is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, 21-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leveren uit voorraad: Tuin-, Gras- en Klaverzaden tegen zeer lage prijzen Mangel- en Voeder bietenzaden Bloemzaden F. Zaadhandel Markt, Coevorden, Tel. 67 KALK. De kalkblusscherij te Euidbarge is iederen Werkdag geopend. Aanbevelend, G. LAMBERTS Noordbarge. B. Geuchies Architect – Vlagtwedde Telel. 33. Antwerpen en Uitvoering van alle voorkomende BOUWWERKEN, WATERen BETONBOUW. '•‘‘metingen en schattingen. Alle assuranties ■ara voor de Ned. Loyd BH Met adres voor solide Meubels egen billijke prijzen is i GORTER MEUBELEN s LEEK. J'H. LANDBOUWERS * ADRES voor alle soorten landbouwwerktuigen en Rijwielen, Burgers E.N.R. enz., is J* AALDERS £F* EN HOEFSMEDERIJ SPIJKERBOOR, Komt ge te Winschoten ? «bruiktdanüw twaalfuurtje Lunchroom ARENDS Btraat 113 WINSCHOTEN, AJW**. Prima consumptie. \2ale moderne Automatiek. S> rook. Geen reuk. J^emon l(4‘roleumgassfellen **r koken op I Liter Petroleum. I Alleenverkoop; \H)KK£MA en Zn. s,ngel 9 ASSEN.

HET BESTUUR der i Onderi. Veenk. Hagelverzekering-Mij. i gevestigd te Wildervank, 1 vestigt de aandacht van de deelnemers op de bepaling in art. 3 van het Reglement, luidende: „De landbouwer, die de deelname wil doen eindigen, geeft daarvan vóór 1 April van het loopende jaar kennis aan den Secretaris-Penningmeester. Zonder opzage wordt hij na • dien datum weder als deelnemer beschouwd.” Verder zij opgemerkt, dat vergrooting of verkleining der boerderij, ook vóór dien datum moet worden opgegeven. Tevens bij overgang van ouders op kinderen. Namens het Bestuur: S. R MEIHUIZEN, Secr.-Penn. De N.Y. Hagelverz. Mij. „De Onderlinge van 1887” Réassur. Mij. van de Onderlinge van 1887, gev. te Nieuwe Schans, Kantoorh. te DEVENTER, Boedekerstraat 19 geniet het volle vertrouwen van de leden van LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ omdat zij is de meest coulante Mij., ook bij groote schaden (verl. jaar te Bergentbelm tot 75 pCt), omdat zij werkt met vaste premiën, geen hooge poliskosten, geen inleggelden, geen langdurige contracten. Omdat hare bestuurders allen lid zijn van de B. B. Landb. en Mij. Gommiss, 0.a.; M. J. BUREMA te Hoogkerk, oud-Hoofdbest.lid v.d. Gron. 8,8. J. B. V. D. SLUIS te Olst, Voorzitter v.d. Ov. B. B. PLOEGEN. WIJ MOETEN RUIMEN. H.H. Landbouwers. Om plaatste kunnen bieden aan de binnenkort te verwachten nieuwe zendingen hooibouwwerktuigen, enz. moeten Wij onzen voorraad: Eigen fabrikaat, wegens hare 'soliditeit en prima werking wijd en zijd gunstig bekend staande ploegen, ruimen. Wij bieden U thans aan: Eénscharige ploegen, voorzien van schaar en reserve-schaar, reester en schijf, alle vervaardigd van het hardste pantserstaal, merk BB1: met 1 boom van f 24-, nu voor f 16.73 „ platte boom „ „ 22.50 „ „ „ 13.73 per stuk, franco naastbijgelegen spoorstation of franco over één veer. Dezelfde gaxantie voor kwaliteit en werking, welke wij tot dusverre op onze ploegen hebben gegeven, blijft ook voor deze ploegen van kracht. H.H. Landbouwers, Profiteert van deze tijdelijke aanbieding. N.V. Kunstmest- en Machinebandei v.h. Fa. A. Bekkering & Zonen MDBBELKANAAL. P.S. Deze verkoop geschiedt zonder tusschenpersonen. K Fa. Weijer Japonstoffen Wildervank Onze specialiteit Teietoon 0.3 Wollen en Ziiden Stoffen Wollen en Zijden Stoffen Eigen Behangen]. Vlisco Zijde, enz. Eigen Atelier. Gratis knippen Weet gij, DAT OOK HET KOOPEN VAN Hout- en Bouwmaterialen EEN ZAAK VAN VERTROUWEN IS, EN EEN JUIST ADRES HIERVOOR IS R. EIiVELD – Nieuw-Buinen – Tel. 412 Verlangt U een goede foto ? Uw adres is dan AVflNIf Bentheimerstr. *a COEVORDEN • f V/IIIV Hoofdstr. 37a EMMEN Afwerken voor Amateurs. – ==

