is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 5, 06-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als een bewijs van de groote publicifeitswaarde van „Landbouw^en Maatschappij”, diene onderstaand schrijven, dat wij vaneen onzer adverteerders ontvingen : , Verzoeke voor ondergeteekende de opgegeven advertentie, welke eenmaal geplaatst is onder Rubriek »Kleintjes«, niet te herplaatsen, omreden de boerderij nu reeds verhuurd is. Ik had énorm succes met mijn advertentie #in , L.;en M. en kreeg veel vraag: s : ,U'- , , ; (volgt naam)

• KLEINTJES Verhuring; Boerderij. TE HUÜR AANGEBODEN: een nieuwe; Boerenbehuizing van 1933, waarin ruime moderne veestalling en electr. licht met ongeveer- 6 H.A. groen- en 14 H.A. bouwland, uitmuntende gronden, opstrekkende plaats, gunstig gelegen aan vaarwater en Prov.weg. Aanv. Landerijen na ’t oogsten der, vruchten, de woning 1 Mei Te bevragen bij de erven H. Luring jzn., Vlagtwedde, B 41. TE KOOP: Een gebruikte, doch in zeer goeden staat zijnde breedstrpo Dorschmachine met gcubel| bij 'E. Êising, Zweeloo (Dr.). TE KOOP; En lef Petküser Zaairogge, onkruidvrij, bij P. Bruinenberg, Rheebruggen, Ruinen TE KOOP; Een 5-jarige zwarte merrie, best landbouwpaardje, voor mak en eerlijk wordt ingestaan. bij R. Teuben, landbouwer, te Annen (Dr.j TE KOOP: Een kleine plat gedrongen drachtige Schimmel, Veulen van dit jaar is te bezien. Mak wordt voor ingestaan. Ook wd ruilen voor Entermerrie. Liefst Belg. Bij j. Oosting, bij _ Ees, Borger. paard voorzien. I. Busscher. Nijeveen. T E KOOPj een volbloed Stier, 10 mnd. oud. Prod. M. als 3-j. 189 K.G. boter, 3.55 % vet in 330 dagen. V.M. 206 K.G. boter, 405 o/0 vet jn 330 d -. Vosbles hengstveulen V. Dietrich, Moeder premie merrie; Zwarte witvoet Entermerrie, Vader t-delman ; benevens een 9-jarige t>tam- en premie merrie, bij E. TER HAAR jzn., Ruinerwold. TE KOOP: 2 geslachtsrijpe „Ster”- ?M^ret).en 6 l'onge „Ster” beertjes allen V. D. L. bij H. Broekhuizen Kzn., Koekange (Dr.j. IE KOOP; jonge goudgestroomde Boxer van bekroonde ouders, 2 mnü. oucj. g Z. Smith, O. Pekela. TE KOOP QEVRAAGD: Goedsoortige Vaarskalveren, zoowel geschetst als ougeschetst. Onverschillig yan welken leeftijd. Prijs «uogelijk afstamming,aan 1- Klinkhamer, Dalerveen (Dr.). voor direct: een flinke “Oerenmeid, door |. A. de lager, post NieuWer diversen. iTE KOOP; steeds buitengewoon groote voorraad prima VLAMPIJPEN voor afrastering, stalpalen, afwatering en verdere doeleinden, tegen de laagste Prijzen. Tevens Gaspijpen van tot 15 cent per meter. Alle draad gaten worden er gratis i" gotnaakt. Bij Gebr. De Jong, Molenstraat 42. Tel. 313, Assen. ' teloCj® groote vooroien we gegalvaniseerde GOLFPLATEN: 1.53 M. f 0.65, *•B3 M. f 0.80. 2.13 M. f 0.95, -•44 ;M. f 1.10, 2.74 M. f 1.20, o.Uö M. f 1.40. Breedte 82 cm:, dek-Oreedte 76 cM. Gegalv spijkers Wiet lood on ringen a. d. kop 1/2 Ct. per stuk. Bi] Gebr. de Jong, Molenstraat 42, Tel. 313, Assen. Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE eer goed gerepareerd wordt, . ®ndt » zich dan tot een veradres. Onderdeden, onziinCh!,llg wat soort machine, HENPviid ons verkrijgbaar. 'VinSchoten.Ar,ER’ La"2estraat’ voorraad Hand-, Trapzo nzn,kmachines, tevens nog ni„_. *oed als nieuwe 2de hands naaimachines. Jagers ! Kinine voorraad in eerste soort J®chtartikelep, mlff merken Patronen, 1 ve‘ zwart of rookloos kruit, . or*® Hulzen, Kruit, Hagel,.enz. ,Bnz- Lage prijzen 111 Onder be•eetde aanbeveling f. E. SMID, Winschoten, Tel. 6. Nieuwe inl vraagd, ook te ruilen tegen' palrdeboonen, granen, zaaigranen krachtvoeders, kunstmeststoffen etc. Tevens flinke agenten gevraagd voor ’t koopen van rogge (en haver). Wolf & ten Bosch N.V., Assen, Telef. 260. Voeder mijn kwaliteitsvoeder OPFOKMEEL voor Kalveren, Biggen e„ Kuikens. Baconmeel, Melkmeel. Vischmeel, Voederkalk. Lt. THIJS, Kerkstraat, Assen Telef. 32. : 4JËvRaaQD: ' ®°uden Oorijzers, , , Hooge prijzen. 1 . Fa. G. DE WAAL, f legenover ’t Hotel Centraal, Zuidlaren.

