is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 24, 28-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™ Groote Opruiming Dat beteekent: Geweldige koopjes! U komt! U ziet! U koopt! J. JAKOBS – Stationsstraat 17 – COEVORDEN uitsluitend A contant – Op alle artikelen buiten de opruiming M>% Korting – «.■■lüuMri-» —ll »" – na. aas ■ nas a a aas a m«■» n as* ■ w

TE&iM. TfT jtmßF^ Ook om mee te nemen op reis, voor de picnic.kanfoor, of inde werkplaats, is TEMPEL’s koffie een iraclatie! TEMPEL. STADSKANAAL Geen Margarine, geen buitenlandsche vetten, doch uitsluitend Hollandsche Natuurboter en Slagroom worden verwerkt inde Brood- en Banketbakkerij van J. OTTERMAN, Bentheimerstr. 10 – COEVORDEN, vandaar de fijne kwaliteit. Probeert U ’t maar eens! SHTiTland bouwers! I Waarom Uw wipkarren en wagens op luchtbanden ? j Omdat dit U vele voordeelen geeft: le, gegarandeerd 50 % minder trekkracht; 2e. geen smering; 3e. geen onderhoud aan wagens en lanen. I Wij leveren ijzeren onderstellen voor wipkarren en wagens i voorzien van nastelbare stofvrije rollagers en luchtbanden, 8 ook de korrel. I STEEDS EEN DEMON STRATIE-WIPKAR AANWEZIG. SCHERPE PRIJZEN. [ Gcbr. Dijkhuizen Electr. Landbouwsmederij. Schelpkalk voor Landbouwdoeleinden Levering in papieren zakken van 40 K.G. N.V. Stoomhoitzaperij, Schaverij en Steenfabriek v.h. E. POST Schelp kalkfabrikant Handel in Bouwmaterialen en Triplex TEL. 12 – WINSCHOTEN Een solied adres voor I Uurwerken, Goud, Zilver en Brillen E. HOLLE Hooéezand en Martensboek.

Naar K. M. Elema, Marum voor Uw Landbouwwerktuigen, als de onovertroffen ATTILA Maaimachines en de schitterende BAUTZ Hooiharken en Schudders. Naai* Elema voor Uwe Kunstmeststoffen. Naai* Elema voor Uwe Autobusreizen. Naar Elema voor Uwe Vergaderingen enz. Alleen le klas kwaliteiten. Aanbevelend, K. M. ELEMA. | Likeurstokerij „DE ZWALUW” NIEUW-BUINEN. Limonadesiropen uitfluitend le kwaliteit. „ANANIA” „VALEMIA” Wettig gedeponeerd. Ongeëvenaard. ii. m k iiiii „Het Sporthuis” J. KROPVELD Frieschestr. 39 COEVORDEN levert alle soorten Schoenwerk en Sport-artikelen tegen de scherpst mogelijke prijzen. Beleefd aanbevelend. H. SMID – Erica Grof- en Hoefsmederij. Levering van alle soorten Landbouwwerktuigen, Rijwielen, enz. tegen scherp concurreerende prijzen AANBEVELEND. ZWARTSENBERG Kunstmest n.v. Stadskanaal Tel, 19 Hoogeveen Tel. 11 Ruischerbrug Tel. 14 Alle soorten Kunstmeststoffen uit voorraad leyerbaar tegen concurreerende prijzen aan Handel en Coöperatieve Aankoopvereenigingen. Tga Spaansck Kalizouten. I Tooneelcostumes, Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOFTS Fop- en Scherts-artikelen. Het Grootst magazijn in Nederland: „FEBTA” le WINSCHOTEN; Langestr. 54. le GRONINGEN: Folkingestr. 50. Vraagt gratis catalogus 1

| JAAP GROENEWOLD ASSEN Telefoon 84 i levert U voor alle voorkomende gelegenheden en in iedere bezetting de betere muziek, i enkel beroepsmusici. | Tevens levering Artisten-Cabaretiers.

Bouwkundig Bureau R. ELEVELD NIEUW DUINEN – TELEFOON 412 hhh Het maken van Bestekken, «Ml Teekeningen – Berekeningen

I Fa. WEIJER I M WIL, OER V ANK. 8 Opruiming I m begint Maandag 2 Juli. 9 M Mle Zijden en Wollen Stoffen en Mousselines @9 worden opgeruimd met 13-50°/° korting. 9 COUPONS BUCKSKINS heeren- en kinderconfectie mm Goedkoop! Dekens – Karpetten – Tafel- en Divankleeden. Coupons Vitrages en Overgordijnstoffen. Einden Loopers en Linoleums. Stapels Lappen Alles geprijsd! jal| Overal kijken – ICoopen bij WEIJER! [|H PLATTELANDSBEVOLKING ! Koopt Uwe Maatkleeding, Hoeden, Petten enz. enz. bij J. K. ZUIDERSMA ■ Markt, Emmen. IH.H. Landbouwers ! Bezoekt onze I Grootc JaarlijHsck UitVwKoopdagen 9 welke 2 Juli a.s. beginnen. Totale Uitverkoop van alle soorten DAMES-, I HEEREN- en KINDERCONFECTIE en MANUFACTUREN. ■ Beslist reuzenkoopjes! Beleefd aanbevelend, | Firma M. KATS – Hieuw-Amsterdam. || GROSSIER DER ld „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUBSELKANAAL – TEL,. 333 I H.H. Landbouwers. I Overtuigt U, alvorens tot aankoop vaneen grasmaaimachine of zelfbinder over te gaan, van de schitterende werking der Vololielbad „RASA-REX K.” Gras- | {naaimachine, met haar Chroomnikkelstalen drijfwerk, 9 14 c.m. breede wielen en 7 kogellagers. blader, al of niet uitgerust met Schoofafscheider, Patent Lohmann D.K.W.-bindermotor, Stokkenapparaat, patent Leege. Van deze grasmaaimachines plaatsten wij gedurende seizoen reeds ca. 80 stuks. Wij leveren onze machines tegen elk fabrikaat op proef van goede wer 'ing tot de laagste prijzen. Vraagt alvorens tot aanschaffing eener machine over te gaan, nadere gegevens en 9 uiterste offerte, hetzij direct, hetzij door tusschenkomst van Uwen sm.d of han- | I delaar bij I N.V. Kunstmest- en Machinehandel vlh Fa. A. BEKKERING & Zonen I MUSSELKANAAL, Marktstr. 96 GRONINGEN, Heerestr. 101