is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 5, 06-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBR. v.d. HOONING VVOLKAMMERIJ. MEPPEL. Wollen Dekens, Tricotages. Vraagt onze nieuwste soorten WOL. VELE NIEUWE MODELLEN tiger vulkachels EN HAARDKACHELS. «QROOTE SORTEERING H HAARDEN van de bekendste en beste fabrikatcn E. M. f aarsma, Frisia e.a. WTraSB Beleefd noodigen wij U uit op onze stand op de VERKOOPTENTOONSTELLING, waar we komen met de nieuwste modellen. iig J. BOSKER Bzn. ==_._s WINSCHOTEN Voor Complete Woninginrichting Tapijten, Gordijnen, Beddegoederen, naar het Winschoter Tapijt- en Beddenmapzijn Firma Flint Langestraat 32 – Venne 15-17 Prima kwaliteiten Lage prijzen ZWARTSENBERG Kunstmest n.v. Stadskanaal Tel. 19 Hoogeireen Tel. it Ruischerbrug Tel. 14 Alle soorten Kunstmeststoffen uit voorraad leverbaar tegen concurreerende prijzen aan Handel en Coöperatieve Aankoopvereenigingen. XïT SpaanscHe Kalizouten. Pijnlijke Voeten! Maar dat is nu niet meer noodig, SUPINATOR is geen hulpmiddel, doch afdoende. Hebt U last van pijnlijke voeten, platvoeten, doorgezakte voeten, eelt, knobbels, likdoorns, ingegroeide nagels, °ï andere voetkwalen, SUPINATOR brengt genezing. Sukkelt dus niet door, doch vervoegt U bij G. H. WESTEN _ , Qedlpl. Voetspecialist Langestr, 78 – WIIVBCHOTEN. P.S. Ten allen tijde gratis voetonderzoek. het radio seizoen geopend. S NIEUWE WONDER TOESTELLEN GEWELDIGE PRIJSVERLAGING. Nu kan een ieder een eigen radio aanschaffen. Thans voor • 98. een prima RADIO-TOESTEL met ingebouwde luidspreker, BEZOEKT onze stand op de Verkoops-Tentoonsteiling Groote zaal. Radio. Technisch Bureau GEBR. CERFONTAINE – Langestraat 8. winschoten. SPORT- EN FOTOHUIS WILLY LANDRÉ Langestraat 5 WINSCHOTEN Telef. 389 —■

In ome Sporl-Afdeeling Reuzen collectie TENNISRACKETS (Slazenger en Wifra), Schoenen, Hoezen, Persen, enz. Voetbalschoenen, Broeken en Kousen. Enkel- en Kniekousen. Reclame-aanbieding in Voetballen. Athletiektruitjes en Broekjes, Spikes, Trainingspakken. Turnkleeding. Sportsandalen.

In onze Foto Afdeeling FOTOTOESTELLEN CAMERA’S en BOXEN. Ruime sorteering Platen, Filmpacks, Rolfilms. Prachtcollectie Albums, Lijsten en verdere benoodigdheden. Moderne inrichting voor ontwikkelen en afdrukken voor amateurs. Laat Uw mooiste opnames bij ons vergrooten.

H.H. LANDBOUWERS Het adres voor het aanschaffen van LANDBOUWWERKTUIGEN als: ploegen, eggen, cultivatoren, tevens kachels en alle huishoudelijke artikelen is J. G. WEUSTEN Smederij en Rijwielhandel JIPSINGHUiZEN. H.H. Pluin ïeeho jders, Gebruikt voor h t on!, smetten en zu. houden van Uw hoKken, stallen, schuren, enz. CAPORIT Verkrijgbaar in busjes vanaf 100 gram. Zeer goed en voordeelig in gebruik. JAC.», WIJK VAART 87 – ASSEN £. KAftIPS SMEDER!} – ROLDE Koperslagerij, Rijwielhandel en aanleg van Electrische Licht- en Krachtinstaflaties Solied en goedkoop adres BELEEFD AANBEVELEND. Dis Hel is sterk, lichtloopend en laag In prijs. Fa. J. Baakman ASSEN. BloeineiÉis „Corona". Moderne Bloemwerken, Grafkransen, Palmen, Blad en Bloeiende Planten, Bruidsbouquetten, Specialiteit in Fantasie Bloemwerk. Joh. Kloosterhuis Langestraat 40 Telefoon 256 – Winschoten. Steeds voorradig verschillende soorten PLOEGEN voor zand- en veengrond, ook leverbaar de ber-Rudsack ploegen, voor paarden en Tractor. Tevens alle andere soorten Landb. werktuigen Alles tegen concurreerende prijs; bij het alom bekende adres L WIND te Hoogeveen Watergebrek ? Vraagt prijs voor ' Nor ton puffen met langdurige garantie, bij W. B. WAGENAAR,, Spoorstraat 1 ASSEN. Fa. H. FICTORIE I Hoogeveen Telet. No. 144 Fabriek van Stalen Ramen Constructie-Werkplaats Fin» MC. KLIPIIIIS' lilnhihl Burg. Schönfeldplein WINSCHOTEN is ook UW ADRES voor Huisbrand en Industriekolen. Concurreerende prijzen. |