AtS vertentien, KANTOOR VAN I. W. Bodeker W INSCHOTEN – Blijhamsterstraat 49 VASTE GOEDEREN HYPOTHEKEN ASSURANTIËN BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN ADVIEZEN WONING BUREAU OPGERICHT 1901 TELEFOON 211 H. & R. SCHURING Houthandel Stoomzagerij en Schaver!) NIEUWE PEKELA – Tel. No. 226. IMPORT van de beste Houtsoorten. Vlugge levering – Lage prijzen. H.H. Landbouwers. Cylinderbureaux, Bureaux-Ministres koopt men het voordeeligst bij HENRY SLAGER, Beëedigd makelaar en taxateur, Langestraat WINSCHOTEN. Lilhauers en Oud-Russen ISfiL H.H. Landbouwers vanaf Zondagmiddag aan de stallen Iste klas extra zware Russische Paarden, van. 3—6 jaar oud, bekend door uitmuntend beenwerk en makheid, in alle maten en kleuren. Onder volle garantie en voor billijke prijzen ROELOF WIK, Imp. Russ. en Lith. Ponny’s. Stadskanaal Buinermond Pioegersbrug. H.H. Landbouwers! Laat Uw adres voor Zadelmakers-artikelen zijn: B. PEKEL, Sallandscheslraat 17 – Coevorden Rijwielen. RjjüE Steeds voorradig verschillende merken Rijwielen, als Union, Stokvis, Jüncker, enz, enz:. Eerste klas Reparatie-inrichting. Prijzen beneden elke concurrentie. Ook voor OLIËN en VETTEN het aangewezeh adres, J. de Vries en Zonen, Vriescheloo, Veelerveen, Sellingen. Uw adres voor Meubelen, Tapijten, Kachels, . Naaimachines enz. is HENRV SLAGER. Beëedigd Makelaar en Taxateur. Langestraat, Winschoten. Alle mogelijke reparaties, Solide en zeer lage prijzen. ' N. V. H, J. HAACK's Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel Groningerbrug ASSEN. Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken i en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. j Concurreerende prijzen.; ;

H.J.&K.A. WOLTHUIS WINSCHOTEN Fabrikanten van: melkkoeienmeel VOEDERKERN KALVERMEEL V' h K 7 BIGGENMEEL VO°R KOEIEN \ W / BACONMEEL EN VARKENS \/ OCHTENDVOER Handel in uitsluitend prima soorten Veevoeders. MARKTPLEIN 10 Tel.Loo(na6mir2BB) Aardappel schoppen vorken korven doppen B. ABBES N. pekela

