is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 25, 24-01-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoorsteenklokken en Regulateurs in alle prijzen met langdurige garantie. J R FKT R H™.1. Steeds de nieuwste modellen. vkiLlXlali .. Tel. 152

ARN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten. Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal lulianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso’s Adviezen H.H. LANDBOUWERS! Het adres voor het aanschaffen van LANDOOUWWERKTUIGEH als: ploegen, eggen, cultivatoren, tevens kachels en alle huishoudelijke artikelen is J. G. WEUSTEN Smederij en Rijwielhandel JIPSINGHUIZEN. Het wordt niet meer tegengesproken dat het voeren van gemengde Voeders het meeste rendement geeft. Voedert daarom ons Melkkoeienmeel samengesteld uit de beste grondstoffen en het mineralenmengsel „Vigorgeen Fa. Bouwsema en Alberts PLUIMVEE VOEDERFABRIEK EMMEN . Tel. 87. J.B. KRI'IZINGA Horlogerie – NIEUWE-PEKELA Uurwerken, Goud en Zilver, Brillen, Reparatiën. AANBEVELEND. Breukbanden. G.H. WESTEN Langestraat 78 Winschoten. H. BOS Tel. 63. F o urage handel IMw. AMSTERDAM Levering van aile soorten Voederartikelen Gegarandeerd Ie klas Grondstoffen ROELFSEMA’s Krachtvoeders Scherp concurreerende prijzen. Administratiekantoor van R. MEIJERING, NIEUW-AMSTERDAM Belasting-Consulent. Tel. no. 24. Behandeling Belastingzaken. Inrichten, bijhouden en 1 controleeren Boekhouding. I N.V. v.h. R. BOITEN i Stadskanaal i (b. h. Hoofdstation) Haarden Kachels en Fornuizen B.K. Emaille Origineele W eck-artikelen Een solied en vakkundig adres voor Klokken, Wekkers, Horloges, Goud- en Zilverwerken, R. NIJENHUIS Hoofdstraat 101 HOOGEVEEN. Reparaties vakkundig en billijk, l

RATOPON ___ Het eenige afdoende verdelgingsmiddel voor RATTEN en MUIZEN absoluut onschadelijk voor menschen en huisdieren. Vraagt inlichtingen bij Uw Drogist of bij Uwe Coöperatie. RIJKS- en QEMEENTELEVERANCIER. Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: | H. ZONNENBERG – Dieren AU BON MARCHE RUIMT OP en dat zegt alles. In Hoeden, Petten, Engelsch-Hemden, Dassen, Pullovers, Slipovers, Sjaals, enz. enz. RUD RNISPEL, LANGESTRAAT 80 f.o. Hotel Smid – WINSCHOTEN. .; ;s* DAMESI Neemt het beste voor Uw gezondheid. Draagt Gazella BUIKBANDEN en BUIKCORSETTEN. Alleen bij G. H. WESTEN Bandagist Langestraat 78 t.o. Hotel „Smid” WINSCHOTEN. JONGELUI, die trouwen gaan, doet thans Uw voordeel. Zwaar Eiken Ameublement bh bestaande uit; I Ü 4 Eiken Stoelen ) me, losse biesmatzittingen, |! :S' m Mls I HM. f £ Vraagt vrijblijvend prijzen en inlichtingen ® COMPLETE WONING INRICHTING * S. GJALTEMA – Marum (Gr.) Uzeren Afrasteringpalen Koopt Uw gemaakt van L-ijzer 40 X 40 X 4 Ritwiel-aftikeletl mM., lang 1.70 M. met 4 gaten* <xx lxxv^xwxx gewicht k 4 K.G. Prijs per 100 bij P. W. TIMMER stuks f 27.—. Lang 1.50 M. met 3 Ter Aoel – Tel 21 gaten gewicht k3è K.G. Prijs per ~ . ... . , 100 stuks f 24.-. Schitterende keuze Onbekende koopers levering Nieuwe Rijwielen, Electr. Lantaarns onder rembours. enz. H. FICTORIE – Hoogeveen. p ~ poelstra R' HOMAN L9m Sigarenhandel VRIES NOOrTteU3E2mn,en «et adres voor Tabak, Sigaren, „ . . * r* » r.«/-v Sigaretten en verdere Het adres voor RADIO, rookbenoodigdheden. RIJWIELEN, enz. Sigaren vanaf 3 ct. Tevens le klas Reparatie-inrichting Aanbevelend. BRILLEN Het diploma van de Vereeniging Vakonderwijs voor Opticiëns, waarborgt U onberispelijke levering van brillen, met of zonder recept. Electrische Slijperij Reparatie-inrichting BEEKMAN OCKELS STADSKANAAL n.b. ’t Hoofdstation. I