Aan de geachte ingezetenen van Nw. PEKELA en Omgeving. Hiermede deelt ondergeteekende P.B.UFFEN Rijks Qedipl. Hoefsmid (veeartsenijschool Utrecht) en Qedipl. Autogenisch Lasscher, U mede, dat hij in het vroegere pand van den Heer LEGDEUR, een geheel modern ingerichte Electr. Landb. Smederij zal openen, alsmede in Rijwielen, enz. Hopende door solied en degelijk werk en door nette en vlugge bediening Uw aller gunst en vertrouwen te mogen winnen. Beleefd aanbevelend, P.B.UFFEN Voor Emmen en omgeving is Uw adres voor Luxe verhuur van Automobielen. Tevens Ie klas Reparafie-inrichting J. H. Beugeling emmen. Boxen met Centrale verwarming S. SNEL Zadelmakerij en Schoenhandel borger. Onze Ploegkappen vervangen beenkappen en kosten maar « 2.50. Prima vetl. handschoenen f 3.50 Chroom „ „ . 4.50 Voor Rubberlaarzen het vakkundig adres. H. MINDERS Dames- en Heeren Kapper Torenstr. 13a WINSCHOTEN tmiintniimmninniiiiniiniiiiiiiiiiiniiirmrafinuiijii Ook het adres voor luxe Lederwaren, Parfumerieën enz. E. KAMPS SMEDERIJ – ROLDE Koperslagerij, Rijwielhandel en aanleg van Electrische Licht- en Krachtinstallaties Solied en goedkoop adres beleefd aanbevelend. ledereen die Wortelboer’s Kruiden en Wortelboer’s Pillen heeft gebruikt, blijft ze gebruiken. Zij verdrijven gal, slijm, gevatte koude, griep, influenza, koortsigheid, maag- en hoofdpijn, wekken de eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden. Zestig cent bij Apoth. en Drog. L. Middelkamp TER APEL Tel. 50. Steeds ruime keuze Wollen, Zijden en Fluweelen Stoffen. Op verlangen gratis KNIPPEN. Sf6©ds de beste waren voor den lddQSt6n prijs AANBEVELEND, J. DEEN in Kruidenierswaren 2e Ëxloërmond.

IR. STERKEN’S KLEEDING MAG AZIJN Hoogeveen – Hoofdstraat – hoek Kerkstr. Ook voor U het aangewezen adres voor Heeren- en Kinderkleeding, zoowel Confectie als naar Maat. Prima afwerking Moderne Pasvorm Lage Prijzen. GERMISAN EN TUTAN Ontsmet al Uw zaaigraan, het levert U voordeel! Zie onderstaande cijfers. Ontsmet Niet ontemet 2124 1663 fe TARWE ........ 697 404 VOEDERBIETEN .... 464 174 Cijfers van andere granen staan ter beschikking. Vraagt inlichtingen bij: N. V. LANDBOUWBUREAU M. WIERSUM GRONINGEN Zeldzame goedkoope aanbieding boekwerken In prachtband. orspronkeiijke prijs f 2.25, f 2.90, f 3.25. Haast U daar deze boeken echts geleverd kunnen worden zoolang de voorraad strekt. Orders boven f 10.— franco huis. Zend briefkaart, Muiford Cl. Het geheim van de Bergen f 1,20 ” » De goudkoorts f j.20 r. » , i. Rustiers vallei f 1.20 Droont>erg Eileen Malonys reis f 1.10 Querido Is. Essayen critiek, groote figuren f j.40 Hulzen Q. van De zwarte wagen f 135 Veen Piet van De soldaat f 135 Ewers Hannz H. De Zwerfster f 1.35 Fokufomi K. Nami-ko, Indisch f 1.35 • Hmima C. Oorlogzwendel ( 1.35 ïoekhandel Wed, A. STEENHUIS Ced. Singel 42 ASSEN. inderwagens. Kinderwagens. Wat VLAGTWEDDER MEUBELHUIS U biedt is iets verbluffends. Nergens zoo’n groote voorraad. Nergens die lage prijzen. Wij verkoopen U reeds een mooie Moderne Kinderwagen vanaf f 13.00. bitterende collectie Stroomlijn wagens, ooie afwerking, frissche kleuren. inderledikanten vanaf f 5.30. oophokken met telraam en belletjes vanaf f 3.00. LEEFD AANBEVELEND, >. KLEIN – Telefoon 451

1 KOOPT IN VERTROUWEN^ m Uwe Veeren- «n Kapok Bedden, S ■ Kapok, en Wolvlok Matrassen, B B Staaldraad Matrassen, B (ook voor bedsteden), B Ledikanten – Dekens bij I Idatema'sl 9 MANUFACTURENHANDEL I ■ TELEFOON 22 – VRIES B

IHet van ouds bekende adres in LEDERWAREN is A. J. BOOT Brouwersstraat 11 – MEPPEL. Speciaal adres in paardentuigen, onderdeelen en reparaties. Ook ruim gesorteerd in Rijsport-artikelen. luxe LEDERWAREN, zooalst Koffers, Tasschen, enz. Alles in scherp concurreerende prijzen. KRACHTIG EN PITTIG witkop VERDUURZAAMDE MEERMALEN bekroonde I Gebruik nu melkbrood met roomboter. Maar daarbij een kopje KOFFIE van PET, Aanbevolen; BB * 50 ets. per pond. * .60. . „ Koffiebranderij IJ. PET HOOGEVEEN, J.v.d. HORST Architect – Beëed. Makelaar „Woningbureau” ‘ BOSCHOORD 0 I Emmen. Huisplaatsen te koop. (Woningen en Winkelhuizen te koop en te huur. I Varkensbakken, Landhekken, I Ijzeren palen, Puntdraad, liar| monicagaas, Kippengaas, Kook* ■ potten, Wannen, Zaalvaten, en | alle soorten Landbouwwerktuigen. J. SEUBERS, Zweeloo Beter en goedkooper Is het Rijwielmagazijn Rolderstraat 11 Vlugge en solide reparatie inrichting. I Auto-ver huur 1 Beleefd aanbevelend, J. Kortenkool en Zn. > ASSEN.