Voor Jachten Landbouw, Rubberlaarzen vanaf f3.75 Bouwschoenen „ f3.50 Waterdichte Beenpijpen „ f 1.90 Vetleerlaarzen en Klomplaarzen naar maat, is en blijft het adres i voor den Boer Fa. R. IE HEI & ZONEN Markt 17 – Assen. Heerlijke Speculaas en Oudewijven dagelijks versch verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, H. Kraal Bakker – VRIES. i . ■ ; Origin. Trifolium Tarwe tl 9 per 100 KG. franco le nabouw v.d. klei f13.00 af Scheemda Vinkers-Zaden Scheemda. Een verstandige boerin zegt: Ik koope de ware van Pet Da's allied goed. koffie – Thee Kruidenierswaren J. PET ■ Hoogeveen Draagbaar Spoor en Kipkarren te huur. 1 GEBR. TER STEGE, Schutstraat 89 HOOGEVEEN.

PRIMA MEDICINALE LOFODINSCHE LEVERTRAAN RIJK AAN VITAMINEN, i Het ideale geneesmiddel tegen de gevolgen van gebrek aan zonneschijn. Drogisterij W. ROBERTUS ASS. APOTHEKER Langestraat 37 WINSCHOTEN = ENGEL HAMSTER Nieuwe Pekela koopt U 1 Paardelijn voor 40 cent, lang 16 Meter, Mestvorken met steel 90 cent, zeer sterke Engelsche Mestvorken f 1-20, Aardappelschoppen f 3.25, Aardappelvorken, Bietenvorken,, een- , scharige en twee-scharige Ploegen, Grijpeggen, Buiseggen zeer , goedkoop, Electr. Waschmachines onder garantie, 90 liter slechts ( 45 gulden, vertinde Melkemmers, Melkzeeven, Melkwatten, Melkbussen, Kruiwagens met raam, slechts 13 gulden. l Alles franco ttiuis. – Tel. 232.

| OBH®. i China gebogen. LUXE eus ) gevuld met 6 pqnd prima KOFFIE f 4.60 franco huis. „INSULINOE” I Koffie Thee 1 Oude Ebbingestraat 46 • Postbus 115. j GRONINGEN. s. snelt Zadelmakerij en Schoenhandel borger. Steeds groote voorraad Paardezeelen, Hoofdstellen en Touwwerk. 8 maal bekroond met Öouden en Zilveren Med^iUes. Scherp concurreerende prijken. Drogisterij COR. v.d. NET Ass.-Apoth. Torenstraat 16 Winschoten. Drogerijen Chemicaliën Verbandstotfen. ELASTIEKEN KÓUSEN, :: BUIKGORDELS, ; verplegingsartikelen. Voor Maatkleeding in welk soort kleeding ook, is een goed en vertrouwd adres: De van ouds bekende Kleermakerij van G.OLSDÈR Jzn. IV. Pekela Concurreerende prijzen Overal te ontbieden

