is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 16, 08-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I pnpM leest de advertenties in ons blad goed, want ze zijn geplaatst LuUCIXj door de Middenstanders, die ons streven moreel en financieel steunen. Trekt de conclusie en koopt bij tien. (Red.)

H.H. Landbouwers! Ruim voorradig alle soorten soliede Leder- en Touwwerk inde betere kwaliteiten, mm Geen venters-nrtlkelen aai bij H. Veendam Zadelmakerij Langestr. 103 – Winschoten. Voorjaar 1934. Wederom ontvingen we veel nieuws in: Gordijnen Karpetten Loopers Tapijten Linoleums Balatums Cocos Steeds uitgebreide keuze. Fa. J. L. DRENTH STADSKANAAL. Wanneer U zeker wilt zijn, dat U goede Meubelen voor Uw geld ontvangt, ga dan naar ’t Vlagtwedder Meubelhuis. Ruime keuze in Dressoirs, Crapaudstellen, Fauteuilgarnituren, Tafels, Gordijnen, Linoleum en verder alles wat noodig is voor complete woninginrichting. Beleefd aanbevelend, D. KLEIN. P.S. Tevens het aangewezen adres voor alle soorten reparatiën. VAN DE I Nieuwste Stoffen I hebben wij een schitterende collectie H speciaal samengesteld voor onze afdeeling I Kleeding naar maat. E Komt u eens onze collectie zien of vraagt u eens onze stalen-coliectie. H SOLIDE STOFFEN ■ PRIMA WERK I Magazijn „De TIJD” I I A. WITTER, I I Langestraat – Winschoten. Indien U prijs stelt op een goede WERKSCHOEN, KOM OAN EENS BIJ ONS ZIEN. Wij hebben ze in prijzen van i 3.25 tot f 4.50. Rubberknielaarzen f 3.75 en f 5.50. Beenkappen prima f 3.50, Militaire Beenkappen f 1.00 en f 1.25. Waterproof pijpen vanaf f 3.00. Wij leveren U als altijd nog prima Zoolleer, Rubberleer enz. In Landbouw-, Touw- en Leerwerk zijn wij zeer billijk, Rood leeren Zeden vanaf { 3.50. Zwart , vanaf f 5.00 enz. Voor Cocosloopers, Tapijten, Chinamatten, Balatum, enz., zijn wij nog steeds HET AANGEWEZEN ADRES. ' Tevens ruime keuze in Koffers en Reismanden. , Beleefd aanbevelend, G.J.METZ, bij ’ft HOOFDSTATION, STADSKANAAL.

■flfWSp»- DAMES! Wii ontvingen een mooie keuze AANNEEMHOEDEN tegen lage prijzen, ook in groote maten. Beleefd aanbevelend, Wed. O. DE VRIES le Hoofdstraat 6, MEPPEL, t.o. de (iroote Kerk. KUNSTMESTSTOFFEN geregeld af te geven groote en kleine partijen per schip of auto. GRANEN Alle voedergranen, in- en buitenlandsche maïs, gerst, boonen, etc, FOURAGE’S Krachtvoeders, koeken, brokken, soyaschroot, vleesch- en vischmeei, liksteenzout eqz. Afgehaald of franco. Voordeellge prijzen. Volledige garanties volgens A. H. V. N.V. ONSTWEDDER Kunstmest-, Granen- en Fouragehandel. Tel. IVo, B (doorl. verbinding) ONSTWEDDE. Vertegenwoordigers: K. HULSING, Veelerveen. S. J. TIMMER, Sellingen. J. FRUMMEL Jac zn., Stadskanaal. MOTOREN nu IS HET TIJD jl La# een nieuw motorrijwiel te koopen. •ik. Bezoekt, alvorens tot aanschaffing over te gaan, onze showroom. Bij ons hebt U keuze uit 30 verschillende modellen van nevenstaande beroemde merken In prijzen van 245 tot I 980.— I (incl. Omzetbelasting). I Vraagt Catalogi II N.V. Groninger Rijwiel en Motor Industrie ______ Poelestr.27 Telef. 39 Groningen Wilt gij dat Uw kinderen erven, H Laat niet rotten, maar ga verven. Ga Uwe Gereedschappen en Gebouwen ; een sfreekje geven. Natuurlijk, met verf van de I Fa. J. H. OCKELS I VERF- EN LAKFABRIEK STADSKANAAL – TEL, 48 Hoop goede waar en weinig geld naar ENGEL HAMSTER A 20. 20 – Nw.-Pekela. PRIMA HOUTEN ZAAIBAKKEN f 2.35 GEGALV. ZAAIBAKKEN MESTVORKEN 0.90 KNUPPELS MET STRENGEN .... compleet .2.50 PRIMA ASPHALT . . . . . per rol k 15 Meter – 1.- EXTRA ZWAAR SOORT 1.25 100 M. GAAS 90 c.M hoog • 4.50 PUNTDRAAD, GLADDRAAD, IJZERPAALTJES MELKTEEMSEN MET DUBBELE ZEVEN . . . ■ 2.25 NIEUW SOORT MELKWATTEN, maakt de melk zuiver schoon 40 cent per 100 stuks. MELKMATEN, ROOMKARNTJES, zeer voordeelig. ELECTR. RIJWIELLAMPEN met verchroomde reflector f 3.75 DAMES- EN HEERENRIJWIELEN f 22.50 BUITEN- EN BINNENBAND samen . 1— KOOKKACHELS vanaf f 22.50, zéér mooi. 2 WIT EMAILLE EMMERS 3 GEGALV. EMMERS SCHEPEMMERS MET PRIMA STEEL ...... 0.80 en duizenden artikelen meer. Alles zéér goedkoop. – Alles franco thuis. I N.V. v.h. R. BOITEN bij het Hoofdstation STADSKANAAL Land- en Tuinbouw-artikelen, Bascules, maten en gewichten, Punt- en Riggeldraad, Vlechtwerken, B. K. Emaille, Gereedschappen voor timmerlieden en meubelmakers. Gegalv. Waschpotten met koperen binnenketel en kraan. Franco levering. Lage pr ij zen. Zoekt U een solied en billijk adres voor Meubels, Bedden, Tapijten, enz.? Vraagt eens prijsopgaaf, zonder verplichting, bij Rf SMIT – Winschoten Vlssctiersdijic 29

