is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 23, 14-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m * m Fa. Gebr. v.d. Hooning Wolkammers MEPPEL Tel. 2312. Het oudste en meest bekende adres in Dekens, Garens, Kousen en Tricotages. ■ —— m

H,H. Landbouwers! Steeds In voorraad alle soorten Voeder-artikelen en Kunstmeststoffen. Vraagt s.v.p. offerte van voorkoop voor Zomer- of Wlnterlevering Levering franco door geheel Drenthe per eigen as. N.V. I. LEVIE Dzn. ■ ASSEN Likeurstokerij „DE ZWALUW” NIEUW-BUINEN. Limonadesiropen uitsluitend le kwaliteit. „ANANIA” „VALENTIA” Wettig gedeponeerd. Ongeëvenaard. Fi. Wed. k l liill Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot: Firma W. JAGER, Koffiebranderij, Winschoten. Versch gebrand Franco huis. D. A. KUILMAN – Oude-Pekela Landbouwsmederij Ijzerwaren en Rijwielhandel Uw adres voor alle soorten LANDBOUWWERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN als; Zeisen met stalen en houten boom, Haarhamers en Haarspitten, Strijklatten, Wetsteenen, Hooivorken en -harken tegen scherp concurreerende prijzen.

Confectie= Opruiming DOORNBOSCH&Co. II VEENDAM II Hl Profiteert van onze I9 ||sterk verlaagde prijzen!|| ■ I Thans voor zeer weinig geld 19 91 een moderne 19 Ij Mant el || 9| in kwaliteiten zooals U van 19' ’ S HB9 91 ons gewend is. 19J ü ü m fIBB 5 : » '■

Wortelboer’s Kruiden en Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortelboer, verdrijven gal, slijm, verstopping, koortsigheid, hoofd- en maagpijn, wekken den eetlust op, bevorderende spijsvertering, regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden enz. enz. Wortelboer’s Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboer’s Pillen 60 cent per doos. ______________ Overal verkrijgbaar Uit voorraad te leveren; Jazelle 1n„ . rum Rijwielen. Union ) En verder goedkoope soorten RIJWIELEN. Zware ijzeren Landhekken, Naaimachines, Matrassen, Kachels, Kookpotten, Weckglazen enz, Aanbevelend, K. LIEWES Handelaar – TOLBERT. Tevens gebr. Dames- en Heerer Rijwielen vanaf f 5.—. TjjIIS Hout- en Bouwmaterialen COEVORDEN – SCHOONEBEEK Tel. 154 Tel. 5 KANTOOR COEVORDEN Postgiro 2599

ZWARTSENBERG Kunstmest n.v Stadskanaal Tel. l< Hoogeveen Tel. l Rulscherbrug Tel. l* Alle soorten Kunstmeststoffer uit voorraad leverbaar tegen concurreerende prijzei aan Handel en Coöperatieve Aankoopvereenigingeri 'ras s;aais;h( IjaHzonl» Voor solide en smaakvolle I Meubelen en Tapijten. „Het Woonhuis” I Oir. K. H. SMIT Marktstraat 9 ASSEN. lilllllllllllÉil|||" R. SSi SLUISSTRAAT 66 – TEL. 510 – MÜSSELKANAA! ioif-, liadbiw-11 iiilkisiiiiii Ijzeren Raamconstructie. Metaaldraaierij ei Autogene Laschinrichting. Aanleg van Gas en Waterleidingen, Electr. Licht- en Kracht installaties, Rijwielhandel, Sanitair en Huis houdelijke Artikelen. kantoor J. J. NANNING I Opgericht 1922. Lid v.d. Bond van Belastingconsulenten. Handelskade, b.h. Hoofdstation. Telef. 122 en DEDEMSVAART, Sluis zes D, 14 (naast Fantasiefabriek), Behandeling alle belastingzaken Opmaken Balansen. Bijhouden en Inrichten van Boekhoudingen, Speciaal adres v. Landbouwboekh.

IRaadpleeg den Makelaar B. VAN OOSTEN . ASSEN alvorens U een boerderij of burgerhuis wil koopen of huren. Groote hypotheken steeds aanwezig. ' U schenkt '%TEMPELs JpßSk KOFFIEaTHEE I Bil L. ESPI ••• , TEMPEL schenkt U; DE SCHITTERENDSTE CADEAUX. TEnPIL^SKARAAL| I Wilt gij dat Uw kinderen erven, I I Laat niet rotten, maar ga verven. I Ga Uwe Gereedschappen en Gebouwen – 1: een sfreekje geven. Natuurlijk met verf van de I Fa. J. H. OCKELS I VERF- EIV LAKFABRIEK 9 STADSKANAAL. – TEL. 48 W.V. Spinnerij en Touwslagerij „De Volharding”, Oude-Pekela Telefoon No. 14 – Telegr. Volharding. fabriceert prima Bindertwine. MASSA-PRODUCTIE – CONCURREERENDE PRIJZEN, VRAAGT MONSTERS EN PRIJZEN. Heeren Landbouwers. Vraagt Uwen Winkelier onze prima ■ liiiittitiii ii lenvukn. : Alles voorzien van ons wettig gedeponeerd merk, daardoor garantie. Tevens onze alom bekende Teerproducten, hoog gehalte, laagste prijzen. Fa. J. G. DE HAAN & Zn. Touwfabriek – MÜSSELKANAAL – Telef. 523. Winschoten, Telef. 359. Heerenveen, Telef. 273. H.ï.fiouwinatenalen en Ijzerwaren v|li. i BOITEN STADSKANAAL – bij het Hoofdstation. Fornuizen, Waschpotten enz. B. K. Etnaille Origineele Weck-artikelen. Groote voorraad, Lage prijzen. Tooneelcostumes, Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOFTS Fop- en Scherts-artikelen. Het Grootst magazijn in Nederland: „FESTA” te WINSCHOTEN: Langestr. 34. te GRONINGEN: Folkingestr. 50. Vraagt gratis catalogus!