is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 34, 28-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yooß GOEDE KOFFIE m THEE STEEDS TEMPEL I N.V. KOFFIEBRANDERIJ & GOEDERENHANDEL 1 v/h Fa. F. J. TEMPEL STADSKANAAL Voorjaar! Voorjaar! 8 Tapijt- ea Beddevak I Allerwegen ontwaakt nu de natuur! I Buitenshuis, op de akker en in tuinen K heerscht een groote bedrijvigheid. Binnenshuis evenwel is het voorjaar eerst § recht merkbaar, want hier is de Huisvrouw be- | gonnen met de Groote Schoonmaak I i HUISMOEDERS l wy helpen U deze taakverge- I makkelijken I Onze voorraden lijn thans aangevuld i met de nieuwste en voordeeligste artikelen voor I TAPIJT- on BËDOëVAKB Karpetten Kapokmatrassen loopers Wolmatrassen Matten Alpengrasmatrassen I . Cocos- Stroomatrassen ythinamatten Staaldraadmatrassen I Linoleum Wollen Dekens Balatum Gestikte Dekens Glasgordijnen Molton Dekens Overgordijnen Veeren Bedden fafelkleeden Matrasdekken enz. Lakens en Sloopen Bedspreien enz. Ons devies is goed en goedkoop. Vraagt stalen I of ziehtzending. Overal te ontbieden, Levering compleet. Prijzen zeer billijk. | E. A. MULDER & Zn. OMMELANDERWIJK – TELEF. 376 I — _i JtRMA H. B. WESTEN – Kerklaan – Zandberg en Heeren Kleeding jj'ddegoederen – Ledikanten • Matrassen °C°S • Karpetten – Tafelkleeden enz. | Eenigsf solide en goedkoop adres voor den landbouwer. tl A d. Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. H. VAN DRIESTEN 1 telefoon 90 – OUDE PËKELA erkend WaUrfitter – Oedlpl. Electro Installateur Aanleg van: Centrale Verwarming | Waterleiding Installatie’s – Veedrinkwaterleidingen en Krachtinstallatie’s || STOOMWASSCHERIJ” PIETERMAN I \ ’ 282 TREKWEG 32.33,1 e*n^en alle» voor de Schoonmaak. |i ”aal onzichtbaar spannen van Vitrages, ook de allerfijnste. j|

I KOOPT INVERTROUWEN"! Bi Uwe Veer en – en Kapok Bedden, H Kapok- en Wolvlok Matrassen, fi Staaldraad Matrassen, § (ook voor bedsteden), H Ledikanten – Dekens bij S Idatema'sl , 1 MANUFACTURENHANDEL 1 1 |i| TELEFOON 22 – VRIES H

.JOH. BOEREMA | Horlogerie, Goud, Zilver, Brillen, Barometers, enz. ZUID BROEK Reparatiën, billijk en vlug. W. F. Roelink ASSEN Dames- en Heeren Ondergoederen, Lakens en Sloopen in ’t betere genre, Handdoeken, Theedoeken, Manufacturen. GRTTZMR Naaimachines de Beste Jan van Peer Emmen. Slijterij K. NOORMAN | Handel in Gedistilleerd, Wijnen Advocaat, Likeuren. I Speciaal levering voor Bruiloften en Partijen. STADSKANAAL Tel. 93. Neemt proef met mijn prima Superieure Moutwijn. JENEVER h f 2.70 per Lltersflesch.

I Voor Aannemen en Trouwen I hebben wij thans een zeer groote keuze in: I Mantels, Mantel Costuums, I Mantel Complets, Japonnen, I Blouses, Voorjaarshoeden. Onze Collectie is nu geheel compleet en bevat de nieuwste modellen voor de laagst mogelijke prijs. – Zonder eenige verplichting laten wij ü graag onze modellen zien. I Confectiehuis H. DRENT ■ HOOGEVEEN naast Gemeentehuis.

| Schoenenmagazijn R. Bonman & Zoon CF.RRSSTRAAT OUDE-PEKELA een voordeeliq adres VOOR ALLE SOORTEN • Schoenwerk Speciaal vetl. Werkschoenen L en Steunschoenen naar maat |. Reparatie inrichting „PRESTO” Administratiekantoor van ; R. MEIJERIIMG, NIEUW-AMSTERDAM Belasting-Consulent. Tel. no. 24. Behandeling Belastingzaken. 5 Inrichten, bijhouden en ; controleeren Boekhouding. J.B.KRIIZINGA . Horlogerie – NIEUVVE-PEKELA Uurwerken, Goud en Zilver, Brillen, Reparatiën. aanbevelend. Koopt Uwe Manufacturen en aanverwante artikelen bij F. BOERMA SIODEBBREN, GOED EN GOEDKOOP. Uw adres voor Bolster, Turfstrooisel, Haver- en Roggestroo, Baggel.turf, Persturf en Kolen, Is bij H. BOTTER , Rogat, De Wijk.

Eiectrisclie Meubelfabriek „DE CONCURRENT” HERMAN EHRHARDT Engelstilstraat 5- Winschoten levert Dressoirs – Linnenkasten [ Complete Woon- en Slaapkamers. „ Beleefd aanbevelend. B-TAX 6 cent per K.M. Telefoon 47 j Passagiers verzekerd. Garage Beugeling EMMEN .... En toch zijn ■ wij niet duur | Neemt ü ook eens de proef. Beleefd aanbevelend, U E. H. HAAK HOOFDSTRAAT 109 – TEL 72 STADSKANAAL. Rijwielen • Radio Electr. Apparaten – Autoverhuur. * Tj. de vries ! Brood-, Koek- en Banketbakkerij Speciaal adres voor: fijne Honingkoek en Melkbeschuit Haagje 3- Telef. 95 Hoogeveen.

Ook op het Dus op elke HA Tarwe, Rogge, Gerst, 250 K.G tot 450 K.G Kalksalpeter IG UMhngm •** h* !'*'•»» m* KttitalftUf 10 **dt» /mtm ffnird* tfso* M Lér.i. f0 TaintoomtirtiO d*> Ld farbtniniusUU AkUtnpstUtckaX AmiltUifr ff, Amitrrdam.Uii FABRIEK van Brand-en inbraak vrije Kasten Kluisdeuren Kelder Kluisdeuren Kluisdeuren met aangebouwde binnenkluis. Teekening en prijs op aanvraag. Fa. J. HABRAKEN, Veendam. KLAAS EISENGA Behangerij • Woninginrichting WINSCHOTEN levert L zeer billijk Gordijnen, Tapijten, Behang, Vitrages, Meubelen, Bedden, eni. Vakkundige bewerking. Vergelijk onze prijzen! 1 * L – ■■ ■ ■, ■—n iin '" ■ .. . i ' – " =—■ ■ 1 " i .ii ■ i . ■■ ' ' ' ' * Wenschl U iels moois en nieuws voor Uwe Meubileering I Vraagt dan uwen winkelier „Knicos” Stoelen! Fabrikante: Stoelenfabriek Fa. KHI66E en Co. – Stadskanaal /ilpipÈ Vraagt steeds Immenga's Bieren – Limonades Ouys en Co.’s Gedistilleerd en Wijnen* M. IMMENGA, Binnenvenne 52, Winschoten Telefoon 127. DAMES-, HEEREN-, KINDER CONFECTIE» IMODE-ARTIKELEN. TAPIJTEN – GORDIJNEN – BALATUM. Het groote Moderne Kleedlngmagazlln EiHMEIM Hoofdslr. 20.