I S WmiV/imi Winschoten, Wesferwolde , ypiCP Opgelet! 1 ljurwerl(en is een vertrouwenskwestie. w\\ /LJ Hecht U nog waarde aan iets goeds! 'I 1 aïVOOR NORMALEN PRIJS! Regulateurs, Schoorsteenklokken, I I Wekkers, en niet te vergeten o°k op gebied van Gouden-, WWWvS-JT////// Zilveren- en Doublé. artikelen. Optiek, Ba. rometers, enz. wn\ö iw – brillen, – m&n pracnt-modellen, ook levering (en ; irO zuiver) op advies van H.H. Oogartsen, itj dón is uw adres: «fcAaS W. DE VRIES, Horloges, Goud en Zilver, Optiek, Langestraat 39 WINSCHOTEN. De opruiming laniomerttuip, vooral buitenlandse!! fabrikaat, wordt voor tg ezel. Pioeg.cult.; l-sch. Brabanfonne ploeg f30.—.3-schar. Rüd-Sack tract.pl, fBs,—. 3- en 4-schar, pl. vanaf 22.50. Rüd-Sack 3-schar, f35.—, “-schar. P'; op wiel f 35.—. Cult. 9-tandsch f 35. solide en sterk. Nieuwe Rüd-Sack, zw. model f 50.—, 9-fandsch. Verder vestigen we tweeen diepploe- 1 : . S^Nieboer' gen voor 1-2 Poeltje Zuidbroek, R. Eemsmg, Onstwedde, Frolijk, Hebrecht en Schuringa, Wildervank. Onze Q.Z.M. zaaimach. bewijst steeds weer als de best en accuraatst zaaiende machine bekend te staan, zaait niet te diep, laat geen diepe sporen na van de woelen. Lichte trekkracht, solide en goedkoop in prijs. Thans vanaf f 175. met achterstuur. Aardappelrooimach. voor éen en twee paard,, vanaf f 22.50. Harder en Hagedorn uit voorraad leverbaar. Graanelevator, zakkensorteermach.. dorschmachines met stroopers., in oliebad en automat, bindapp., maaimolens met zoowel steenen walzen als maalschijven. Electro-, benzine- en ruwoliemotoren, tractoren f. I. mm. Barst 20, «HMSHTEH, lel. 55. H.H. Landbouwers. UW ADRES voor prima STROOHAKEN van zuiver stool met houten handgreep. Worden onder garantie geleverd. tf. HL ICIIILPIÜ, Oude Pekela LANDBOUW-SMEDERIJ EN IJZERWAREN. Hooi» Buikbanden, Corsetten speciaal voor corpulente menschen, Breukbanden, Verbandstoffen en Elastieken Kousen ÏÏ WESTEN – BANOAGIST LANGESTRAAT 78 – WINSCHOTEN. P.S. Voor Dames damesbediening Paskamer beschikbaar. Wollen Dekens Grootste keuze. Laagste prijzen. Prima kwaliteiten. Vraagt zichtzendlng. M. RIETSEMA & Zn. – N. Pekela. % AFD. HEERENKLEEDING rfc BH NAAR MAAT | k ]/,, U kent toch reeds onze solide afwerking en prachtige pasvorm, gepaard aan lage'prijzen? jP i | Zoo niet! Bestelt dan nog heden een I ” COSTUUM NAAR MAAT. Wij jr hebben ze vanaf f 28.— tot f 50. en hooger. Ij /I i Stoffen en voering het beste uit het beste en staan Ij IJ U met zichtzending gaarne ten dienste. ™ J.H. NOOR WINSCHOTEN, Carolieweg 5, n. d. Wintertuin.

ienfoonstelHngbczoekers! § ■* Bezoekt onzen STAND 21 op de VERKOOPS- O TENTOONSTELLING te WINSCHOTEN, O U ziet dan wat wij U brengen op gebied van TAPIJTEN, GORDIJNEN en BEHANGSELS. § Artikelen, door ons samengebracht, H geven Uwe vertrekken een gezellige en C smaakvolle sfeer. H KLAAS EISENGA l BEHANGERIJ . STOFFEERDER!! 8 -- ê*» BEZOEKT op de Reclame- en Verkoop-Tentoonstelliog fe Winschoten van 12 tot en met 15 September STANDS Nr. IJ • (4-15 -16 ■ 17-18 Fiu H. WELP ■■■' —— • Op de Verkooptentoonstelling exposeeren wij een schitterende collectie HORMA SIGAREN waaronder de nieuwe HORMA PRIMA van 6 ets.; verder de beroemde NEDERLANDSCHE MUNT SIGAREN. Stand 46 (groote zaal) S. Bloemhof & Co. Spec. Sigarenmagazijn Langestr. Tel. 233 WINSCHOTEN. Verkooptentoonstelling – Winschoten Bezoekt onze Stond No. 47 EXPOSITIE van prima eigen gemaakte MEUBELEN, GORDIJNEN, KLEEDEN, enz. Vraagt onze lage prijzen 8. IQELSEN, Visschersdijk 18, Winschoten Vergeet niet gedurende de Verloop-Tentoonstelling onze etalages Visschersdijk 29 te bezichtigen. Wij exposeeren Moderne Meubels Kwaliteit hoog. Prijzen laag. R. SMIT, Visschersdijk 29 Woning-inpichling – WINSCHOTEN. Tijdens de Winkelweek wil het HEEREN-MODEMAGAZIJN AU BON MARCHÉ de menschen laten profiteeren van reuzen koopjes. DUS VERGEET NIET OOK EENS ONZE ETALAGES TE GAAN ZIEN. In Leeren- en Regenjassen extra aanbieding. RUD KNISPEL t/o Hotel SMID Langestraat 80 – WINSCHOTEN. Drogisterij „Centraal” P. H. ROEMELING Apoth.-Ass. – Feiko Clockstraat 494 > Oude-Pekela Drogerijen – Chemicaliën Binnen- en Buitenl. Specialités, Verbandstoffen, Ziekenverplegings-artikelen