is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 22, 31-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar ZUIDLAREN —-=-- op 14 JUNI

landbouwtentofinstßlling te GoBvorden.| BEZOEKT met de a.s. Landbouwtentoonstelling 6 Juni het van ouds bekende Café ABELS aan de Markt. – Bergplaats voor Auto’s, Paardenslalling en Fietsen onder controle. Brengt tevens een bezoek aan het welbekende Danspaleis met zijn schitterende verlichting en spiegelgladde Dansvloer. Beleefd aanbevelend, JOH. ABELS. WANNEER U de Tentoonstelling bezoekt in Coevorden, komt dan eens een kijkje nemen in onze Modelkamers. U zult versteld staan van de uitgebreide keuze die wij U bieden en onze naam waarborgt ü de kwaliteit en het is niet duurder maar wel beter. Beleefd aanbevelend, Meubileering J. F. DE BEL, Bentheimerslraat 45 COEVORDEN Telefoon 144. Tooneelcostumes, Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOFTS Fop* en Scherts-artikeien. Het Grootst magazijn in Nederland: „FESTA” te WINSCHOTEN: Langestr. 54. te GRONINGEN; Folkingestr. 50. Vraagt gratis catalogus! _____________________ Waterleiding Electrische licht- en krachtleiding. Koperslagerij Vraagt vroegtijdig Uw Waterleiding Installatie aan, Inlichting en prijsopgaaf gratis. Beleefd aanbevelend, K. BAKKER Hoofdkade 7 en Hoofdstraat 22, STADSKANAAL. STEEDS SMAAKVOLLE KAMERS I WANNEER U DEZE LAAT MEUBILEEREN EN STOFFEEREN DOOR JAN GRAALMAN LANGESTR,4AT 38 en VENNE 21 Meubelen in elke prijs en iiitvoering TAPIJTEN, GORDIJNEN, LINOLEUMS, BALATUM, KARPETTEN, VITRAGE, COCOSTAPIJT EN LOOPER TAFEL- EN DIVANKLEEDEN, LEDIKANTEN, MATRASSEN, DEKENS, BEHANGSELPAPIER DE BESTE KWALITEITEN EN DE LAAGSTE PRI3ZEIV Beleefd aanbevelend: JAN GRAALNIAN Langestr. 38, WINSCHOTEN, Venne 21 BEHANGERIJ – MEUBELFABRIEK – STOFFEERDERIJ Bouwkundig Bureau R. ELEVELO NIEUW BUINEIN – TELEFOON 4125 Hef maken van Bestekken, Teekeningen – Berekeningen Bosgi*aafs Ochtendvoei*. Heeft U al eens BOSQRAAF’S Ochtendvoer „Succes” gebruikt? Munt uit door zijn bijzondere samenstellingen kwaliteit. Staat onder voortdurende controle van het Rijksproefstation te Wageningen, Voor het opfokken van kuikens prima opfokvoer en Kuikenzaad. (Krachtige Kuikens), Verder levering van alle aanverwante artikelen, als Gemengd Graan, Kunstkorrel, Vischmeei, Vleeschmeel, Biggemeel, Varkensmeel, Levertraan, enz. enz. Voor landbouwvereenigingen speciale prijzen bij groote kwantums. Alles wordt franco aan huis bezorgd. Monsters en prijsopgave worden franco toegezonden. F. BOSGRAAF, ■Molen«treek 123 – VBENDAM. I

Landbouwtentoonstelling, Qoncours-hippique, Rennen, Tentoonstelling van Hand- en Borduurwerken. Huisvlijt, Reclame Nijverheid, Bloemen ’ GADO-bussen inde richtingen Groningen—Gieten—Veendam.

|i Geëxposeerd il I op de Tentoonsieiiing jmi” te Appinseuam I 1: met de volgende machines: 1 j|||| 1 HEAG-Zelfbinders» voorzien van DKW-motor, schoofafscheider en „D”-Binder, eveneens voorzien van dit apparaat. „Rasa-Rex K.’’ Grasmaaimachines, met en zonder handafiegapparaaf, HE i Ploegen, eigen fabrikaat, fabrikaat „Röwer” en „Eberliardf. Kunstmeststrooier „Pommerania-Nova", Collectie „Wolf Tuinbouwgereedschappen. 5 É||| U belÊeld tot een bezoek uünoodlgend, S N.V. Kunstmest- en Machinehandel |i I v)h. Fa. A. BEKKERING & ZONEN B HJ MUSSELKANAAL GRONINGEN LM P Tel. 603 Heerestr.

■ BEZOEKT I I fle Me laMemoonsielliiig I 1 Isntosnsteilingsirerteßjgiiifl JET ZIIOEIVELD' I ® op Woensdag 6 Juni 1934 B Ite COEVORDEN. I Wm Groote deelname inde verschillende 11 |p I rubrieken, alsmede groot Concours-hippi- | ■ mI que en demonstratie Landelijke Rijver- 8 p| I eeniging „Emmen en Omstreken”. pi MI Aanvang Landbouwtentoonstelling 9 uur. |||

Zomertijd is tijd voor excursies en uitgaan. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor Auto busritten (groote en kleine gezelschappen) tegen zeer billijk tarief. C. STIKFORT Ceresstraat – Stadskanaal. JAAP GROENEWOLD ASSEN Telefoon 84 levert U voor alle voorkomende gelegenheden en in iedere bezetting de betere muziek, enkel beroepsmusici. Tevens levering Artisten-Cabareiiers. Landbouwtentoonstelling VLAGTWEODE i 1934 j H.H. Landlsouwersi Bezoekt op de Tentoonstelling , onze Stand inde school, waar wij ruim gesorteerd zijn I in alles wat voor de landbouw van dienst kan zijn, Aanbevelend, R. JANSINGH Stand Schooi. H. Sijpkes Buinerveen – Tel. 3 Autobussen-verhuur voor excursies en uitstapjes, tegen zeer billijk tarief. Betrouwbare wegkendige chauffeurs. Beleefd aanbevelend.