BASCULES i Sterk, solied en nauwkeurig. Zeer lage prijzen. P. KOSTER . Ijzerhandel – Wilderwank. "" " 11 * – I Kunstmeststoffen B I Wij noteeren vrijblijvend, af WINSCHOTEN: Directe levering: Orig. Gem. Chilisalpeter 15.5 % f 6.20 Kaikammonsalpeter Ge- f 6.10 H Zwav. Ammoniak (Mekog) 20,5 »/o f 4.90 Ammonsalpeter S.M. prep. Sf 6.05 Kalksalpeter ( „ ) 15.5 % f 6,15 Kalkstikstof zakken f 6.00 Ultra Super 17 ®/0 f 2.20 – Ultra Super 14 <Vb f 1.90 Kopersulfaat f 12.00. Kalizout 40 <>/o (gez.) f 3.70 – Kalizout 20 % (gez.) f 1.70 Patentkali f 4.60. – Alles per 100 K.G. Bovenstaande prijzen bij minimum 1000 K.G. Betaling hij levering. Desgewenscbt tegen nader overeen te komen vracht franco Boerderij. I IC. Jansen & 35n. I I KUNSTMESTHANOEL – WINSCHOTEN, I TELEFOON 334, Ga naar de Veenkoloniale Goudsmederij-Uurwerkmakerij FRITS OCKELS, Beekman Ockels Zn., Musselkanaai. Speciaal adres voor het repareeren van alle soorten HORLOGES. Alle Gouden en Zilveren werken worden met goud en zilver gelascht. Ook de Brillen. Zendt Uwe reparatiën per post of vracht auto. U ontvangt ze omgaand terug.

LANDBOUWERS ! Wilt Oij bezuinigen ? Vraagt dan bij het inkoopen van Uw meubelen Uwen winkelier naar STOELEN van de Sloelenfabt*iek „Stadskanaal” van H. «I. BERKENS STADSKANAAL Tel. 230. GIJ ontvangt dan een stoel die ONVERWOESTBAAR is en . voor ongekend LAQB prijzen. —— —— —— a- Tooneelcostumes, Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOFTS Fop* en Scherts-artikeien. Het Grootst magazijn in Nederland: „FESTA” te WINSCHOTEN: Langestr. 54. te GRONINGEN: Folküigeslr. 50. Vraagt gratis catalogus! Garage VAN BUUREN Hoekstr. 1- Telef. 559 – Assen Luxe Auto-Verhuur met en zonder Chauffeur Buitengewoon billijke condities Beleefd aanbevelend Pootaardappelen N.A.K. Nog af te geven : AUbioti A Triumph B Eersteling B Thorbecke A en B voor! uitverkocht Prijs en maten op aanvraag. J. T. KRAM, Veen dam. Het aangewezen ADRES voor goed en goedkoop SCHOENWERK ij» ■' "■ Rolderstr. 4 ASSEN Kruisstr, 32 F. Boersma.

BOUWKUNDIG BUREAU R. ELEVELD Nieuw-Buinen. Het maken van Bestekken, Teekeningen, Berekeningen. Wormen zooals made-, maag- en spoelwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen verdrijft men zeker en snel met de beroemde, lekkere Wormpoeders „Fermitan” van Jacoba Maria Wortelboer, k 85 cent per doos bij Apothekers en Drogisten. TE KOOP VOOR DE ZAAI: Mansh. van Hoek iarwe 12',j ct. per K G. Ie nab. 2e nab., Unica erwten 13 ct. per K.O. Gouden Regen 2e nab. 6% ct. per K.G. Mansh. gekr. extra kortsfroo erwten, oudere nab. (zuiver gewas) a 10 cenl per K.G. 2e nab. Mansh, gekr. extra kortslroo erwten a 13 ct. per K.G. Zomergerst 7 ct. per K.G. Alles franco 1 veer. S. GORTER NIEUW SCHEEMDA – Tel. 1. Land- en Tuinlmwg*ereedsGhappen. Vlechtwerk Asphalt Q)iudo . / 1 —'A Vh KOOPS SÊsa TEI. 350 ASSEN