25.-, f 30.- Keuze uit meer dun 100 stuks. Vraagt zichtzending. Of komt ze zien. H. TINTELER • Nw. Pekela • Tel. 249.

H.H. Landbouwers en Huismoeders! Uw aangewezen adres voor tluish. Artikelen Qias-, Porselein- en Aardewerk Lederwaren en Kinderspeelgoed Koper- en Nikkeiwaren Ijzerwaren en Timmergereedschap Touwwerk en Paardetuigen Puntdraad en Klppegaas Ijzeren hekken lang 215 voor 5 ct. voor afrastering. Beleefd aanbevelend, R. JANSINGH Vlachtwedde, Sluis 3, Telef. 16 ij. Magda Rijwielen een goed Rijwiel vanaf f 35. T.TONKES&Zn. Nw. BUINEN No. 64. Geen angst meer voor breken. zijn afdoende gebleken. POPKEN – Assen. H.H. Landbouwers Koopt uwe Bouwmaterialen, Betonwaren, Ijzerwerken en Gereedschappen, Brandstoffen bij A. BOS en Zn. VLACTWEDDE. Uiterst lage prijzen. Beleefd aanbevelend.

Pertolan het middel tegen zenuw-, kramp-, slijm- en kinkhoest, bronchitis en luchtpijp aandoeningen. Inflacons vanf 1.50 en f2.— bij Apoth. en Drogist. ARN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal julianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso’s Adviezen H.H. Landbouwers. Bezoekt in Assen ’t van ouds bekende Café „’t Centrum” aan de Varkensmarkt. Prima consumptie. Paarden- en fietsenstalling. Beleefd aanbevelend, 1. KRAAN.