is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, 31-01-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEN RY SLAGER Langestraat 97 WINSCHOTEN. Is ruim gesorteerd in verschillende merken MAAIMACMIMES o a.; Phaff, Kohier, Brennabor, 'Minerva, Nëcchi, Gazelle, zoowel Hand-, Trap- en Salonkasten, als ook nog eenige zoogoed als nieuwe Machines vanaf 10 gulden met langdurige garantie, alle onderdeelen onverschillig van welk merk steeds bij ons verkrijgbaar Reparaties worden vakkundig op eigen werkplaats vlug en billijk uitgevoerd.

fa »o

« g, tanin 31 bi

ptijz C„ 4 48—i

IhjTanmlioteils B rookt onze merken ; || G. Vlies Aroma 5 ct. G. Vlies Perla 6 ct. Duur te zijn is gg’ G. Vlies Miskleur 8 Ct. [onverstand. G. Vlies Favoriet 10 ct. Dure schipper blijf G. Vlies Elegantes 12 ct. [aan land: H G. Vlies Bouquet 15 ct. Zoo zong Vader Cats en Gulden Vlies doet ernaar, ij,;, dooreen 5-cts. sigaar te fabriceeren, vol aroma een la Hl volwaardige sigaar. $$ En Gulden Vlies, bekroond met de GUANO PHIX PAKIS 193: 03 waarborgt kwaliteit. I Fa. DIJKHUIS I I Torenstraat 29 – Teief. 221 I WINSCHOTEN. Schoffelmachlnes. Het nieuwste op dit gebied is Eénmansbediening bestuurbaar, losse trekkracht, met parallelogrammen, zoodat alle laagten, hoogten en voren op dezelfde diepte worden geschoffeld, ieder schoffel op moment afzonderlijk buiten werking te stellen, terwijl alle schoffels te samen omhoog worden gebracht, om bij het draaien het koren niet te beschadigen en het tillen der machines te voorkomen. Reeds meer dan 30 stuks in gebruik in 2 jaar tijds. Vraagt het oordeel der gebruikers. Levering op proef. Thaiunogultvoorraad. H. DIJKHUIZEN Jzn. Nw.-Pekela – Tel. 246 Landbouw- en Madiinesmederij. Fa. M. Polak Zonen Opgericht 1850, Oude-Pekela Wij hebben heden extra voordeelige aanbiedingen in resten Bukskin Stoffen, Sloopen en Lakens Beslist een kijkje waard. aanbevelend. Op verzoek gaarne genegen LI thuis ook van deze extra koopjes te laten proflteeren. SCHOENENMAGAZIJNEN Firma JOH. HEIJEN Specialiteit in Luxe Schoeisel. Vraagt de „WELF” Schoen: een behoud voor Uw voeten PEDICURE (VOET VERZORGING) ELECTRISCHE REPARATIE – INRICHTING. STADSKANAAL hij IMIJV. NV ONO – hij MEMSTENLAAN WINBCHOTERBTOOIWWASBCHEHIJ Boschsingel 17 H. B. HEDDEMA Telefoon 312 TARIEF; DROOG TOEGESLAGEN EN GEHEEL OPGEMAAKT: GEMANGELD: 8 ets. per stuk. e ets per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes 2 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor Is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt. le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en fransportschade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd. 3e. De voldoening der waschloonen Is contant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Wintertijd is Radiotijd! Wen sc Kt U een O. I nieuw Radiotoestel 00 nan te schaffen? ”Ï5 Vraagt dan eerst Jg demonstratie bij 1 ©. RIJNGE £ Installateur – Buinen. HJL VEEHOUDERS. Veearts Bargum's Veereinigingspoeder ter verdelging van luis voor 5 koeien fl. 1.- voor 10 koeien fl. 25.~ Verkrijgbaar bij JOH. v.d. W9UDE Rolderstr. ASSEN DRAAGT De altijd schoone Viktoria-Boord Koud afwaschbaar, Hygiënisch, Reukloos en schitterend wit. Geen celluloid Geen gummi Geen papier. Prils i SO ct.-60 ct. A. BAKKER (v/h BEUMÉE) KerkstraatS-VEENDAM J. Fröling TANDHEELKUNDIGE Winschoten Houdt iederen DINSDAG aanvangende 12 Februari a.s. van 9—tl spreekuur in ’t HotertWapenvanDrenthe Markt • ASSEN. Vol gebit met garantie f 50- Kliniek gebit f35.- H.H. Landbouwers. Uw adres voor alle soorten Schoenen en Schoenen-reparalle Fr. BLANKE v.tl. LANJOUW Hoogeveen, Hoofdstr. 138. F. JONKER Schoenhandel en Schoenmakerij NIEUW AMSTERDAM. Best adres voor solied Schoenwerk. Opruiming vaneen partij Restanten. Uitsluitend beter fabrikaat. ZIET ETALAGES.

