is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 2, 16-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15== MOOIE REGENMANTELS ■bul f4.25 – f7.50 I Inde fietstasch mee te nemen, I U kent het adres I | JOH. KARSIJNS bij Postkantoor Nieuw=Ainslerdaiii |

Bij ons koopt U voor f 3.75 een beslist goede vetleer Werkschoen Chroomvetleer Jachtschoenen. . . f 4.35 Rubberknielaarzen f 3.75, thans weer in alle maten In Touw- en Leerwerk zijn wij ruim gesorteerd Zwartleer Zeelen, prima dubbele borst f 5.50 Roodleer Zeelen f 3.50 – Linnen Zeelen f 3.50 Extra goedkoope Zeelen . . . . f 1.50 Voor aardappelrooiers hebben wij zuiver Waterdicht Zeppelindoek a f 1.25 en 75 ct, p. M2 Zoolleer, Rubber, enz. enz. Beleefd aanbevelend, G. a. JVIETZ bil ’t Hoofd stat ion – Stadskanaal ZENDINGEN FRANCO Filiaal: (. BLANK – Ie Kr. diep – Nw. Weerdinge I KLAAS EISEIMGA s I BEHANG- EN TAP UITZAAK I WINSCHOTEN levert U zeer voordeelig ■■ * en in prima kwaliteiten Hl B BBHANQSELPAPIEREN ï GORDIJNEN, VITRAGES ' 1 TAPIJTEN, LOOPERS & MATRASSEN B f;1 LINOLEUMS, BALATUMS ' 't j CHINAMATTING, ENZ. B Vraagt Veens, geheel vrijblijvend, onze prijzen ï I t O. ROELOPS Binnenvenne 4 WINSCHOTEN. Speciaal adres voor Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd. SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN. Aanbevelend loozde. I iuycJÜtct. &£* . beterthi<jx<L" liallcfaLulck-fö-J-. kilooi, Voor solide en smaakvolle Meubelen en Tapijten. „Het Woonhuis” Dir. K. H. SMIT Marktstraat 9 ASSEN. H. Landbouwers I Voorziet u thans vaneen Voorwagen voor uw Zichtmachine voor den prijs van 30 gld. eigen fabrikaat Verder alle andere soorten LANDBOUWWERKTUIGEN. Eigen gemaakte Ploegen, bekroond met eerste prijs, op proef van goede werken. Concurreerende prijzen. Electr. Smederij £. DE JONGE Noorderdlep No. 12 – NIEUW BUINEN.

H.H. Landbouwers, Vraagt voor Uwe behoefte op Zomer, en Herfstlevering offerte in : Kalizouten, Slakkenmeel, Superfosfaat E.N.C.K., Alglersfosfaat E.N.C K., Duitsche Kaikmergel, Limburgsche Kalkmergel, Landbouwkalk, Stikstofmeststoffen, bij K. TONKES Hz., VEENDAM. ' . • !;■;!. ' rZjl INMAKEN. I glIÜg Maakt zelf Uw Groenten, Vruchten en Vleesch in blik in met de S. NI. Bliksluitmachine Duurzaam Goedkoop £ T Practlsch ——J Vraagt inlichtingen bij dèn Importeur. TEIIWE’s Technische Ijzerhandel Ger. Terborgstraat 1- Amsterdam Z. WINSCHOTER STOOMWASSCHERIJ Boschsingel 17 H. B. HEDDEMA Telefoon 312 TARIEF : DROOG TOEGESLAGEN EN GEHEEL ORGEMAAKT i GEMANGELD: ® ct». per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes 6 ets. per stuk. 2 cts stuk- Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 cts. per stuk. van 40 stuks vereischt. le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd. 3e. De voldoening der waschloonen :is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. IHEBEIIJfISSEH I ■ – – *!: j ■ Enorme sorteering M g in Gabardine, Loden, 1 Gummi, T weed, • S enz. HERimnn jassen Markt 13 8 ASSEN I H. SMID – Erica Grof- en Hoefsmederij. , Levering van alle soorten . Landbouwwerktuigen, ; Rijwielen, enz. * tetfen scherp concurreerende prijzen . AANBEVELEND.

Spurriezaad Boterzaad Knolzaden Tevens Gras* en Klaverzaden voor herfstzaai ö. DRENTH ASSEN T eleioon 416 ZAADTEELT-ZAADHANDEL Fa. D. WITTER Schoenenmagazijn Langestraat 28 WINSCHOTEN. 1 > Uiterst lage prijzen Molières vanaf f 3.50. C.I.E.S. Schoeon! Rubberlaarzen. Voor de Bouw Rubberlaarzen vanaf f 3.50 LE HEI Markt 17 – ASSEN. Muldenpannen 15 per Meter dekkend, zeer geschikt voor afdak, loods, kapschuur en ook voor alle gebouwen waar onder de pannen asphalt gelegd wordt. Prijs zoo lang de voorraad strekt f 30.-, zegge dertig gulden per duizend franco geleverd. Fa. R. J. Wortmann, VEENDAM Tel. 233. Landbouwers, koopt Uw Kiphokglas, Tuindersruiten, Teerproducten, Verfwaren en Behangselpapieren bij H. VAN HALEN – ROLDE. Concurreerende prijzen.

NW. BLJNf N, SèoEiönswegl Hebt ü Regenkleeding noodig? Prima Regenjassen vanaf f 25.- Gabardine Loden Prima Maatwerk – Eerste klas afwerkidg. Aanbevelend! SWEERS %MV* – – – – -—* ■ Wilt gij dat Uw kinderen erven, Laat niet rotten, maar ga verven. I ’ Ga Uwe Gereedschappen en Gebouwen lij ; een streekje geven. : FSfttuurlijk met verf van de I I Fa. J. H. OCKELS I VERF• EN LAKFABRIEK STADSKANAAL – TEL. 48 i in. .. – ■*< K JilitaK1 Koffij Ja.- dat is wel'kom» H.H, Landbouwers! Steeds disponibel bij tijdige aanvrage: Prima 4'|z voets Dorschgarnituren ra met Stroopersen sa j en zoowel electromotor, tractor, als stoomdrijfkracht. Vakkundig personeel. Vervoer met eigen tractor. Beleefd aanbevelend, R. TEIJEN – Vlagtwedde. j Vraagt steeds Immenga’s Bieren – üionades * Duys en Co.’s Gedistilleerd en Wijnen. M. IMMENGA, Bianenvenne 52, Winschoten Telefoon 127.

grossierderm ' r „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – IWUSSELKANAAL – TEE. 323 H.H. LANDBOUWERS! Koopt Uwe Maatkleeding, Hoeden, Petten enz. enz. bij J. K. ZUIDERSMA – Markt, Emmen.