is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 23, 14-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KETELAAR’s MANUFACTUREN en KLEEDINGHÜIS te VRIES VRIES’ ruimst gesorteerd adres in; MODERNE DAMESSTOFFEN DAMES- EN HEEREN MODE ARTIKELEN HEEREN- EN KINDERKLEEDING BEDRIJFS- EN WERKMANSKLEEDING . GORDIJNEN – BEDDEN BABY-ARTIKELEN Uitsluitend degelijke kwaliteiten voor de laagste prijzen

Firma H.B. WESTEN – Musselkanaal KERKLAAN ZANDBERGEN Heeren* en Kinderkleeding 200 dessins Bukskin in voorraad voor Heerenkleeding naar maat Mantels – Japonnen 350 dessins Damesstoffen voor Mantels en Japonnen naar Maat Dames-Stoffen knippen we gratis. Beddegoederen, Karpetten, Tafelkleeden Alleen solide goederen tegen uiterst scherpe prijzen. jak van peer ... GEEFT lER! EiUiUEN. Meer keuze – Meer garantie – Meer kwaliteit! Meubelen – Tapijten • Gordijnen Linoleums – Balatum – Matting Glas-, Porcelein- en Aardewerk Luxe- en Huishoudelijke Artikelen, Lederwaren, Parfumerieën, Galanterieën, Kinderwagens Levering van uitsluitend prima kwaliteiten onder garantie! Thans is de beste Koffie goedkoop. Vraagt O. de Witjes’ Oude bekende merken. No. I: 45 cent per halfponds pakje. Merk A; 40 cent per halfponds pakje. Heerencosfuum stoomen f 2.80 Japon ~ – 2.00 Mantel „ -2 50 Ververij VOORDENHOUT WILDERVANK. Naar K. M. Elema, Marum voor Uw Landbouwwerktuigen, als de onovertroffen ATTILA Maaimachines en de schitterende BAUTZ Hooiharken en Schudders. Naar Elema voor Uwe Kunstmeststoffen. Naar Elema voor Uwe Autobusreizen. Naar Elema voor Uwe Vergaderingen enz, Alleen le klas kwaliteiten. Aanbevelend, K. M. ELEMA.

Teerproducten Uiterste prijzen eismmis WILDERVANK Firma KLIPHUIS' KolengioaHianiiel RENSELKADE – Tel. 147 – WINSCHOTEN. |uist nu is het de tijd om Uwe BRANDSTOFFEN ' het voordeellost in te slaan. Wij noteeren de laagste pril zen: Limburgsche Anthraciet per hl. 1000 k.g. afm. 20/30 m.M. ....... f 1.65 f 22.50 „ 30/50 – 1.60 – 21.50 Belgische Anthraciet afm. 20/30 m.M • *2.— • 27. „ 30/50 – 1-90 • 25.50 1 Ie soort Wales Anthraciet (het neusje v/d zalm) afm. 20/30 m.M. en 30/50 m.M. . – 2.15 – 28. | Gemerkte Eierkolen .... – 1.15 – 15.50 ' Parel en geklopte Cokes a f 0.80 per H.L. Voor Uwe dorschcampagne leveren we STEENKOLENBRIKETTEN tegen concurreerende prijzen. | Alles wordt franco huis geleverd. Voor Uwe CENTR. VERWARMINGEN leveren we Brechcokes, Anthraciet 50/80 80/120 m.M. en Magere Industrie-nootjes 4. Zeer lage prijzen. r Vertegenwoordiging „LAURA & JULI AM I] NE N”. i Al onze voorradige 1 Zomermantels worden tegen sterk verlaagde prijzen » opgeruimd. ■ H Schelpkalk voor Landbouwdoeleinden Levering in papieren zakken van 40 K.G. Ki. Mutugsil Stalij n SlnUik v.h. E. POST Sctielpkalkfobrikant Handel in Bouwmaterialen en Triplex TEL. 12 – WINSCHOTEN l I KLAAS EISENÖA s I II BEHANG- EN TAPIJTZAAK ‘ ü WINSCHOTEN gaal n levert U zeer voordeelig Kt» ü en in prima kwaliteiten Bffl BEHANGSELPAPIEREN GORDIJNEN, VITRAGES TAPIJTEN, LOOPERS MATRASSEN !, ■ UNOLEUMS, BALATUMS CHINAMATTINQ, ENZ. Vraagi U cens geheel vrijblijvend, onze prijzen!! • I

m Manufacturen – Bedden – Matrassen Ë| Ledikanten – Dekens – Gordijnen |P I Cocos – Balatum || m Heeren- en Werkmansconfectie 1 I Ondergoederen, Garen, Band en I H Mode-Artikelen I 1 Naaimachines I Ruime sorteering. Concurreerende prijzen. Jh. datemaL Asserstraatweg – Vries – Tel. 22 POLSHORLOGES voor Heeren en Dames. Prachtkeuze in alle metalen bij de Veenkoloniale Goudsmederij – Uurwerkmaker JyXajL FRITS OCKELS beekman ockels Zn. MUSSELKANAAL. BUS gevuld mei 10 pond JUBILEUH-KOFFIE _ _ (prima kwaliteit) .... r 5.15 of gevuld met 9 pond JUBILEUM-THEE (geurig en waterhoudend) F 11,75 verpakt in sterke doos – franco thuis. In elk pond Koffie 2 kaartjes —6 s—:5—::— Ï Bovendien de Jabll e u m-P remlei Japansch Doosje met 6 theelepeltjes Deze aanbieding is slechts geldig tot 15 Juni 1934 „insulinde”| n n ipani H' h h s vrv] KOFFIE EN PLATTELANDSBEVOLKING ! Koopt Uwe Maatkleeding, Hoeden, Petten enz. enz. bij }. K. ZUIDERSMA ■ Markt, Emmen. 1 H.H. Landbouwers, I Overtuigt U, alvorens tot aankoop vaneen grasmaaimachinc of zelfbinder over 9 te gaan, van de schitterende werking der | Vololiebad „RASA-REX K.” Gras[ ||i maaimachine, met haar Chroomnikkelstalen drijfwerk, 14 c.m. breede wielen en 7 kogellagers. „HEAG”-Zelfblnder, al of niet uitgerust met Schoofafscheider, Patent Lohmann D.K.W.-bindermotor. Stokkenapparaat, patent Leege.» Van deze grasmaaimachines plaatsten wij gedurende dit seizoen reeds ca. 80 stuks. Wij leveren onze machines tegen elk fabrikaat op proef van goede werking en meer I 9 tot de laagste prijzen. H Vraagt alvorens tot aanschaffing eener machine over te gaan, nadere gegevens en I ■ uiterste offerte, hetzij direct, hetzij door tusschenkomst van Uwen smid of han-9 delaar bij I N.V. Kunstmest* en Machinehandel vih Fa. A. BEKKERING & Zonen I MUSSELKANAAL, Marktstr. 96 GRONINGEN, Heerestr. 101 GROSSIERDERU „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. JVIUTHERT – MUSSELKANAAL – TEL. 322