H.H. Landbouwers en Venters! Zoekt U een goed onderstel op lucbtbanden, dan vindt U keus uit wel 60 stellen, tevens een groots voorraad Onderdeelen van wel 20 merken Automobielen voor billijken prijs bij de Autohandel en Slooperij : ASSEN, Qroningerstr. 42 of 65. 1 Telef. 444. Tevens vakkundige reparafieinrichting. ♦ | Ga voor = Chroom-, Vet-, Rubberlaarzen en Landschoenen naar A. G. Wienk v.h. FERINOA Hoofdstr. 16 – STADSKANAAL. Verder alle luxe Schoenen. Electr. Reparatie-inrichting Prijsverlaging. Rijwielen, lakken en nikkelen I 10.-, I 12.50, f 15. als nieuw. Luxe Autoverhuur e ets. per K.M. 2e 100 K.M. 5 ets. per K.M. Wachtgeld 50 ets. per uur. Beleefd aanbevelend, A. MEIJER Noordsleen – Tel, 3 Leve de Boerenstand, Zet nu de zorgen maar aan kant. Koopt bil HAMSTER HOOGEVEEN Uw Ijzerwaren, En dat zal U veel geld besparen. IJZERWAREN BOUWARTIKELEN APPENDAGES – PIJPEN FITTINGEN DRIjFWERK HUISHOUDELIjKE ARTIKELEN TECHNISCHE GUMMI ARTIKELEN LANDBOUWWERKTUIGEN GEREEDSCHAPPEN WATERREINIGINQ * ’ POMPEN «fjr 1 BB nw muizen ooi ' 'SF TCt.35O ASSCN H.H. Landbouwers! Uw adres voor het aanschaffen van Uwe Landbouwwerktuigen, Rijwielen, enz., is: B. LUTJEBOER Gediplomeerd Hoefsmid, OMMELANDERWIJK. R. HOMAN Sigarenhandel VRIES. Het adres voor Tabak, Sigaren, Sigaretten en verdere rookbenoodigdheden. Sigaren vanaf 3 et. Aanbevelend. Bi B. Geuchies Architect – Vlagtwedde Telef. 33. Ontwerpen en Uitvoering van alle voorkomende BOUWWERKEN, WATERen BETONBOUW. OPMETINGEN en SCHATTINGEN. Alle assuranties H voor de Ned Loyd H9 Met adres voor solide Meubels tegen billijke prijzen is A. GORTER MEUBELEN LEEK. Gebr. CERFONTAINE Liefkensstraat 40 – WINSCHOTEN ERKEND WATERFITTER PROV. WATERLEIDING. Wij leveren en leggen compl. waterleiding installatie’s tot eiken omvang. Adviezen en kostenberekening gratis. Bezoekt onze TOONKAMER. Sanitaire Artikelen.

I A. WITTER I H Heerenmodemagazijn,,oe Tijd” Wê Langestr. Winschoten il Ontvangen: :| de nieuwste Stoffen I S voor Herfst- en Wintercostumes Demi’s en Overjassen ’ B COSTUMES vanaf f 35.-. B • rPP Chique coupe Prima afwerking Vraagt Stalen l ' . ' . ‘ n " v’ -V MODEMJIGiIZUIt „11111111 KUISE" ; ENGELSCHESTRAAT 9 – WINSCHOTEN. GROOTE SORTEERING OVERHEMDEN BOORDEN DASSEN SOKKEN SOKKENHOUDERS, BRETELS, ENZ. AANBEVELEND: PHILIP G. NOOR. GOED EN GOEDKOOP ADRES Tricotages Wollen en Katoenen Garens HENDR. BAAS Jzn. Langestraat – WINSCHOTEN. DC 7A C T Se(inrenile de Tentoon- ||i 1 stelling te Winschoten H 9 Stand 3en 4 H , w van ——— I HENRY SLAGER. I Geëxposeerd met HAARDKACHELS, KOOKKACHELS en NAAIMACHINES, i I 11111 – t Voor een goede Bril * Voor een beste Bril I Voor een betere Bril X NAAR G. H. WESTEN Gedipt. Opticien LANGESTRAAT 78 • WINSCHOTEN Wenscht (I Uwe woning in te richten, te veranderen, of aan te vullen? Wendt U tot een solied adres! 0. J. WILDEMAN Jzn. Langestraat 15 – Telef. 254 – WINSCHOTEN. MEUBELFABRIEK – STOFFEERDER». GROOTE KEUZE Meubelen, Tafelkleeden, Gordijnen, Divankleeden§ Tapijten, Perzische Kleeden, Karpetten, Loopers, Loopers, Bedden. r. ■ i -‘ . ■’ . y * ■ •. ■ . ■ • ■ .•.