Aiie voorkomende Gereedschappen en Ijzerwaren voor Land- en Tuinbouwbedrijven Uitsluitend eerste kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen ■ N.V. Bouwmaterialen en Ijzerwaren voorh. R. BOITEN Veendam Stadskanaal Bov. OosterdiepSS nabij Telefoon 143 ’t Hoofdstation Telefoon 77. Voor Emnieii en Omgeving is het adres in Dameshoeden en alle soorten Schoenwerk „HET MODEHUIS” N.V. ï| 0. KALVERLA Wilhelminastr. 17 – EMMEN. A. WIERÏNGA’s Graan-' en Kunstmesthandel N.V.. Groningerstraat 86 , ASSEN Voedert ons»: Melkmeel (met mineralen) Zeugenmeel ) ■ Varkensmeel I met „Provimi” | Kalvermeel } Dat Is zoowel ln uw | als ln ons belang. I Fr. Toxopéus Nieuw- Amsterdam. OOK UW ADRES voor het aanschaffen van aije soorten Vruchtboomen, Coniferen, j Heesters enz. enz. AANLEG en ONDERHOUD van Tuinen. Adviezen en berekeningen gratis | Beleefd aanbevelend. Bezoekt met de wekelijksche Marktdagen te Coe vordert het welbekende ■ Café ABELS PRIMA CONSUMPTIE EN BILLIJKE PRIJZEN « Stalling voor Paarden en Fietsen-bergplaats * Aanbevelend, . JOH. ABELS J \ Leve de Boerenstand, i Zet nu de zorgen maar aan kant.1 Koopt bü b HAMSTER i hoogeveen Uw Ijzerwaren, y En dat zal U veel geld besparen. p H.H. Landbouwers!' Een vakkundig adres voor Paardetuigen, * Touwwerk, Hoofdstellen en Gebitten, enz. enz., I tegen billijke prijzen, is Q C. GEERTS, ■ Gedipl. Zadelmaker – EMMEN. H.EPPING R Smederij Dalerveen. \ i Landbouwwerktuigen, Huishoudelijke artikelen Rijwielen, enz. Beleefd aanbevelend. C

Firma H. B. WESTEN Musselkanaal – Kerklaan – Zandberg DAMES- EN HEERENKLEEDING Beddegoederen, Ledikanten Matrassen, Cocos, Karpetten, Tafelkleeden enz. Eenigst solide en goedkoop adres voor den landbouwer. Lid v.d. Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. rar; Modemagazijn „7 CENTRUM" MUSSELKANAAL Heeren- en Damesmode-Arlikelen Damessfoffen en- kleeding (ook naar maat) Gratis knippen. Kinderkleding Wollen Garens, Handwerken, enz. Gratis onderricht. PlSninlra Vnotort* datl alleen de verende SupinatorriJilliJlVC TUCICII. steunzool. Past in alle schoenen. Gratis Voetonderzoek en advies. G. H. WESTEN Gedipl. Voetkundige. Langestraat 78 t.o. Hotel „Smid” WINSCHOTEN. Landbouwartikelen. Groote Balans-Opruiming H.H. Landbouwers. WIJ zijn genoodzaakt een deel van onzen voorraad Landbouwwerktuigen en Gereedschappen e ruimen en hebben dientengevolge besloten gedurende de eerstvolgende 14 dagen op onze reeds uiterst lage verkoopprijzen eene korting toe te staan, varleerende van IO tot 30%. Mocht U voor het aanstaand seizoen nog een of meer Landbouwwerktuigen benoodigd zijn, laat dan dit gelegenheidskoopje niet voorbijgaan. ü beleefd tot een bezoek ultnoodigend, N.V. Kunstmest- en Machinehandel v/h Fa. A. BEKKERING & lONEN MUSSELKANAAL. P.S, Ook aan ons filiaal, Meerestraat 101, Groningen, zijnde verschillende Landbouwwerktuigen te bezichtigen. TELEGRAM!! HAAST UI! HAAST UI! Vanaf Zaterdag 19 Januari tot Zaterdag 23 Februari verkoop ik alle aanwezige Bato-rfjwielen met 23 pet. korting op fabrieksprijzen en als extra reclame gedurende één maand een le klas Electr. lamp cadeau, winkelpr. f 8 50 Hoofdagentschap Oldambt-Westerwolde, JAC. SIJLTEE, Rijwielmagazijn De Concurrent, Langestr. 117, Tel. 136, WINSCHOTEN (bij de brug) Weest voorzichtig met Uw Oogen. Neemt het Beste van het beste, dus een Bril vaneen Gediplomeerd Opticiën. G. H. WESTEN Gedipl. Opticiën – Langestraat 78 t.o. Hotel „Smid” WINSCHOTEN.

Prijsverlaging van onze Schoenen-reparatie. Laat Uw schoenen vakkundig repareeren in onze Electrische Reparatie-inrichting. Onze prijzen zijn aanmerkelijk verlaagd. H. JAGT – Erica. Voor Drogerijen, Chemicaliën, Ziekenverplegingsart., Verbandstoffen enz. naar LOURENS HOEVENS Langestraat 98 Tel. 95 WINSCHOTEN. OPRUIMING D.«. d. KAAP HEEREINMODES EMMBN. H.H. Landbouwers. (Jw adres voor alle soorten Schoenen en Sdioenen- rep ar atie Fr. BLANKE v.h. LANJOUW Hoogeveen, Ho^dstr. Concert Stemming – Jasz Voor de betere muziek Gebr. Groenewold te ASSEN Nieuwe Huizen 3 Telef. 84. Levering van prima Bands 1" kleine en grootere bezetting. Billijke condities. N.V. H. J. HAACK’s Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel Groningerbrug ASSEN Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voo<* Landbouwkalk. Concurreerende prijzen. mmmmammSSSmSSmSSS* T I) D E L I| KE AANBIEDING ELSINGHORST FORNUIZEN groot 78 bij 52 c.M. van f 48.30 voor sleehts f 41.—; groot 82 bij 56 c.M. van f 51.1® voor slechts f 43.50; groot 87 bij 60 c.M. van ! 54.00 voor slechts f 46.—. ALLE MET PIJP. H. STAAL Noord-Barfte DELFIA Krachtvoederf voor Varkens, Koeien, Paarden, Kalveren en Pluimvee, hebben steeds bewezen de vo®r deeligste In ’t gebruik te . N.V. Electr. Meelfabriek en Graanhandel v/h Firma Wed. J. P. KuipefS STADSKANAAL