I Heren-« Dameskleding .M Woning-lnrichfing Si I Tapijten – Bedden Grootste en best gesorteerde zaak [I op het platteland. I Het is voor iedere huisvrouw van belang I onze zaak ieder seizoen minstens één keer I te bezoeken. | Sleedt het nieuwste. Betrouwbaar en voordelig, i DE ZAAK VOOR ALLEIV. j

H.H. Landbouwers! Wenscht U een paar Luxe Dames-, Heeren- of Kinderschoenen of dat Uw schoenen vakkundig gerepareerd worden ? Dan is Uw adres B. MULDER, SAomémM, Dames Schoenen óf 2.25 Heeren ~ Af 3.50 Kinder „ Af 1.00 Denk oni onze gegarandeerde waterdichte handschoenen I Moderne Meubelen I Eigen werk. I Vraagt eens prijs van Meubelen bij onderstaand adres, alles tegen scherp concurreerende prijzen. 4 Stoelen 2 Crapauds vanaf f 50.00. I Ook uw adres voor Karpetten, Loopers, vaste Kleeden, Pluche 8 Overgordijnen, Kapokmatrassen, Auping Matrassen, enz. 8 Vraagt prijs Verplicht U tot niets. H. BOERTJE I Complete Meubileering Molenstraat – SCHEE/VI DA VAN DER SCHANS Ged. Singel 2 ASSEN I Speciaal adres voor Damesstoffen en Mode-artikelen Tricot- en gebreide goederen Wit ■ en jaeger flanel, Kousen, Sokken, Handschoenen enz. Groote Sorteering , Billijke Prijzen. , AANBEVELEND '

stier, 40 c 45J Sn: «alv. kal v, «0,3,

,,pri Melki Kalfij & grasl

•—— " —* j Landbouwers, Leden van Landbouw en Maatschappij Wilt gij prima Meubels, Tapijten Gordijnen enz* Koopt dan inde Meubelfabriek va<* R. F. BOELSEN, Winschoten Visschersdijk 18 – Telefoon 2l | öw voordeel I is het thans te profiteeren van de | I enorme extra-aanbieding I I Emaille Huishoudelijke I I Artikelen | en in 1 I EET-, ONTBIJT- en I I THEESERVIEZEN I | en losse Kop en Schotels. I Vult nu Uwe Huishoudkasten aan ! I Ziet eerst onze etalages en U is overtuigd!! I Slechts tot en met negen Februari |s H kunnen wij U nog van deze buitengewone Reclame- || I;,-, aanbieding laten profiteeren!!!! m Het is Uw Voordeel! I I DE JONGE’s | GOEDKOOPE WINKELS | BUJhamsterstr, 7 en 7a – Winschoten TAFELZEILEN Hierin zijn we steeds ruim £e sorteerd. Groene rug, pril*1* kwaliteiten f 2.-, witte rug f Witte zeil in effen, marmer damast. Bruine in effen gewerkt. Zwart enz. Seleetd aanbevelend, G. Schudde – Oude-Pekel*